CO DĚLÁME - Školní rok 2015/2016


Školní celoroční soutěž v tabulce (.xls) - průběžně aktualizována v průběhu školního roku 2015/2016

Kritéria celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka v pdf (46 kB)

Vyhodnocení sběru papíru za 1. pololetí 2015/2016 v pdf (57 kB)


Pohádka O Smolíčkovi

   Protože celé ,,Česko čte dětem“, hlavně dospělí těm nejmenším, na naší škole tomu bylo jinak. Žáci ze třídy 2.A  přišli v úterý 15.března v dopoledních hodinách přečíst  našim prvňáčkům  pohádku O Smolíčkovi. Všichni napínavé vypravování pozorně poslouchali a na závěr své kamarády odměnili potleskem a sladkým pamlskem.

 


Dřina byla zúročena - polonéza byla….

      Jako každý rok žáci 8. a 9. ročníku nacvičují na naší škole slavnostní polonézu pro Obecní ples v Pustiměři. Již od začátku nebylo nic jednoduché. Tancovat chtělo víc chlapců než děvčat, proto předtančení nacvičovalo jen 8 párů. Před Vánoci jsme se navíc dozvěděli, že v sále, ve kterém jsme slavnostní polonézu měli tancovat, se ples konat nebude.

     Ani toto nás neodradilo a dále jsme pokračovali v nácviku. Šlo to lépe a lépe a nakonec celou pětiminutovou polonézu žáci bezchybně zatančili na Hasičském plese 20. 2. 2016 v Zelené Hoře. Děti slavnostní polonézu předvedli opravdu slavnostně a musím ocenit nejenom snahu při nácviku, ale také vlastní provedení, které nejen zaujalo, ale také se hodně přiblížilo ideálu.

     Všem žákům- tanečníkům děkuji za vynikající emočně nabitý taneční výkon a doufám, že příští rok žáci nižších ročníků vyvinou stejné úsilí pro oživení této společenské události.

 Simona Štulová

 


Konverzační soutěž z anglického jazyka

         Dne  8. února 2016proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku.

 Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1. místo: Simona Brhelová
       
2. místo: Veronika Vitásková
       
3. místo: Bohdan Voříšek

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1. místo: Klára Václavíková

             Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili a na soutěž se připravili. Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 23. února ve Vyškově.

 Mgr. Jana Adamcová


Zápis do I. třídy

       Odpoledne 4. února 2016 patřilo na naší škole budoucím prvňáčkům. Na zápise do 1. třídy je přivítali učitelé se svými asistenty – žáky v kouzelných převlecích. Letos, stejně jako v předešlých letech, se zápis nesl v duchu pohádek. Děti tak celým zápisem provedli oblíbení pohádkoví hrdinové: nechyběl Smolíček, Budulínek ani Dlouhý, Široký či Bystrozraký.

       Každé ze čtyř stanovišť představovalo jednu pohádku, kde děti plnily nejrůznější úkoly: zpívaly písničku nebo přednášely básničku, poznávaly písmena, číslice, barvy, geometrické tvary a kreslily postavu.  Za splnění úkolů dostávaly razítka do pohádkových omalovánek, které si nakonec mohly vybarvit. Samotný závěr zápisu proběhl ve sborovně, kde rodiče dětí spolu s učiteli vyřídili  potřebné náležitosti k definitivnímu zápisu do 1. třídy.

       Doufáme, že zápis byl pro předškoláky příjemným okamžikem, a věříme, že se již teď těší na svůj první školní den :-)

Mgr. Pavlína Koutníčková


FLORBAL – DÍVKY

        Dne 10. 12. 2015 děvčata z 2. stupně jela změřit síly ve florbalu s týmy ostatních škol z Vyškova. Holky si zahrály se ZŠ  Drnovice, ZŠ Morávkovou a se ZŠ Nádražní. Všechny zápasy byly velice napínavé a ZŠ Pustiměř skončila na 6. místě.

Školu výborně reprezentovaly :

Jana Oujezdská, Markéta Knapová, Simona Brhelová, Veronika Vitásková, Lucie Malá, Lenka Hořická, Paulína Kociánová, Iveta Cibulková, Lucie Ďuráčová, Martina Pučánová, Míša Kouřilová.

. . : : f o t k y : : . .


RECITAČNÍ SOUTĚŽ

       8. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 15 šikovných žáků z 2. stupně. Recitátory  hodnotili p. uč. Hronová, p. uč. Štulová a pan učitel Smékal. Do okresního kola, které se uskuteční v březnu, postupují dva nejúspěšnější z každé kategorie.

1. kategorie (6. -7. třída)

1. místo - Bohdan Voříšek

2. místo -Veronika Vitásková

3. místo -Simona Knapová

 

2. kategorie (8. -9. třída)

1. místo -Klára Václavíková

2. místo –Marek Martínez

3. místo –Lucie  Ďuráčová

. . : : f o t k y : : . .


KULTURNÍ  ZÁŽITEK

        V sobotu 5. prosince  jsme si zpříjemnili předvánoční čas návštěvou divadelního představení v Praze. Muzikál DĚVČÁTKO – vánoční příběh zpracovaný na motivy pohádky H. CH. Andersena – měl krásnou výpravu, emotivní hudbu i živý orchestr na jevišti. Na scéně divadla Studio DVA jsme mohli vidět Martu Vančurovou, Ivanu Chýlkovou, Kryštofa Hádka, Petra Stacha a další známé osobnosti. Výkon herců podtrhl působivý zpěv Martiny Placrové a Zuzany Mauréry. Věřím, že jsme se všichni vraceli domů s příjemnými dojmy z kulturního zážitku.  

IM, KH

. . : : f o t k y : : . .


Anglie 2015

Ve dnech 10. – 16. listopadu 2015 se naše škola zúčastnila zájezdu do Anglie. Díky projektu z EU se mohlo vydat 40 žáků a 4 učitelé na tento studijně poznávací zájezd. Program byl velmi bohatý a náročný, během 7 dnů jsme navštívili nejznámější místa, památky a muzea v Londýně, univerzitní město Oxford, poznali jsme typickou středoanglickou vesnickou krajinu Cotswolds, navštívili jsme rodiště W. Churchilla Blenheim Palace a královský hrad Windsor. Žáci si vyzkoušeli výuku angličtiny s rodilým mluvčím a všichni získali certifikáty z oxfordské školy. V britských rodinách, kde byli ubytovaní, se často setkali s jinými zvyky multikulturních rodin. Po 7 náročných dnech jsme se vraceli domů unavení, ale nadšení a plní zážitků, dojmů a často nových zkušeností.

Podrobnější informace o průběhu naší cesty a fotky najdete na facebookových stránkách ZŠ Pustiměř Anglie.

Mgr. Jana Adamcová

 

Přírodovědný klokan

       V průběhu měsíce října 2015 se uskutečnila na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan“. Soutěže se zúčastnili žáci 8 a 9 třídy, otázky se týkaly hlavně oblasti matematiky, přírodopisu, chemie a zeměpisu. Přestože žáci 9 třídy jsou o něco zvýhodněni již probraným učivem, první dvě místa obsadili žáci 8 třídy.

Úspěšní řešitelé:

1. Martin Školař - 8.tř.  61b.
2. Jiří Hučík - 8.tř.  56b.
3. Aneta Koudelková - 9.tř.  53b.
4. Michaela Kouřilová - 9.tř.  51b.
     Iva Ondrová - 9.tř.  51b.
5. Martina Pučánová - 9.tř.  50b.
6. David Greguš - 9.tř.  49b.
7. Vojtěch Bureš - 9.tř.  47b.
Aneta Šormová - 9.tř.  47b.
8. Matyáš Smejkal - 9.tř.  45b.
     Tomáš Proch - 9.tř.  45b.
9. Jana Burešová - 8.tř.  43b.
10.  Ondřej Trávníček - 9.tř.  42b.    

