AKCE - Školní rok 2015/2016


ČERVEN

 

* 30. 5.-3. 6. 2016 - Zážitkový pobyt 4.-5. roč., Ruprechtov

* 1. 6.-2. 6. 2016 - Noc ve škole 1. roč.

* 2. 6. 2016 - Výlet do Bonga, Brno 1. a 7. roč.

* 3. 6. 2016 - Exkurze do České pošty, Vyškov, 3. r.

* 7. - 8. 6. 2016 - Zážitkový pobyt 2. r., Vyškov a Veselí n. Moravou

* 8. - 10. 6. 2016 - Zážitkový pobyt 3. r., Prudká

* 9. 6. 2016 - Slavnostní zakončení 1. stupně

* 10. 6. 2016 - Exkurze 9. roč., Vyškov – Muzeum

* 14. 6. 2016 - Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

* 15. 6. 2016 - Exkurze 8. roč., Vyškov – Úřad práce

* 16. - 17. 6. 2016 - Školní výlet 6. r. – Vyškov, Brno

* 16. 6. 2016 - Vyhodnocení soutěže O nejaktivnějšího žáka

* 21. 6. 2016 - Slavnostní vyhodnocení Čtenářské soutěže 2.-8. r. na OÚ

* 23.-24. 6. 2016 - Zážitkový pobyt 8. r., Rejvíz

                   Zážitkový pobyt 7. r., stanování Radslavice

* 23. 6. 2016 - Slavnostní rozloučení s žáky 9. roč.

* 28. 6. 2016 - Letní žákovský ples

* 30. 6. 2016 - Slavnostní zakončení školního roku

* 1. 7. - 31. 8. 2016 - Prázdniny

 

- sportovní soutěže v závěru školního roku

 

 

KVĚTEN

 

* 2. 5. 2016 - Ekoprogram 7. tř. – Zoopark Vyškov

* 4. 5. 2016 - Fotografování 1.-9. roč.

                      - Zahájení sběru starého papíru

* 5. 5. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

* 6. 5. 2016 - Ekologická vycházka 1.-4. roč.

* 9. 5. 2016 - Okresní kolo ve vybíjené, 1. st. dívky 

* 10. 5. 2016 - Pohár rozhlasu – atletika, 6.-7. roč. dívky   

* 11. 5. 2016 - Okresní kolo ve vybíjené, 1. st. chlapci

* 12. 5. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

* 13. 5. 2016 - Pasování 1. roč. na čtenáře  

* 18. 5. 2016 - Dopravní hřiště Vyškov, 4.B

                        - Okresní kolo Pythagoriády, 2. st.

* 19. 5. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

* 22. 5. 2016 - Okresní kolo v přehazované, 1. st.

* 25. 5. 2016 - Ekoprogram 5. A – Zoopark Vyškov

* 30. 5. - 3. 6. 2016 - Zážitkový pobyt 4.-5. roč., Ruprechtov

 

 - Okrskové kolo McDonald´s cup, 1. st.

 

DUBEN

 

*   4. - 8. 4. 2016 - Testování SCIO 3. roč.

*   4. - 15. 4. 2016 - Testování SCIO 5. a 7. roč.

*   5. 4. 2016 - Okresní kolo Matematické olympiády

*   6. 4. 2016 - Exkurze 4.B – Muzeum Vyškov

*   7. 4. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

*   8. 4. 2016 - Ekoprogram 3. tř. – Zoopark Vyškov

* 11. - 15. 4. 2016 - Ekologický pobyt 7.-8. roč. - Krásensko

* 14. 4. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

* 19. 4. 2016 - Pedagogická rada

* 20. 4. 2016 - Exkurze 5.A – Muzeum Vyškov

                          Dopravní hřiště Vyškov – 4.A

* 21. 4. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

                          Okresní kolo biologické olympiády 6.-7. tř.