                                                                                            Mgr.  J. Klementová          

 


CO DĚLÁME - Školní rok 2014/2015


Školní celoroční soutěž v tabulce (.xls) - průběžně aktualizována v průběhu školního roku 2014/2015

Kritéria celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka v pdf (46 kB)

Vyhodnocení sběru papíru za 1. pololetí 2014/2015 v pdf (59 kB)

Vyhodnocení sběru papíru za 2. pololetí 2014/2015 v pdf (59 kB)


ŠKOLA V PŘÍRODĚ – 2. třída

       Děti 2. třídy se ve dnech 22.6 -24. 6. 2015 i s paními učitelkami vydaly do rekreačního střediska Prudká u Tišnova na školu v přírodě. Malebný areál v klidném údolí řeky Svratky se rozprostírá  na rozhraní krajů jižní Moravy a Vysočiny.

       Hlavní náplní pobytu našich malých žáků byly mnohé sportovní aktivity, například hokejbal, fotbal, stolní tenis, míčové hry a různé další zábavné hry. Nechyběly ani hry spojené s vědomostními kvízy přímo v přírodě. V klubovně si děti zahrály společenské i naučné hry a večer nechyběla  diskotéka. Stihli jsme i výlet vlakem do nedaleké vesnice.

       Strava byla výborná, ale domníváme se, že vzhledem k nadměrné zásobovací péči rodičů sladkostmi by pan kuchař nemusel první dva dny vůbec vařit J.

Simona Štulová, Alena Veselá

. . : : f o t k y : : . .

 

Výlet do VIDY

       15.6. se 7. třída vydala na výlet do Brna - do vědeckého centra VIDA.  Absolvovali jsme přednášku o magnetickém poli, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které jsme už částečně znali z hodin fyziky. Udělali jsme si svoji vlastní magnetickou plastelínu. Prošli jsme si spoustu zajímavých exponátů. Nejvíce se nám líbila skluzavka, všem se také líbilo tornádo a vodní exponáty. Někteří z nás  se zúčastnili show o plynech a kapalinách. Nejodvážnější z nás (Lucka a Marek) se projeli na kole zavěšeném u stropu.  Všem se výlet moc líbil.

Michaela Hyblová, Markéta Sádovská a Tereza  Ryšánková

 

škola v přírodě na maliné

       V pondělí 1.června jsme jeli na Malinou v Ruprechtově. Rozdělili jsme se do pokojů a začalo vybalování. Potom se nám představili vedoucí a byli jsme roztřídění do čtyř týmů: Afro, Kannas, Jojo a Malina. Celý den jsme hráli hry a soutěžili o body. Vyráběli jsme si různé ozdoby a šperky z hmoty, která se nazývá paftelína mufy, placky, náramky a síťotisk na tričko. V úterý jsme šli ke třem smrkům, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a z tohoto výletu jsme mohli získat 15 bodů. K večeru jsme měli krátkou diskotéku. Ve středu jsme se rozdělili do dvojic a hráli jsme hru stopovanou. Začalo se stmívat. Všichni jsme si sedli k ohništi a opékali si špekáčky. Před večerkou jsme si zazpívali písničky a šli spát. I čtvrtek byl príma. Den před tím nás informovali o tom, že ve čtvrtek bude mít každý tým možnost vystoupit s cirkusem a vlastním vystoupením. Na vystoupení se přijeli podívat pan učitel Vrtílek a paní učitelka Podloučková. Všem se vystoupení povedlo a líbilo. K večeru jsme měli zase diskotéku. Ale nejmilejší byl pátek. Každý tým dostal kýbl želatinových kuliček a flusačky a kuličky jsme po sobě flusali. Ani jsme se nenadáli, týden byl za námi a nastal čas na vyhlášení vítězného týmu. Afro získalo čtvrté místo. Kannas třetí. A Jojo druhé. Kapitánka týmu vymyslela na poslední chvíli básničku o cirkusu. Malina tedy získala 191 bodů a umístila se na prvním místě. Tahle škola v přírodě byla super a obědy, snídaně, svačiny, a večeře byly výborné.

 

Básnička: V cirkusu  
Já jsem úkol zrovna psala,
maminka mně ale vzala
do malého cirkusu.
 Měli jsme vidět koně v klusu.
 Číslo ale odložili,
 místo toho klauni byli.
 Lvi a lvice s lvíčaty
 skákali přes překážky
a vždy dopadli na paty.
 Dostali jsme taky bonbónky.
Cukrovou vatu jsme pak koupili
a s cirkusem se rozloučili.
Cirkus byl príma a užijte si ho i vy
a nebojte se nepřijdete o hlavy.

 Jana Oujezdská

. . : : f o t k y : : . .

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 2015

          …..tak to nám to zase uteklo! Ještě před chvílí byl podzim a v lavicích seděly malé ,vyplašené a trošku rozpustilé děti,pro které byl   svět ve velké školní budově nový a záhadný.Všechno bylo jiné než ve školce. Ani paní učitelky,které se nás neustále na něco ptaly , nebo po nás dokonce chtěly ,abychom byly občas pozorné ,v nás moc velkou důvěru  nebudily.Ale nakonec to přece jen nějak začalo fungovat.

     Samozřejmě nebýt našeho velikého nadšení a odvahy si všechny ty klikyháky nacpat do hlavy, tak by s námi paní učitelky, ani zoufalí rodiče vůbec nehnuli. Ale vydržely jsme to,poctivě každý den četl , psaly a počítaly …..a už je to tu!! Jsme čtenáři, a ne jen tak nějací. Čteme básničky,pohádky i příběhy a dokonce občas sami nějakou tu větu napíšeme. Ještě to sice na spisovatelskou kariéru nevypadá,ale časem- kdo ví !

     Jenže jedna věc je vědět a druhá je to dokázat .A právě takový moment nastal v pustiměřské knihovně,kde na nás jednoho dne čekal pan král se svými dvorními dámami a rytířem Zdeňkem, abychom byly oficiálně pasováni do řádu čtenářů,tedy bytostí vzdělaných a po vědění prahnoucích. Nebylo to jen tak,pan král vypadal přísně,dvorní dáma po nás chtěla,něco číst a kdyby se rytíř s mečem trošku více rozmáchnul – darmo mluvit. V některých z nás byla opravdu malá dušička, aby se nám ta písmenka  nějak nevykouřila z hlavy. Sláva,stal se zázrak a všechno zůstalo tam ,kde má být,naše hlavičky i jejich obsah a my jsme se vracely do školy s hrdým titulem „čtenáři“  a knihou J. Karafiáta Broučci,kterou každému z nás věnoval pan starosta Miloš Nevřala,který se ukrýval pod maskou krále.Ani jeho pravá ruka paní knihovnice Hrozová se nedala zahanbit a vyrobila pro nás krásné čtenářské průkazy a sladké občerstvení. Všem ,kteří pro nás krásné dopoledne připravili,tímto velmi děkujeme a budeme se na další setkávání v knihovně moc těšit!

 Mgr. Zuzana Podloučková

 . . : : f o t k y   1. A : : . .      . . : : f o t k y   1. B : : . .

 

Školní výlet prvňáčků 2015

        „Jedeme na rytíře!!“ –znělo 22.května před pustiměřskou školou .To se naši prvňáci chystali na svůj první školní výlet na zámek do Lysic .Tam už na ně čekal interaktivní program „Pohádkový zámek“,kde  děti během kostýmované prohlídky shlédly interiéry zámku i šermířské vystoupení.Potom nás autobus zavezl do nedaleké Rudky u Kunštátu,kde jsme obdivovali obrovské sochy blanických rytířů v jeskyni Rudka. Výlet jsme zakončili procházkou v přilehlém parku a výstupem na nedalekou Burianovu rozhlednu. ….a protože nikdo nespadl,šťastní a utahaní jsme se  k večeru vrátili zpátky do Pustiměře. Výlet se nám všem moc líbil a vřele jej můžeme doporučit všem,kdo v tyto končiny zabloudí.