* 28. 4. 2016 - Rodičovské třídní schůzky

                          Plavecká výuka 1.-3. roč. – Vyškov

 

- Okrskové kolo Zazpívej, slavíčku!

- Okresní kolo v přehazované

 

BŘEZEN

 

* 26. 2. – 6. 3. 2016 - Jarní prázdniny !

 

* 7. - 18. 3. 2016 - Testování SCIO – 4., 5. a 8. r.

* 10. 3. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč.

* 11. 3. 2016 - Divadelní představení pro 6.-9. r., Prostějov

* 15. 3. 2016 - Okresní kolo recitace, 1. stupeň

* 16. 3. 2016 - Okresní kolo recitace, 2. stupeň

* 17. 3. 2016 - Ekoprogram pro 4.B, Vyškov

                          Plavecká výuka 1.-3. roč.

* 18. 3. 2016 - Matematický klokan, 2.-9. roč.

* 23. 3. 2016 - Jarmark a Den otevřených dveří

* 31. 3. 2016 - Plavecká výuka 1.-3. roč.

 

             - okresní kolo silové všestrnnnosti, 3.-4. roč.

             - jarní výzdoba školy

             - školní kolo Zazpívej, slavíčku!

 

* 24.3. – 28.3.       Velikonoční prázdniny!            

 

 

ÚNOR

 

*   1. 2. 2016 - Divadelní představení, Prostějov, 1.-2. r.

*   2. 2. 2016 - Vzdělávací pořad Východní Afrika, 5.-9. r.

*   4. 2. 2016 - Zápis do 1. roč. ZŠ

*   8. 2. 2016 - Okresní kolo olympiády v ČJ

                          Školní kolo v anglické konverzaci

* 16. 2. 2016 - Okresní kolo olympiády v zeměpisu, 6.-7. r.

* 17. 2. 2016 - Okresní kolo olympiády v zeměpisu, 8.-9. r.

* 18. 2. 2016 - Společné rodičovské třídní schůzky

* 20. 2. 2016 - Vystoupení žáků ZŠ – Myslivecký ples

* 23. 2. 2016 - Okresní kolo v anglické konverzaci

* 25. 2. 2016 - Koncert pro žáky 5.-9. r.

                         - školní kolo recitační soutěže, 1. stup.

 * 26.2. – 6. 3. 2016 - Jarní prázdniny !

 

LEDEN

*  7. 1. 2016 - Výukový program Mozek, 3.-9. r.

* 14. 1. 2016 - Zábavné vyučování

* 18. 1. 2016 - Okresní kolo dějepisné olympiády

* 21. 1. 2016 - Pedagogická rada

* 28. 1. 2016 - Rozdání vysvědčení

* 29. 1. 2016 - Pololetní prázdniny

                        - filmová představení pro 1. a 2. stupeň

PROSINEC

*   3. 12. 2015 - Individuální rodičovské schůzky

*   4. 12. 2015 - Mikulášská nadílka pro 1.-3. r.

*   5. 12. 2015 - Zájezd na divadelní představení do Prahy

* 10. 12. 2015 - Okrskové kolo ve florbalu, 8.-9. r. dívky

* 11. 12. 2015 - Okrskové kolo ve florbalu, 8.-9. r. hoši

* 18. 12. 2015 - Hudební soutěž pro žáky 1.-9. r.

* 21. - 22. 12. 2015 - Sportovní předvánoční turnaje

* 22. 12. 2015 - Vánoční besídky ve třídách

 

                   - školní kolo dějepisné olympiády

                   - školní kolo recitační soutěže, 2. stup.

                   - vánoční výzdoba

 * 22.12. – 3.1.        Vánoční prázdniny !

 

LISTOPAD

*   2. - 5. 11. 2015 - SCIO testy, 9. ročník

*   5. 11. 2015 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 10. 11. 2015 - Vzdělávací program pro 3.-9. roč., Přemyslovci

* 10.-16. 11. 2015 - Studijní pobyt žáků 6.-9. roč., Velká Británie

* 12. 11. 2015 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 18. 11. 2015 - Exkurze 4.A, Zoopark Vyškov

* 19. 11. 2015 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

                   Pedagogická rada

* 25. 11. 2015 - Okresní kolo ve stolním tenisu, 1. st.