      Mgr.Zuzana Podloučková  tř.uč. 1.A

. . : : f o t k y : : . .


Pohár rozhlasu

       Naše děvčata z 9. a 8. třídy se zúčastnila atletických závodů na Letním stadionu ve Vyškově. Dne 12. května se soutěžilo v bězích na 60 a 800 m, ve skoku dalekém a do výšky, ve vrhu koulí a ve štafetě. Celkový počet sportovkyň v každé disciplíně se pohyboval kolem 35 a naše děvčata se umístila takto:

Míša Kouřilová, skok do výšky, 1.40 m - 5. místo- 

Petra Krejčiříková, vrh koulí, 8.34 m - 7. místo

Tereza Zourková, běh na 800 m, 3.01 - 10. místo

Katka Drmelová, skok do dálky, 369 cm - 18. místo

Našim atletkám patří velká pochvala za reprezentaci školy.

 Mgr. Simona Štulová

. . : : f o t k y : : . .


Edukativně stimulační skupinky

       Děti z obou MŠ se každé úterý od 31.3. 2015 po deset následujících týdnů učí pracovat s učitelkami ZŠ Pustiměř v tzv. Edukativně stimulačních skupinkách, které mají za cíl nejen seznámit děti se svými budoucími učitelkami, ale zejména souvislou a na sobě navazujícími činnostmi je připravit na co nejplynulejší vstup do první třídy. V těchto chvilkách děti pracují na rozvoji zrakového, sluchového vnímání, na rozvoji syntézy a analýzy, na předčíselných představách a také se věnují správné hygieně psaní, tj. správný úchop, držení tužky, posezení, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Po těchto chvilkách, které trvají cca 50 minut, dostávají děti vždy domácí úkoly, které si s rodiči rozvrhnou do celého zbylého týdne.  Domácí úkoly mají za cíl naučit rodiče i děti chvilinku pracovat a učit se spolupracovat na vypracování řešení. Úloha rodiče je zde spíše kontrolní a zároveň v roli učitele/kamaráda, který pomáhá s přečtením zadání a s pochopením úkolů. Na vypracování dú mají týden, děti je nosí na další hodinu. Je-li dítě nemocné, posíláme úkoly z hodiny + dú domů. Domácí úkoly vždy navazují na probírané učivo v hodině.

Skupinky probíhají:

Od 12:00 do 12:50 na horní školce 6 dětí
Od 13:00 do 13:50 na dolní školce 6 dětí 

Mgr. Kateřina Vlčková (1.B), Mgr. Zuzana Olejníková (3.A)

. . : : f o t k y : : . .


Okresní kolo chemické olympiády

proběhla 9. března 2015 na ZŠ Nádražní ve Vyškově.
 

Pořadí:
5. místo - Krejčiříková Petra
7.  místo - Drmelová Kateřina
10. místo - Malý Ondřej

Jarka Klementová


Úspěchy  naší  školy  ve  výtvarné  soutěži

        Dne  28.března 2015 proběhlo v ZOOparku  ve Vyškově slavnostní vyhlášení výsledků      výtvarné soutěže „Namaluj zvířátko ze ZOO“. Naše škola zaslala do soutěže 15 prací a i přes velkou konkurenci 12 škol si odnesla krásné ocenění v podobě 2.místa pro JAKUBA VINŠE ze třídy 1.A.

        Jakubovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, nejen na poli výtvarného umění.

       Zároveň patří poděkování všem žákům a pedagogům,kteří se podíleli na vytváření ostatních výtvarných děl  a jejichž práce reprezentují naši školu ve vyškovském ZOOparku.

Mgr.  Zuzana   Podloučková


Jarní Jarmark v ZŠ a MŠ Pustiměř

       V pátek 27.3. 2015 se v naší škole uskutečnil tradiční jarní Jarmark. Ve vestibulu školy jste si mohli pohlédnout výstavu velikonočních beránků. Podpořit svoje ratolesti přišli nejen rodiče, ale i prarodiče či sourozenci. Výběr zboží byl tento rok veliký a děti se velmi snažily, aby jejich pokladnička nabyla na váze. Mohli jste si pořídit malované květináčky, rostlinky, domácí mýdla, těžítka či voňavou sůl do koupele. Tato akce odstartovala jaro, vytáhly se i velikonoční kraslice a pomlázky. Někteří zručnější žáci prodávali železné sošky a dřevěné meče. Tento rok se sortiment obohatil i o jídlo. Mohli jste ochutnat všelijaké dortíky, perníky, sušenky, nebo dokonce i domácí sekanou. V některých třídách se promítaly naučné prezentace a i v tělocvičně byl nachystaný bohatý program, ve třídách nižších ročníků pak byl nachystán doprovodný program pro rodiče v podobě divadelních pohádek, písniček a básniček. Bylo to příjemné přivítání jara. Dětem i návštěvníkům se to velmi líbilo a podle mě, je to oblíbená každoroční akce, do které se zapojí nejen děti, ale i rodiče.

Klára Václavíková, žákyně 7. třídy

. . : : f o t k y : : . .


OKRESNÍ KOLO SILOVÉ VŠESTRANNOSTI

        Ve středu 25. 3. se zúčastnili malí sportovci z naší základní školy tradiční a jako vždy velmi dobře připravené sportovní soutěže ve Vyškově – okresního kola v silové všestrannosti žáků 3.-4. tříd. Každou školu reprezentovala čtyřčlenná družstva chlapců, která měřila své síly v těchto disciplínách – překážkovém běhu, šplhu na tyči, hodu kriketovým míčkem na cíl. Výkony jednotlivých závodníků se bodovaly a postupně se stanovilo celkové pořadí družstev.

       Chlapci zvládli velmi dobře překážkový běh a ve šplhu přímo excelovali. Průměrný výkon (ale ten podali i ostatní školy) v hodu na cíl je už ale nemohl připravit o vynikající 1. místo!

 Pořadí chlapců :  1.místo !…….ZŠ a MŠ Pustiměř

                                  Dalibor Spáčil, Lukáš Němec, Lukáš Olejník, Nikolaos Spáčil

   Děkujeme chlapcům za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy. Také jim připravilo konečné pořadí týmů silný zážitek.

 Mgr. Jiří Bubeník

          . . : : f o t k y : : . .


Recitační soutěž a náš úspěch

           V úterý dne 3. března se konalo okresní kolo v recitační soutěži ve Vyškově na Dětském domově mládeže. Z naší školy nás jeli reprezentovat vítězové školních kol, za první kategorii z 2.A Ryan Moore a ze 3.A Ondřej Jelínek. Druhou kategorii pak reprezentovali ze 4.B Vojtěch Šafář a z 5. třídy Bohdan Voříšek.  Obě kategorie byly opravdu nabyté a konkurence obrovská a i když se ve druhé kategorii neumístil a ani nezískal čestné uznání ani jeden z hochů, vynahradil nám to Ondřej Jelínek, který svojí básničkou od Miloše Kratochvíla Zlatá rybka vybojoval krásné druhé místo a tím také získal postup do krajského kola do Brna, které se bude konat 16. dubna. Všem zúčastněným děkuji za výbornou reprezentaci školy a Ondřejovi přeji hodně štěstí do kola krajského.


Recitační soutěž I. stupeň

       Ve čtvrtek 19. února 2015 proběhla školní kola recitační soutěže I. kategorie – 2.-3. třídy a II. kategorie – 4.-5 třídy. Také proběhla samostatná soutěž obou prvních tříd.  A jak jednotlivá kola dopadla?

Z prvních tříd se stal vítězem  David Štulo z 1.A

2. místo obsadil Luděk Pour z 1.B

3. místo získala Jolana Adámková z  1.B

4. místo pak Jan Špičák z 1.A

 

       I. kategorie – 2.-3. třídy byla opravdu velmi silná, mnoho recitátorů zde předvedlo kvalitní výkony s perfektně připravenými  básničkami a rozhodnout o vítězích bylo opravdu nesnadné.