                   Odvoz sběru starého papíru

* 26. 11. 2015 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

ŘÍJEN

*   1. 10. 2015 - Plavecká výuka 2.-3.r.

*   2. 10. 2015 - Česká balada, výukový pořad pro 4.-9. r.

*   8. 10. 2015 - Plavecká výuka 2.-3.r.

*   9. 10. 2015 - Ekologický program, 9. roč.

* 10. 10. 2015 - Návštěvní den pro MŠ

* 12.-14. 10. 2015 - Testování žáků 6. ročníku (celostátní testy SCIO)

* 12. 10. 2015 - Ekologický program, 6. roč.

* 13. 10. 2015 - Vzdělávací program Červeného kříže pro 1. a 2. roč.

                          - Přírodovědný klokan, 8.-9. r.

* 15. 10. 2015 - Plavecká výuka 2.-3.r.

* 20. 10. 2015 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 22. 10. 2015 - Plavecká výuka 2.-3.r.

* 23. 10. 2015 - Den kouzel – rej masek, vynášení a zapalování vyzdobených dýní, výstava žákovských prací, ochutnávka domácího cukroví a polévky, kulturní vystoupení žáků

* 26. 10. 2015 - Program VIDA pro 4.A a 5.B, Brno

* 27. 10. 2015 - Okresní kolo ve stol. tenise, 2.st.

* 28. - 30. 10. 2015 - Podzimní prázdniny

 

ZÁŘÍ

*   1. 9. 2015 - Zahájení nového školního roku

*   9. 9. 2015 - Dopravní hřiště Vyškov, 4.A

* 15. 9. 2015 - Zahájení činností pro šikovné žáky

* 16. 9. 2015 - Dopravní hřiště Vyškov, 4.B                                                               

* 17. 9. 2015 - Výuka plavání 2.-3.r., Vyškov

                          Společné rodičovské třídní schůzky,

                          16.00 – 17.00

                          Exkurze 8. roč., Zookoutek Vyškov

* 18. 9. 2015 - Exkurze 3. roč., Kroměříž

* 23. 9. 2015 - Zahájení sběru starého papíru

                           Sportovní den pro Mateřské školy

* 24. 9. 2015 - Výuka plavání 2.-3.r., Vyškov

* 28. 9. 2015 - Státní svátek      

                   

          Minifotbal 2. st. chlapci  – okrskové kolo

AKCE - Školní rok 2014/2015


ČERVEN

* 1. - 5. 6. 2015 - Ozdravný pobyt žáků 4. – 5. roč., Ruprechtov

* 3. - 5. 6. 2015 - Ozdravný pobyt žáků 9. roč., Jedovnice

* 5. 6. 2015 - Exkurze 8. r., Úřad práce Vyškov

* 8. 6. 2015 - Exkurze 9. r., Muzeum Vyškov

                      - Ekologický program 9. r., Vyškov

* 10. 6. 2015 - Atletický trojboj, 1.st. – okresní kolo

* 11. 6. 2015 - Ekologický program 5. r., Vyškov

                        - Slavnostní zakončení 1. stupně

* 15. 6. 2015 - Školní výlet, 7. r.

* 16. 6. 2015 - Pedagogická rada

                        - Ekologický pořad – Tonda obal na cestách, 1. – 9. r.

* 17.-18. 6. 2015 - Dopravní hřiště Vyškov, 4. roč.

* 18. 6. 2015 - Vyhlášení soutěže O nejaktivnějšího žáka

* 19.-20. 6. 2015 - Noc ve škole, ekologický program – akce 1. roč.