1. místo obsadil nakonec Ondřej Jelínek ze 3.A

2. místo Ryan Shane Moore z 2. třídy

3. místo se podělili Radim Hýbl z 2. třídy a Lucie Jelínková z 3.A   

 

       V II. kategorii tedy 4. a 5. třídy zvítězil ze  4.B Vojtěch Šafář, 2. místo získal Bohdan Voříšek z 5. třídy a 3. místo obsadila Natálie Kuběnská ze 4.A.

       Všem zúčastněným děkujeme za krásný kulturní zážitek a prvním dvěma vítězům v každé kategorii pak přejeme hodně štěstí v okresním kole ve Vyškově, které se koná ihned po prázdninách v úterý dne 3. března.

          . . : : f o t k y : : . .


ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO

       Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 17. a 18. února 2015 na DDM ve Vyškově. Soutěžící plnili úkoly ve třech oblastech – práci s atlasem, práci bez atlasu a praktické části.

       V kategorii A (6. třídy) nás reprezentoval Martin HEIMERLE, který v 19členném startovním poli obsadil 16. místo.

       V kategorii B (7. třídy) naši školu zastupovali Martin ŠKOLAŘ a Filip ŠTOLFA.  Martin skončil 12. a Filip 14. Celkem bylo 19 soutěžících.

       Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v kategorii C (8. a 9. třídy), kde se zúčastnily žákyně 9. ročníku Kateřina DRMELOVÁ a Adéla PŘIBYLOVÁ

       Katka již v minulosti dosáhla velmi dobrých výsledků a svoje geografické dovednosti potvrdila i letos, kdy skončila na 4. místě, s těsnou ztrátou na medailové pozice. V první části, práci s atlasem, byla nejlepší, ve druhé části, práci bez atlasu, skončila druhá a po prvních dvou částech tak držela první pozici. Poslední, praktickou část, však zvládla pouze průměrně a to ji odsunulo na „nepopulární“ čtvrtou pozici.

       Adéla si vedla také velmi dobře a mezi 19 účastníky obsadila pěkné 9. místo.

       Všem žákům a žákyním děkuji za reprezentaci školy a za poctivý přístup k přípravě na tuto olympiádu. Věřím, že i v dalších ročnících udržíme vysoký výsledkový standard a žáci se budou na zeměpisnou olympiádu opět těšit.

 Vlastimil SMÉKAL, učitel zeměpisu


Olympiáda v českém jazyce

        V letošním školním roce pořádal Národní institut dětí a mládeže MŠMT v Praze již 41. ročník OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. Dne 5. února 2015 se do vyškovského DDM sjeli ze všech škol okresu žáci, kteří svůj mateřský jazyk nejen dobře znají, ale mají ho opravdu rádi. Naši školu reprezentovala Veronika Jenáčková, žákyně 9. třídy, vášnivá čtenářka, slečna s bohatou slovní zásobou a skutečným zájmem o svou rodnou řeč.

                Své znalosti prokázala ve školním kole a v rámci kola okresního se umístila v první polovině všech soutěžících, za což jí právem náleží velká pochvala.

 Mgr. Kateřina Hrozková


Žáci ZŠ Pustiměř již počtvrté zahájili ples

       Stalo se neodmyslitelnou součástí, že Obecní a školní ples zahajují žáci naší školy předtančením. Letošní nácvik byl od samého počátku výjimečný. Poprvé se stalo, že jsem musela pro nadbytek zájemců, některé páry odmítnout. S paní učitelkou Štulovou jsme vybrali skladbu od Jasona Walkera – Echo. Nácvik začal v listopadu, a jelikož byli žáci velmi pilní a hlavně čerpali nabyté znalosti z let předešlých, byl celkový nácvik v jisté pohodě. Nicméně termín plesu se blížil neúchvatně a nás znervózňovala neustálá absence někoho z páru. Čas však nezastavíme.

       Termín plesu padl na sobotu 7. února. Tyto chvíle se nesly ve znamení nervozity, krásných dívek v bílých šatech, mladíků v černém oblečení (všem to ohromně slušelo), focení a také nesměla chybět zkouška v dlouhých bílých šatech. Jenže tréma byla opravdu obrovská a podepsala se i zkoušce, kdy vystoupení vypadalo chvílemi jako velmi neupravené dílko. No co už….

       Přiblížila se však osmá hodina. Kolem čtvrt na devět pan starosta ples zahájil oficiálně. Vystoupení  nervózně sleduji - jestli všichni dodržují jednotlivé doby a pohyby, každá chyba je vidět. Na druhé straně vše bystří paní učitelka Štulová a je připravena napovědět či ukázat při prvcích, kde všichni musí být jednotní. Žáci vše zvládli, s valčíkovým krokem se také poprali a teď už jen konečný výskok, poslední otočky a usazení na klín partnera. Uf, je to za námi. Teď už následují pouze odchody jednotlivých párů do zákulisí na znamení paní učitelky za obrovského potlesku. Povedlo se, žáci předvedli to nejhezčí. To, co následovalo na chodbě jsem neviděla. Pouze z doslechu vím, že tam panovala skvělá nálada a že se žáci navzájem objímali, že to zvládli. Měli jsme obrovskou radost.      Po vystoupení starších žáků se také předvedli o něco později i žákyně a jeden žák z třetích tříd. Nacvičili jsme sedmiminutové pásmo na tři skladby. Šlo o moderní tanec s prvky zumby, aerobiku a discotance. Holčičky a Honzík měli neuvěřitelnou chuť tančit a jejich nadšení bylo víc, než nějaké chyby, které se ve vystoupení vyskytly. I oni sklidili ohromný úspěch a já jen doufám, že účastníci plesu ocenili jejich elán a nadšení, které předvedli i ve svém vystoupení a chyby omluvili.

       Jsem ráda, že na ples chodí také bývalí žáci školy a že se chodí dívat právě na své kamarády. Při tom pohledu sami vzpomínají, když oni tančili. Když už nic jiného, tak tohle má smysl. Děkuji všem svým kolegům, zejména Simče Štulové a Zuzce Podloučkové, ale také ostatním, kteří uvolňovali žáky ze svých hodin přesto, že měli jiné plány. Také děkuji panu Vlčkovi ta krásné fotografie. V závěru musím přiznat, že jsem také pyšná na všechny vystupující žáky a žákyně, jelikož předvedli, že dokáží vzorně reprezentovat školu.

Mgr. Zuzana Olejníková

. . : : f o t k y   -   M .   V r b a : : . .        . . : : f o t k y  -  p.  V l č e k : : . .       . . : :   v i d e o   -   p o l o n é z a   : : . .


Konverzační soutěž z anglického jazyka

 

       Dne  27. ledna proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku.

 Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1. místo: Klára Václavíková
2. místo: Simona Brhelová
3. místo: Veronika Vitásková

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1. místo: Aneta Šormová
2. místo: Veronika Jenáčková
3. místo: Tereza Zourková

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili.

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 10. února ve Vyškově.

Mgr. Jana Adamcová


 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2015

       Letos jsme si se 7. ročníkem, 8.ročníkem a ZŠ Křenovice o trošku prodloužili vánoční prázdniny.  5. 1. 2015 jsme se vydali s panem ředitelem Zourkem a paní učitelkou Štulovou na lyžák  do Vernířovic v Jeseníkách. Bylo tam vážně moc sněhu, tím pádem jsme hned první den mohli vyzkoušet naše lyžařské schopnosti. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, na zdatnější a méně zdatné a takhle jsme jezdili skoro po celý týden. Učili jsme se různé cviky, nacvičili pády a celý výcvik jsme všichni ve zdraví dokončili. Poslední den jsme mohli ukázat naše dovednosti v soutěžním slalomu.  Každý večer jsme trávili společně, hráli jsme různé hry, dívali se na filmy, užili jsme si večerní koulovačku a uzavřeli jsme i nová přátelství.

                                                                                              Marek Martínez

. . : : f o t k y : : . .


Přírodovědný klokan

3 nejlepší řešitelé:

1. Filip Trávníček 9. třída - 72 bodů
2. Martina Pučánová 8. třída - 71 bodů
3. Adéla Přibylová 9. třída - 69 bodů

Jarka Klementová


Florbal – dívky, okrskové kolo

       Ve čtvrtek 27. 11. 2014 se výběr našich dívek z 2. stupně zúčastnil okrskového kola ve florbalu, který se konal na ZŠ Nádražní ve Vyškově. Naše dívky sice skončily na 6. místě, ale je třeba po pravdě říci, že bylo na co se dívat. Děvčata se snažila dělat vše pro nejlepší výsledek, bojovaly, povzbuzovaly se a všechny zápasy si pořádně užily.

Mgr. Simona Štulová

. . : : f o t k y : : . .

 


SPORTOVNÍ DEN PRO MŠ

       Jak je již každý rok zvykem, i my jsme letos připravovali zábavné dopoledne pro předškoláky. Konalo se 27. září a do tělocvičny naší školy se sjely děti i z okolních vesnic.

       Letos se děti přenesly hluboko do nitra džungle mezi divoké gorily, pandy, tygry, ale i mezi jiná zvířata, jako byli jeleni, kohouti nebo kočky. Na stanovištích plnily úkoly, které jim zvířata zadala a snažily se tak vysvobodit náčelníka indiánského kmene.

       Z tohoto dopoledne si děti odnesly nejen pamětní list, bonbon nebo obrázek na tváři, ale doufáme, že i pěkný zážitek.

       Už se na ně v naší škole těšíme.

 Petra Krejčiříková, 9. ročník

 


Školní kolo dějepisné olympiády
44. ročník

Téma: „Pot, slzy a naděje“   aneb  „ Život je boj“

 1.       místo                Veronika Jenáčková

2.       místo                Ondřej Malý

3.       místo                Kateřina Drmelová, Kryštof Pittner

4.       místo                Tomáš Jachan

5.       místo                 Adéla Přibylová, Vasil Čechal


ŠKOLNÍ  KOLO 1.- 5. ročníku VE FLORBALU

     V měsících říjen a listopad proběhl na naší škole turnaj ve florbale. Účastnili se vybraní žáci, chlapci a dívky, z 1. stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Turnaj se uskutečnil v tělocvičně naší školy. Zápasy byly velmi vyrovnané, ale vítězem se však mohlo stát jen jedno družstvo. Všechna zúčastněná družstva se mohou pochlubit těmito výsledky:

1. kategorie (4. -5. třída)

1. místo -  5. třída (Lukáš Kloupar, Adam Kudlička,Jakub Marvan, Daniel Vaculík, Bohdan Voříšek, Matěj Zbořil)

2. místo –  4.A (Ondřej Kala, André Martínez, Vojtěch Mach, Martin, Močigenba, Lukáš Olejník, Robert Pokiser, Dalibor Spáčil)

3. místo –  4.B (Robert Dunka, Michal Červík, Zdeněk Kleveta, Matěj Kostiha, Lukáš Němec, Ondřej Oprchal, Vojtěch Šafář, Martin Trávníček)

2. kategorie (1. -3. třída)

1. místo – 3. A (Šimon Trávníček, Martin Zavřel, Tadeáš Jelínek, Nik Spáčil, Ondra Jelínek)

2. místo - 2. třída (Vojta Sekanina, Tom, Klabes, David Výmola, Marek Pospíšil, Michal Svobodník)

3. místo – 1. třídy (Jan Špičák, David Štulo, Lukáš Mazel, Karolína Grepl, Luděk Pour)

4. místo –  3.B (Daniel Gottvald, Sebastian Nagy, Michaela Kosnovská, Darina Kubíčková)

Mgr. Simona Štulová

. . : : f o t k y : : . .


Den kouzel 24. 10. 2014

       V pátek 24. 10. proběhl na naší škole Den kouzel. Děkujeme všem učitelům a žákům, rodičům i prarodičům, kteří se na přípravách i průběhu celého dne podíleli. Celý den se opravdu vydařil a přečtěte si, jak jej popisují naši žáci. 

Mgr. Jana Adamcová

        V pátek 24. 10. jsme měli ve škole Den kouzel. Ráno jsme donášeli cukroví a dýně. Potom jsme dýně dlabali. Druhou hodinu jsme šli na představení O princi Bajajovi. Po divadle jsme před školu vynesli dýně, seřadili jsme se a šli jsme na průvod masek. Večer jsme si poslechli pana ředitele a začali jsme rozsvěcovat dýně. Taky jsme šli na ochutnávku. Nejvíce se mi za celý den líbily masky. Velice mi chutnalo cukroví a čokoládová lízátka. Líbily se mi také rozsvícené dýně. A také směšné obličeje na nich.

Milena Burešová, 4. A

        V pátek 24. 10. jsme měli ve škole Den kouzel. Ráno jsme dlabali dýně a potom jsme šli do tělocvičny na pohádku O princi Bajajovi. Večer jsme se tu u školy všichni sešli, rozsvítili jsme dýně a ochutnali dýňovou polévku. Nejvíce se mi líbilo rozsvěcování dýní.

Lukáš Olejník, 4. A

. . : : f o t k y  Z Š   P u s t i m ě ř : : . .

. . : : f o t k y   p a n í   u č i t e l k y   O l e j n í k o v é : : . .

. . : : f o t k y   p a n a   V l č k a : : . .

 


DIVADLO HYBERNIA- SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

       Už na konci minulého školního nám paní učitelka Hrozková nabídla možnost zúčastnit se zájezdu do pražského divadla Hybernia na představení. Tehdy jsme ještě nevěděli, do čeho jdeme, ale jevilo se to jako dobrý nápad.

       Naše představy o skvělém a poutavém představení se vyplnily 21.9.2014, kdy jsme si poslechli vynikající zpěv a zhlédli  výborné herecké i taneční výkony známých tváří českého divadla, a to např. Mahuleny Bočanové, Felixe Slováčka, Anny Slováčkové, Davida Gránského a dalších. Co bychom mohli vyzdvihnout kromě již zmíněných hereckých výkonů byly kostýmy a skvělá práce maskérek.

       I přes skvělý vzhled Sněhové královny v podání M. Bočanové nám přišlo, že byly její scény s pěveckým výkonem napsány neúměrně k její hlavní roli.

       Na závěr chceme poděkovat Obecnímu úřadu Pustiměř za přispění nemalé částky, díky které byla cena zájezdu velmi příznivá.

Petra Krejčiříkova, Tereza Zourková, Tereza Barátová, Veronika Jenáčková

. . : : f o t k y : : . .


Žáci třetí třídy navštívili Pravěk

       V loňském roce se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru, a jelikož naše třída obsadila 3. místo, mohla si v letošním školním roce vybrat den volna. Dlouho jsem přemýšlela, kam s žáky zajet, ale nakonec přispěla náhoda a trochu taky již prošlé prázdniny. Oslovila jsem paní Rybářovou z Muzea Vyškov a objednala si u nich pro žáky program Pravěk. Trošku mi nahrálo i to, že jsme se o tomto období dočetli v čítance a také jsem si s žáky o této době povídala. Proto tedy naše cesta byla jasná. Program začal krátkým úvodem – seznámením s touto dobou, žáci si měli možnost prohlédnout spoustu exponátů a dovědět se také mnoho zajímavostí a nejen to, mohli si také „ochytat“ pazourek, šídlo, zub mamuta apod. Po úvodní části přišla část praktická. Žáci mleli vločky na mouku mezi kameny, dále si rozdrtili křídu a udělali otisky - vzory na látkové „ubrousky“ pomocí svých krásně barevných rukou, spřádali vlnu na povříslo či si vyráběli prstýnky. Nezapomněli si vyrobit také misku z hlíny. Všechny výrobky si odnášeli domů a většina dětí obdarovala svými vyrobenými prstýnky své maminky (pokud nevytáhli pouze drátJ). Každopádně to bylo velice zajímavé dopoledne a žákům se program velmi líbil. Děkuji tímto paní Rybářové za její čas a energii a hlavně pěkný program a žákům za vzorné chování. Tak snad někdy na shledanou.