* 22.-24. 6. 2015 - Ozdravný pobyt žáků 2. r, Českomorav. vrchovina

* 23. 6. 2015 - Informativní pro rodiče budoucích prvňáčků

                        - Ekologický program 7. r., Vyškov

* 25. 6. 2015 - Slavnostní zakončení 9. roč.

                        - Plavání 2.-3. r. Vyškov

                        - Exkurze 7. roč., Vyškov

* 25.-26. 6. 2015 - Školní výlet 6. r.

* 30. 6. 2015 - Rozdání vysvědčení, ukončení školního roku

 

* Od 1. 7. 2015 - Prázdniny!

 

KVĚTEN

*   6. 5. 2015 - Fotografování tříd

*   7. 5. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

                          Ekoprogram 6. roč.

*   9. 5. 2015 - Den Matek – kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ

* 11. 5. 2015 - Dopravní hřiště 5. roč., Vyškov

* 12. 5. 2015 - Pohár Rozhlasu, 8. – 9. roč.

                          Ekoprogram 3. B

* 13. 5. 2015 - Pythagoriáda 6. – 8. roč.

                          Ekoprogram 3. A

* 14. 5. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

                          Školská rada

* 15. 5. 2015 - Zájezd žáků 2. st. do Rakouska, Vídeň

                          Krajské kolo biologie, 8.-9. roč., Brno

* 22. 5. 2015 - Školní výlet 1.A a 1.B (doplnění žáky 3. r.)

* 29. 5. 2015 - Program ke Dni dětí ve Vyškově

 

duben

*  2. - 3. 4. 2015 - Velikonoční prázdniny

* 6. 4. 2015 - Velikonoční pondělí

* 7. - 10. 4. 2015 - Testování SCIO 3. roč.

* 7. - 22. 4. 2015 - Testování SCIO AJ 5., 7. roč.

* 9. 4. 2015 - Plavání 2.-3. roč., Vyškov

                      - Zazpívej, slavíčku!, školní kolo

* 8. 4. 2015 - Okresní kolo matemat. olympiády 6.-8. roč., Vyškov

                      - Začátek jarního sběru

                      - Ekoprogram 2. roč., Vyškov

* 14. 4. 2015 - Pedagogická rada

* 15.-17. 4. 2015 - Škola v přírodě, 3. r.

* 16. 4. 2015 - Plavání 2.-3. roč., Vyškov

* 23. 4. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

                        - Individuální třídní schůzky

                        - Okresní kolo biolog. olympiády 6.-7. roč., Vyškov

* 27. 4. 2015 - Okresní kolo biolog. olympiády 8.-9. roč., Vyškov

* 30. 4. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

                   - Den Země, 1.-9. r.

 

                   - okresní kolo ve vybíjené, 1. st.

březen

* 3. 3. 2015 - Okresní kolo recitace 1.st., Vyškov

* 4. 3. 2015 - Okresní kolo recitace 2.st., Vyškov

* 5. 3. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

* 9. 3. 2015 - Vystoupení ZUŠ pro 1.-5. ročník.

                        Okresní kolo chemie, Vyškov

* 12.-25. 3. 2015 - Testování SCIO 4.-5., 8.  roč.

* 12. 3. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

* 13. 3. 2015 - Školní žákovský ples

* 19. 3. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

* 20. 3. 2015 - Matematický klokan – soutěž pro 2.-9. roč.

* 26. 3. 2015 - Plavání 2.-3. roč.

* 26. 3. 2015 - Okresní kolo v silové všestrannosti 3.-4. roč.

* 26. 3. 2015 - Okresní kolo fyzika, Vyškov

* 27. 3. 2015 - Jarní jarmark, Den otevřených dveří

 

                   - školní kolo Zazpívej, slavíčku!

                   - jarní výzdoba školy

                   - příprava na Jarní jarmark

únor

* 5. 2. 2015 - Okresní  kolo olympiády v ČJ

                         Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pustiměř

* 7. 2. 2015 - Obecní a školní ples

* 10. 2. 2015 - Okresní kolo v Konverzaci AJ

* 17. 2. 2015 - Okresní  kolo olympiády v Zeměpisu (6.-7. r.)