Z. Olejníková

. . : : f o t k y : : . .


CO DĚLÁME - Školní rok 2013/2014


Školní celoroční soutěž v tabulce (.xls) - průběžně aktualizována v průběhu školního roku 2013/2014

Kritéria celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka v pdf (46 kB)
       
Vyhodnocení sběru papíru - I. pololetí školního roku 2013/2014 v pdf (51 kB)

 


Úspěchy  naší  školy  ve  výtvarné  výchově

        Dne  6. června 2014 proběhlo v ZOOparku  ve Vyškově slavnostní vyhlášení výsledků      výtvarné soutěže „Ze života včel“. Naše škola si odnesla řadu krásných ocenění.

         Umístění: I.kategorie – 1.místo -  Bohdan Voříšek(4.tř.)

                                                      2.místo -  Denis  Stejskal(4.tř.)

                              III.kategorie -  2.místo  -  Klára Václavíková(5.tř)

.                             IV.kategorie  -  1.místo -  Denisa Jurůjová (9.tř.)

                                                       3. místo – Petra Krejčiříková(8.tř.)

                              Prostorová  tvorba – 3.místo –Matouš Grund (1.A)

        Čestná uznání : kolektivní práce  -třída 2.A (Leporelo)

                                    kolektivní práce  -školní družina II.(Babiččino údolí)

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů, nejen na poli výtvarného umění.

 Za výchovnou komisi

Mgr.  Zuzana Podloučková

. . : : f o t k y : : . .


Výborná reprezentace školy na okresním kole v přehazované

        Po dvoutýdenní pauze, která následovala po okresním kole ve vybíjené, se osvědčené bojovnice z naší školy zúčastnily 28.5. okresního kola v přehazované – rovněž ve Vyškově.    

Přestože byly oslabeny na poslední chvíli o jednu  z nejlepších hráček, bojovaly do posledního setu o stupně vítězů. Nakonec těsně podlehly v souboji o 3. místo a v konečném pořadí jim patří velmi pěkné 4. místo. Všem dívkám patří veliké uznání za obětavost a snahu, se kterou k turnaji přistoupily.

 Naši školu reprezentovaly: Simona Brhelová, Iveta Cibulková, Veronika Vitásková, Lucie Malá, Jana Oujezdská, Kateřina Hořická

 Mgr. Jiří Bubeník


Úspěch našich dívek na okresním kole ve vybíjené

        Dne 16.5. proběhlo na ZŠ Letní Pole okresní kolo ve vybíjené 4.-5. ročníků, kategorie    dívky. Náročné konkurence ostatních škol našeho okresu se pustiměřské bojovnice nezalekly a po srdnatém výkonu obsadily velmi hezké 3. místo. Přitom s oběma týmy, které nás     porazily, děvčata prohrála velmi těsně. Navíc zaslouží pochvalu za vzornou kázeň během celé akce i úsilí, které věnovaly přípravě na turnaj.

 Složení družstva ZŠ a MŠ Pustiměř : Simona Brhelová, Iveta Cibulková, ,Lenka Hořická, Pavla Kociánová, Veronika Vitásková, Lucie Malá, Eliška Skoupá, Jana Oujezdská, Markéta Knapová, Simona Knapová, Lucie Dmelová, Anna Dorazilová                  

Mgr. Jiří Bubeník


Pasování prvňáčků na čtenáře 2014

           …..tak to nám to zase uteklo! Ještě před chvílí byl podzim a v lavicích seděly malé, vyplašené a trošku rozpustilé děti,pro které byl   svět ve velké školní budově nový a záhadný.Všechno bylo jiné než ve školce. Ani paní učitelky,které se nás neustále na něco ptaly , nebo po nás dokonce chtěly ,abychom byly občas pozorné, v nás moc velkou důvěru  nebudily.Ale nakonec to přece jen nějak začalo fungovat.

     Samozřejmě nebýt našeho velikého nadšení a odvahy si všechny ty klikyháky nacpat do hlavy, tak by s námi paní učitelky, ani zoufalí rodiče vůbec nehli. Ale vydržely jsme to,poctivě každý den četl , psaly a počítaly …..a už je to tu!! Jsme čtenáři, a ne jen tak nějací. Čteme básničky,pohádky i příběhy a dokonce občas sami nějakou tu větu napíšeme. Ještě to sice na spisovatelskou kariéru nevypadá,ale časem- kdo ví !

     Jenže jedna věc je vědět a druhá je to dokázat .A právě takový moment nastal v pustiměřské knihovně,kde na nás jednoho dne čekal pan král se svými dvorními dámami a rytířem Zdeňkem, abychom byly oficiálně pasováni do řádu čtenářů,tedy bytostí vzdělaných a po vědění prahnoucích. Nebylo to jen tak,pan král vypadal přísně,dvorní dáma po nás chtěla,něco číst a kdyby se rytíř s mečem trošku více rozmáchnul – darmo mluvit. V některých z nás byla opravdu malá dušička, aby se nám ta písmenka  nějak nevykouřila z hlavy. Sláva,stal se zázrak a všechno zůstalo tam ,kde má být,naše hlavičky i jejich obsah a my jsme se vracely do školy s hrdým titulem „čtenáři“  a knihou J. Karafiáta Broučci,kterou každému z nás věnoval pan starosta Miloš Nevřala,který se ukrýval pod maskou krále.Ani jeho pravá ruka paní knihovnice Hrozová se nedala zahanbit a vyrobila pro nás krásné čtenářské průkazy a sladké občerstvení. Všem ,kteří pro nás krásné dopoledne připravili,tímto velmi děkujeme a budeme se na další setkávání v knihovně moc těšit!

Mgr. Zuzana Podloučková

. . : : f o t k y : : . .


Pohár rozhlasu ve Vyškově

 

        V úterý 13.5.2014 se ve Vyškově na atletickém stadionu za parkem konal již 46. ročník Poháru rozhlasu staršího žactva. Naše škola postavila družstvo deseti dívek z 8. a 9. ročníku. Přípravu na závody v hodinách Tv nám komplikovaly státní svátky, které vždy vyšly právě na výuku. Nicméně jsme našly s dívkami náhradní termín a i díky vyučujícím, jsme dva pondělky věnovaly přípravě. Největší problém byl trénink štafet a běh z bloků.

        V úterý jsme se tedy sešly na stadionu v dobré náladě a kupodivu nám přálo i počasí. Naše desetičlenná výprava se začala rozcvičovat a po organizačních záležitostech jsme si daly společný cíl – nebýt poslední a udělat v rámci svých možností maximální výkony. Nutno říci, že chápu pocity dívek, když vedle nich stojí na stratu závodnice atletických klubů, ale přesto….nebo právě proto holky odvedly skvělé výkony. Musím pochválit jmenovitě všechny, ale kdyby to měl být ten nej výkon, tak to bude skok vysoký, kde Aneta Málková zvýšila svůj osobák o celých 10cm a skončila s výkonem 150cm na krásném 3. místě a to jen na pokusy a dále 7. místo Verči Oprchalové za 135cm. Dále musím vyzdvihnout 6.místo Verči Oprchalové a krásné 16. místo Terky Zourkové s časem 9,2s v běhu na 60m.dálkařském sektoru se nejlépe vedlo Petře Krejčiříkové, která skončila s výkonem 389cm na 14. místě, ale zde předvedla i své maximum Kačka Drmelová a  pochválit musím i Adélku Přibylovou, která měla smůlu a 3x přešlápla. V běhu na 800m nás reprezentovaly Monča Kasperová a Marcelka Ďuráčová, které měly ode mě pokyn doběhnout a nevzdát se. Škoda jen, že žákyně, které jsou schopny běhat tuto trať seděly v tento den ve škole a bylo jim zatěžko školu podpořit!!. Přesto nebo pávě proto děkuji holkám, že se tohoto boje ujaly a úkol zvládly a každá zaběhla cca o 30s rychleji, než na tréninku ve škole. V sektoru koule závodily Petra Krejčiříková, Katka Brokešová a Aneta Málková, kde Peťka obsadila 14. místo. Do bojů jsme zapojily také dvě štafety, které v obrovské konkurenci 11 škol dívčích družstev a 18 rozběhů vybojoval štafeta A 12. místo, ale ve svém rozběhu, který skvěle rozběhla Iveta Hájková, skončily druhé. Štafeta B neměla zapsaný čas, takže její umístění neznáme. A jak jsme tedy v konkurenci 11 škol dopadly celkem?? Musím přiznat, že nad očekávání. Když pominu, že před námi byly vyškovské školy a velmi silná škola ze Slavkova, patřilo nám nádherné celkové 8. místo. Dívkám patří velká gratulace a také velký dík za zodpovědné výkony, velmi dobré chování a skvělou podporu vlastních řad. Holky jste super!!!                                                                                                        

        Reprezentovaly nás: Kateřina Drmelová, Adéla Přibylová, Tereza Zourková, Petra Krejčiříková, Monika Kasperová, Marcela Ďuráčová, Aneta Málková, Veronika Oprchalová, Kateřina Prokešová, Iveta Hájková

Zuzana Olejníková


     Jak vidí druháci své okolí

        Druháčci jsou sice ještě dost malí, ale přesto jsou schopni vnímat estetické prostředí, ve které žijí či se pohybují. Ve druhé třídě se žáci setkávají s novým předmětem a to je s český jazyk -  SLOH. Ten má přispět k rozšiřování slovní zásoby a má naučit žáky postupně popisovat  např. věci, lidi, aktivity, hračky …. ale také prostředí kolem sebe apod. Aby byl sloh zábavný, volí učitel různé metody a způsoby výuky. Důležité je také zvolit správné téma, které děti nějak zaujme. Jelikož jsou moji druháci velice šikovní, dohodli jsme se, že uděláme takovou „supervizi“ okolí Pustiměře. Vydali jsme se na vycházku po okolí a děti měly za úkol sledovat vše, co je zaujme, ať už jde o věc hezkou či naopak negativní. Přestávku jsme si udělali v pustiměřské Adélce, kde nás pan majitel všechny pohostil kofolou a žáci zde měli prostor pro psaní svých poznatků. Jejich nástrojem se stalo psací náčiní,  dvojlist papíru ze sešitu, kde na jednu stranu psali, co je zaujalo a na tu druhou pravý opak. Pod své příspěvky děti dokreslily obrázky, které tyto jejich názory a postřehy dokreslovaly. Všechny „příspěvky“ jsem poté předala paní Hrozové, která je umístila v pustiměřské knihovně.

       A jak se jim to podařilo a co se jim líbí či nelíbí?? Na to se můžete podívat na webových stránkách knihovny či v knihovně v Pustiměři. Musím říci, že práce děti bavila a pro občany Pustiměře je určitě podnětná. (Vždyť kdo by rád šlápl do psího lejna, že?)            

třídní učitelka Mgr.  Z. Olejníková

 . . : : f o t k y : : . .


Rychta Krásensko - PŘÍRODA NAOSTRO (28. – 30. 4. 2014)

       Již tradičně se kolektiv žáků ze 6. ročníku zúčastnil oblíbeného ekologického pobytu na Rychtě v Krásensku, tentokrát ovšem s jiným zaměřením -  tzv. „Přírodou naostro“.

       Žáci si ověřili praktickou biologii a ekologii a orientaci v prostoru. Otestovali si práci botanika, zoologa či ekotoxikologa. Vyzkoušeli terénní bádání v okolí Rudice (lom s geodami, jeskyně), ornitologická pozorování, odlov bezobratlých živočichů ve vodě i na souši a jejich určování pomocí klíčů…

Mgr. P. Pohlodková


OKRESNÍ KOLO SILOVÉ VŠESTRANNOSTI

Úspěch dívek i chlapců naší školy!

        Ve středu 26.3. se zúčastnili mladí sportovci z naší základní školy zajímavé sportovní soutěže ve Vyškově – okresního kola v silové všestrannosti žáků 3.-5. tříd. Každou školu reprezentovala čtyřčlenná družstva chlapců a dívek, která měřila své síly v těchto disciplínách – překážkovém běhu, šplhu na tyči, hodu kriketovým míčkem na cíl. Výkony jednotlivých závodníků se bodovaly a postupně se stanovilo celkové pořadí družstev.

       Děvčata i chlapci po solidním výkonu v překážkovém běhu a vynikajícím šplhu zvládli soutěž na výbornou a určitě se za své umístění nemusí vůbec stydět!

 

Pořadí dívek :      3.místo…..   ZŠ a MŠ Pustiměř !

                      Simona Brhelová, Iveta Cibulková, Lenka Hořická, Anna Dorazilová

 Pořadí chlapců :  3.místo !…….ZŠ a MŠ Pustiměř

                              Jan Vrba, Adam Plhal, Filip Vitásek, Bohdan Voříšek

 Děkujeme děvčatům a chlapcům za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jiří Bubeník


Jarmark a Den otevřených dveří 2014

          S prvními jarními dny se opět uskutečnil dlouho očekávaný a oblíbený „Jarmark  a  Den otevřených dveří  “.Na chodbách školy celé odpoledne probíhal  prodej rozmanitých výrobků ,  které zhotovili žáci,s pomocí učitelů,nebo  rodičů . Čilý ruch panoval  i ve třídách,kde děti potěšily svoje rodiče i kamarády nacvičenými pásmy pohádek,písniček a říkadel. Prvňáci, jako už tradičně nezapomněli na ukázkovou hodinu, kde se pochlubili  tím ,  jak se za několik měsíců naučili krásně číst a psát.

         Ani v letošním školním roce nechyběla jarní výstava žákovských výtvarných prací obohacena o přehlídku kraslic a květin, které nádherně doplňovaly prozářenou sluneční  náladu , odborně  podpořenou  paní ing. Jitkou Strouhalovou, která předvedla názornou ukázku květinových vazeb a aranží.

          Také v tělocvičně bylo živo! Žáci nižších ročníků, zde měli možnost si zasoutěžit v oblíbených disciplínách, pod vedením zkušených pedagogů a jejich  asistentů, žáků  z vyšších ročníků.

          Letošní ročník Jarmarku proběhl v radostném   tvořivém  duchu  a měl rekordní návštěvnost.  Tak  si nezbývá než přát,aby všem zúčastněným vydržel úsměv na tváři i hodně dobrých  nápadů !

Mgr. Zuzana Podloučková


Vystoupení Národního školního divadla na Jarmarku v Pustiměři

      Celý půlrok jsme trénovali pohádku O dvanácti měsících. Skoro každou středu jsme cvičili naše paměťové a hlasové buňky. Někdy byla u nácviku sranda, někdy zase ne, protože měsíci zlobili.

       Konečně jsme se dočkali JARMARKU, kde jsme odhalili naše schopnosti a zahráli jsme svoje letošní první představení. Přišli se podívat rodiče, někteří učitelé, paní uklízečky, kuchařky, sourozenci, babičky a kamarádi. Hráli jsme jako o život. Všem se naše divadelní vystoupení líbilo. Někteří diváci se rozbrečeli, někteří se smáli, všichni nám tleskali. Myslíme si, že se nám to povedlo. Však posuďte sami.

Čtvrťáci a Jana Pažická


MATEMATICKÝ KLOKAN 2014 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník) – max. 90 b.