* 18. 2. 2015 - Okresní  kolo olympiády v Zeměpisu (8.-9. r.)

* 19. 2. 2015 - Společné rodičovské třídní schůzky

                          Výchovný koncert pro žáky 1.-9. roč.

* 23. - 27. 2. 2015 - Jarní prázdniny

 

                   - školní kolo v recitaci, 1. stupeň

                   - příprava na Zápis do 1. ročníku

leden

* 5. - 9. 1. 2015 - Lyžařský výcvikový kurz pro 7.-8. r.

* 13. 1. 2015 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 20. 1. 2015 - Olympiáda dějepis, okresní kolo

* 21. 1. 2015 - Olympiáda matematika – 9. r., okresní kolo

* 22. 1. 2015 - Pedagogická rada, uzavření klasifikace

* 28. 1. 2015 - Olympiáda dějepis, okresní kolo

* 25. - 29. 1. 2015 - Filmové představení 1.-9. roč.

* 29. 1. 2015 - Slavnostní rozdání vysvědčení

* 30. 1. 2015 - Pololetní prázdniny

                        - školní kolo recitační soutěže, 6.-9. r.

prosinec

* 4. 12. 2014 - Individuální rodičovské schůzky

* 5. 12. 2014 - Mikuláš (žáci 8.roč. pro 1.-3.roč.)

* 10. 12. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 11. 12. 2014 - Divadelní předst., Prostějov, 1.-4. roč.

* 18. - 19. 12. 2014 - Sportovní vánoční turnaje

                                   Vánoční turnaj v sudoku

* 19. 12. 2014 - Vánoční besídky ve třídách

* 21. 12. 2014 - Divadelní předst., Brno , 4.-9. roč.

 

                           - školní kolo v recitaci, 6.-9. roč.

 

* od 12. 12. 2014 - Zimní výstava ve vestibulu školy

* 20. 12. 2014 - 4. 1. 2015 - Vánoční prázdniny!

 

listopad 

* 3. 11. 2014 - Ekologický program, 4. B

* 5. 11. 2014 - Projekt – dialog Senioři (3.B + 7. r.)

                           9. roč. – návštěva Úřadu práce ve Vyškově

* 6. 11. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

                           Ekologický program, 4. A

* 7.-21. 11. 2014 - Testování SCIO 9. roč.

* 10. 11. 2014 - Regionální kolo v piškvorkách (8.-9. r.)

* 11. 11. 2014 - Výukový pořad Planeta Země, 5.-9. roč.

                            Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 12. 11. 2014 - Ukončení sběru starého papíru

* 13. 11. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 20. 11. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 20. 11. 2014 - Pedagogická rada

* 25.-28. 11. 2014 - Okresní kolo ve florbalu, 6.-9. r. hoši i dívky

* 26. 11. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

                            Ekologický program, 2. roč.

* 27. 11. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 28. 11. 2014 - Divadelní představení pro 5.-9. roč., Prostějov

 

 

* 4. 12. 2014 - Individuální rodičovské schůzky, 15.00 – 17.30

 

                   - školní kolo dějepisné olympiády

                   - školní kolo olympiády v ČJ

říjen 

* 2. 10. 2014 - Plavecká výuka 2.-3.r.

                          Fotografování 1. r.

* 4. 10. 2014 - Návštěvní den pro děti z MŠ a jejich rodiče

* 6.-8. 10. 2014 - Testování žáků 6. ročníku (celostátní testy SCIO)

* 9. 10. 2014 - Plavecká výuka 2.-3.r.

* 10. 10. 2014 - Ekologický program, 8. roč.

* 14. 10. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 16. 10. 2014 - Plavecká výuka 2.-3.r.

                             Školská rada

* 21. 10. 2014 - Veletrh vzdělávání Slavkov, 8.-9. r.

* 22. 10. 2014 - Okresní kolo ve stol. tenise, 2.st.

* 23. 10. 2014 - Plavecká výuka 2.-3.r.

* 24. 10. 2014 - Den kouzel – rej masek, vynášení a zapalování vyzdobených  dýní, výstava žákovských prací, ochutnávka domácího cukroví a polévky, divadelní představení, grilování, kulturní vystoupení žáků

* 27.-29. 10. 2014 - Podzimní prázdniny

* 30. 10. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

září 

*   1. 9. 2014 - Zahájení nového školního roku

* 10. 9. 2014 - Dopravní hřiště Vyškov – 4. B

* 12. 9. 2014 - Dopravní hřiště Vyškov – 4. A

* 15. 9. 2014 - Zahájení činností ZÚ

* 18. 9. 2014 - Zahájení plavání 2.-3. roč.

* 21. 9. 2014 - Divadelní představení, Praha, divadlo Hybernia

* 24. 9. 2014 - Zahájení sběru starého papíru

* 25. 9. 2014 - Sportovní den pro MŠ

* 25. 9. 2014 - Společné rodičovské třídní schůzky

* 30. 9. 2014 - Okresní kolo v přespolním běhu, 6.-9.r.

                           Informativní schůzka s rodiči 9. r.

                           Výzdoba školy

                           Zahájení ekologických programů GLOBE, Recyklohraní

 

AKCE - Školní rok 2013/2014


červen 

*   2. - 6. 6. 2014 - Ozdravný pobyt žáků 4. – 5. roč., Ruprechtov

*   2. - 4. 6. 2014 - Ozdravný pobyt žáků 3. roč., Rejvíz – Jeseníky

*   4. 6. 2014 - Exkurze 8.-9. r., Planetárium Brno

* 10. 6. 2014 - Atletický trojboj, 1.st. – okresní kolo

* 11. 6. 2014 - Informativní pro rodiče budoucích prvňáčků

                          Dopravní hřiště Vyškov, 4. roč.

* 17. 6. 2014 - Pedagogická rada

* 19. 6. 2014 - Vyhlášení soutěže O nejaktivnějšího žáka

* 20. - 21. 6. 2014 - Noc ve škole – akce 1. roč.

* 23. - 25. 6. 2014 - Ozdravný pobyt žáků 1. B, Českomor. vrchovina

* 25. 6. 2014 - Školní výlet 7. roč., Brno

* 24. 6. 2014 - Slavnostní zakončení 1. st. – 5. roč.

* 26. 6. 2014 - Slavnostní zakončení 9. roč.

* 27. 6. 2014 - Rozdání vysvědčení, ukončení školního roku

* Od 28. 6. 2014 - Prázdniny!

 

                     - vyhodnocení celoroční soutěže za r. 2013/14

                    - sportovní soutěže ke konci školního roku

 

květen

*   2. 5. 2014 - Den Země, 1.-9. r.

* 3.-10. 5. 2014 - Zájezd žáků 2. st. do Velké Británie

* 13. 5. 2014 - Pohár Rozhlasu, 8. – 9. roč.

* 14. 5. 2014 - Výstava knih, 1.-5. r.

* 15. 5. 2014 - Pohár Rozhlasu, 6. – 9. roč.

* 15. 5. 2014 - Plavání 2.-3. roč.

* 16. 5. 2014 - Okresní kolo ve vybíjené, 1. st.

* 16. 5. 2014 - Pasování 1. r. na čtenáře – knihovna Pustiměř

* 18. 5. 2014 - Den Matek – kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ

* 20. 5. 2014 - Fotografování tříd

* 21.-23. 5. 2014 - Výchovný pobyt žáků 8. roč., Ruprechtov

* 21. 5. 2014 - Pythagoriáda 6. – 8. roč.

* 28. 5. 2014 - Exkurze na Úřadu práce, 8. r.

* 29. 5. 2014 - Návštěva Zooparku Vyškov, 1.A

* 30. 5. 2014 - Branný den, 1.-9. r.

duben

* 1. 4. 2014 - Taneční přehlídka, Vyškov

* 3. 4. 2014 - Plavání 2.-3. roč., Vyškov

* 7.-10. 4. 2014 - Testování SCIO 3. roč.

* 7.-21. 4. 2014 - Testování SCIO AJ 5., 7. roč.

* 8. 4. 2014 - Okresní kolo biolog. olympiády 6.-7. roč., Vyškov

* 9. 4. 2014 - Okresní kolo matemat. olympiády 6.-8. roč., Vyškov

                        Exkurze Osvětim, 7.-9. r.

                       Začátek jarního sběru

* 10. 4. 2014 - Plavání 2.-3. roč., Vyškov

* 11. 4. 2014 - Jarmark a Den otevřených dveří

* 15. 4. 2014 - Seiferos – ukázka dravých ptáků, 1.-9. roč.

                          Pedagogická rada

* 16. 4. 2014 - Výstava v Muzeu Vyškov, 1.A

* 17.-18. 4. 2014 - Velikonoční prázdniny

* 21. 4. 2014 - Velikonoční pondělí

* 24. 4. 2014 - Individuální třídní schůzky

                         Plavání 2.-3. roč.

* 28.-30. 4. 2014 - Ekologický pobyt 6. r., Rychta Krásensko

* 12. 4. 2014 - Exkurze 7. a 8. r., Planetárium Brno

 

                   - Den Země

                   - Okrskové kolo Zazpívej, slavíčku!

 

březen

 

* 3. 3. 2014 - Vystoupení ZUŠ pro 1.-5. ročník.

* 4. 3. 2014 - Okresní kolo recitace 1.st., Vyškov

* 5. 3. 2014 - Okresní kolo recitace 2.st., Vyškov

* 6. 3. 2014 - Plavání 2.-3. roč.

* 12.-26. 3. 2014 - Testování SCIO 4.-5., 8.  roč.

* 13. 3. 2014 - Plavání 2.-3. roč.

* 20. 3. 2014 - Školská rada

                          Plavání 2.-3. roč.

* 21. 3. 2014 - Matematický klokan – soutěž pro 2.-9. roč.

                          Okresní kolo chemie, Vyškov

* 26. 3. 2014 - Okresní kolo v silové všestrannosti 3.-4. roč.

                          Okresní kolo olymp. Biologie 8.-9. r.

* 27. 3. 2014 - Okresní kolo olymp. Biologie 6.-7. r.

                           Školní výlet 1.A

* 27.-28. 3. 2014 - Ozdravný pobyt 2.A a 2.B

* 31. 3. 2014 - Divadelní představení v Prostějově, 3.-9. r.

 

                   - jarní výzdoba školy

                   - příprava na Jarní jarmark

 

únor

 

* 1. 2. 2014 - Obecní a školní ples

* 6. 2. 2014 - Zápis do 1. ročníku.

 

* 1. 2. 2014 - Obecní a školní ples

* 4. 2. 2014 - Školní kolo v anglické konverzaci

* 6. 2. 2014 - Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pustiměř

                        Okresní  kolo olympiády v ČJ

* 13. 2. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč. a MŠ      

* 17.-21. 2. 2014 - Jarní prázdniny

* 25. 2. 2014 - Okresní  kolo olympiády v Zeměpisu (6.-7. r.)

* 26. 2. 2014 - Okresní  kolo olympiády v Zeměpisu (8.-9. r.)

* 27. 2. 2014 - Společné rodičovské třídní schůzky

* 27. 2. 2014 - Okresní kolo v Konverzaci AJ

* 27. 2. 2014 - Plavecká výuka 2.-3. roč. a MŠ      

* 28. 2. 2014 - Žákovský ples pro 2. st.

 

                   - školní kolo v recitaci, 1. stupeň

                   - vyhodnocení Celoroční soutěže za 1. pololetí

                   - příprava na Zápis do 1. ročníku

 

leden

 

* 8. 1. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 22. 1. 2014 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 23. 1. 2014 - Pedagogická rada, uzavření klasifikace

* 28. 1. 2014 - Olympiáda dějepis, okresní kolo

* 30. 1. 2014 - Slavnostní rozdání vysvědčení

                   Filmové představení 1.-9. roč., sokolovna Pustiměř

* 31. 1. 2014 - Pololetní prázdniny

 

    - příprava žáků na školní a okresní kola olympiád a soutěží.

    - příprava na zápis do 1. ročníku.

 

listopad

 

* 4.-7. 11. 2013 - Testování SCIO 9. roč.

* 6. 11. 2013 - Ukončení sběru starého papíru

* 7. 11. 2013 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

*                      Výukový pořad Planeta Země, 5.-9. roč.

* 12. 11. 2013 - Divadelní představení pro 1.-2. roč., Prostějov

*                         Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 13. 11. 2013 - Protidrogový program 8.-9. roč.

* 14. 11. 2013 - Plavecká výuka 2.-3. roč.

* 15. 11. 2013 - 9. roč. – návštěva Úřadu práce ve Vyškově

                            6. roč. – exkurze do Zooparku

* 21. 11. 2013 - Pedagogická rada

                            Ekologický program, 3.-4. roč.

* 26. 11. 2013 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

* 29. 11. 2013 - 9. roč. – exkurze do Zooparku

 

* 3. 12. 2013 - Individuální rodičovské schůzky, 15.00 – 17.30

 

                   - okresní kolo ve stolním tenisu, 1. st.

                   - školní kolo dějepisné olympiády

                   - anglické divadlo pro 2.-5. roč. a 8.-9. roč.

 

 

říjen

 

* 1. 10. 2013 - Okresní kolo v malé kopané, 2. st.

* 3. 10. 2013 - Plavecká výuka 2.-3.r.

                   6. r. – návštěva okresní knihovny

* 5. 10. 2013 - Návštěvní den pro děti z MŠ a jejich rodiče

* 7. - 9. 10. 2013 - Testování žáků 6. ročníku (celostátní testy SCIO)

* 8. 10. 2013 - Protidrogový program 8.-9. roč.

* 10. 10. 2013 - Plavecká výuka 2.-3.r.

* 16. 10. 2013 - Okresní kolo ve stol. tenise, 2.st.

* 17. 10. 2013 - Plavecká výuka 2.-3.r.

                           Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

                           Školská rada

* 18. 10. 2013 - Den kouzel – rej masek, vynášení a zapalování vyzdobených dýní, soutěž O nejhezčího skřítka, ochutnávka cukroví, výstava. Barevný podzim, ochutnávka domácího cukroví a polévky, koncert skupiny Marbo

* 22. 10. 2013 - Veletrh vzdělávání Slavkov, 8.-9. r.

* 29. -30 .10. 2013 - Podzimní prázdniny

* 31. 10. 2013 - Zábavné vyučování pro budoucí žáky 1. roč.

 

                   - školní kolo plavecké soutěže 6.-9. roč.

                   - okresní kolo florbal 1. st.

                  

 září

 

* 2. 9. 2013 - Zahájení nového školního roku

* 9. 9. 2013 - Zahájení činnosti zájmových kroužků

* 12. 9. 2013 - Plavání 2.-3.r., Vyškov                                                                         

* 18. 9.  2013 - Zahájení sběru starého papíru

                           Dopravní hřiště Vyškov, 4. roč.

* 19. 9. 2013 - Plavání 2.-3.r., Vyškov

* 26. 9. 2013 - Společné rodičovské třídní schůzky, 16.00 – 17.00

* 26. 9. 2013 - Plavání 2.-3.r., Vyškov

* 28. 9. 2013 - Státní svátek                                                                               

 

-           Sportovní den pro MŠ

-           Minifotbal 2. st. – okrskové kolo