2. A                                                                                        3. A

1. Ondřej JELÍNEK – 45 b.                                                      1. Milena BUREŠOVÁ – 74 b.

2. Adéla JELÍNKOVÁ – 43 b.                                                  2. Dalibor SPÁČIL – 64 b.

3. Tadeáš JELÍNEK – 42 b.                                                     3. Jiří PILÁT – 50 b.

2. B                                                                                        3. B

1. – 2. Zuzana ZAKOPALOVÁ – 47 b.                                    1. Martin TRÁVNÍČEK – 65 b.

1. – 2. Sebastian NAGY – 47 b.                                             2. Matěj KOSTIHA – 63 b.

3. Nikola KREMLIČKOVÁ – 45 b.                                           3. Vojtěch ŠAFÁŘ – 54 b.

kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník) – max. 120 b.

4. třída                                                                                              5. třída

1. Simona KNAPOVÁ – 88 b.                                                 1. Veronika BAJEROVÁ – 92 b.

2. Štěpán SMEJKAL – 70 b.                                                    2. Michal HEIMERLE – 88 b.

3. – 4. Lucie DRMELOVÁ – 68 b.                                          3. Veronika VITÁSKOVÁ – 79 b.

3. – 4. Petr GRMELA – 68 b.                                    

kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník) – max. 120 b.

6. třída                                                                                              7. třída

1. Jiří HUČÍK – 61 b.                                                               1. Vojtěch BUREŠ – 90 b.

2. Natálie JELÍNKOVÁ – 60 b.                                                2. Michaela KOUŘILOVÁ – 76 b.

3. Filip ŠTOLFA – 51 b.                                                          3. – 4. Aneta KOUDELKOVÁ – 71 b.

                                                                                               3. – 4. Marek MARTÍNEZ PUCHE – 71 b.

kategorie KADET (8. a 9. ročník) – max. 120 b.

8. třída                                                                                              9. třída

1. Ondřej MALÝ – 69 b.                                                         1. Jan POSPÍŠIL – 44 b.

2. Petra KREJČIŘÍKOVÁ – 66 b.                                             2. Alberto MARTÍNEZ PUCHE – 42 b.

3. Tereza ZOURKOVÁ – 55 b.                                                3. – 4. Jan GAŠPARÍK – 40 b.

3. – 4. Marie KOLENIČOVÁ – 40 b.

 


Žáci a žákyně opět zatančili

        Již druhým rokem se naši žáci a žákyně zúčastnili nesoutěžní taneční přehlídky ve Vyškově, kterou konalo DDM Vyškov a probíhala v Besedním domě. Jela jsme se dvěma tanečními skupinkami. První – deváťačky – Verča Oprchalová, Anetka Málková, Marcelka Ďuráčová a Peťka Pučánová předvedly tanec na hudbu od Pitbulla – Hey Baby a střihly také druhý od MACKLEMORE  skl. Thrift shop. Choreografii si vytvořilysami, stejně tak i nacvičily ve volných chvilkách. Obě skladby zatančily dobře, jen se zde projevila tréma a tudíž nervičky z tak velkého obecenstva. Páťáci – Filip Vitásek, Verča Vitásková a Paulínka Kociánová s šesťačkami Markétkou Sádovskou a Terezku Ryšánkovou pak předvedli street dance, který pravidelně nacvičují se svojí cvičitelkou sl. Šenkovou. Zatančili na muzikou, složenou z různých úryvků skladeb a stejně jako vloni, měli zde prostor i ke svým vtipným hláškám. Celé dopoledne bylo velmi zajímavé už svojí rozmanitostí různých druhů tanců a také svou věkovou skladbou. Našli se zde děti maličké – školkáčči, ale také se zde předvedly různé taneční skupiny, školy, kroužky apod. Pro mnohé to byl příjemný zážitek.

ZO

. . : : f o t k y  z  D D M V y š k o v : : . .


První výlet ZŠ Pustiměře nás zavedl k Rumcajsovi, ale i do knihovny

        Letošní první jarní výlet žáků prvních a druhých tříd ZŠ Pustiměř byl dvoudenní. První den jsme směřovali až do poměrně vzdáleného okolí města Jičína, v závěru dne výletu prožili druháci zcela v zajetí knih, jak se na měsíc knihy ostatně sluší.

Prvním cílem výletu byly Staré Hrady u Jičína, kde se děti seznámily se starohradskými pohádkami a potkaly zde spoustu pohádkových bytostí. Nakoukly zde do Pekla, navštívili domácnost draků, klepaly kosu v Zimním království a také dokonce absolvovaly rychlokurz létání na koštěti. Rytíř nás vzal na pohádkovou půdu a čarodějnice pak do sklepa. Na všechny bytosti, ať lidské či pohádkové pak dozíral pohádkový král Archibald I.

Po dobrém obědě v pravé středověké krčmě jsme se vydali k Jičínu, pozdravit loupěžníka Rumcajse. Viděli jsme jeho ševcovnu a v muzeu si děti vyzkoušely spoustu interaktivních věcí – mohly psát husím brkem, tkát na jednoduchém stavu, sáhnout si na pravý pergamen nebo si zahrát na archeology. V hrací místnosti si pak děti stavěly své město Jičín z velkých dřevěných kostek ve tvaru domů, jak ho vidí ony. Jelikož nás čekala zpáteční cesta, která nebyla právě krátká, rozloučili jsme se s městem Jičín a vydali se zpět do Pustiměře. Zde jsme zanechali své mladší spolužáky a my jsme pak zavítali do Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Děti se velice těšily, jak zde stráví noc. Po dlouhé cestě se najedly a napily, rozbalily své spacáky. Poté na ně čekal bohatý program: své mozkové závity potrápily při řešení zajímavých úkolů, vytvořily si krásné záložky do knih, pokoušely se obalit knihu (někteří velmi marně!) a dostaly se do míst, kam se běžně nedostanou. Do půlnoci potom poslouchaly strašidelné historky a řešily pohádkové hádanky. I když se jim po půlnoci ještě nechtělo spát, přesto jsme je „zahnaly“ do spacáků.

V pátek ráno děti čekal ještě ekologický program v ZOO, takže jsme sbalily své spacáky a po vydatné snídani jsme vykročili směrem k zooparku. Zde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o zvířátkách. Nadcházející víkend tak děti měly určitě o čem s nadšením vyprávět.

Za žáky druhých tříd a také za paní učitelky děkujeme obětavým knihovnicím, jmenovitě  paní Němečkové, Ádlerové, Onderkové a Spichalové za to, že umožnily dětem opravdu úchvatný zážitek a jejich program byl velmi hezký a také poučný.

 Mr. Kateřina Vlčková

 . . : : f o t k y : : . .


Matematický klokan  2014, kategorie  KLOKÁNEK

4. třída

 1.       Simona Knapová - 88 bodů

2.       Štěpán Smejkal - 70 bodů

3.       Lucie Drmelová - 68 bodů

4.       Petr Grmela - 68 bodů

5.       Jakub Marvan - 67 bodů

6.       Jana Oujezdská - 67 bodů

7.       Bohdan Voříšek - 59 bodů

8.       Adam Kudlička - 52 bodů

9.       Matěj Zbořil - 52 bodů

10.   Anna Dorazilová - 52 bodů

11.   Markéta Knapová - 49 bodů

12.   Jaroslav Pospíšil - 47 bodů

13.   Lukáš Alán - 46 bodů

14.   Lukáš Kloupar - 40 bodů

15.   Dan Vaculík - 40 bodů

16.   Denis Stejskal - 29 bodů

17.   Petr Černý - 23 bodů

 


OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

25. a 26. února se v Domě dětí a mládeže ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Garantem byla tak jako minulý rok Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž se skládala ze tří kol, kterými byly práce bez atlasu, práce s atlasem a praktická část. Především praktická část byla velmi náročná, srovnatelná s vysokoškolským zeměpisem a spíše než zeměpisně navíc zaměřená na matematické dovednosti.

Všichni naši žáci se se zadanými úkoly úspěšně vypořádali a skončili v horní polovině nebo ve středu tabulek výsledkových listin.

V kategorii 6. ročníků nás reprezentoval Filip Štolfa, který skončil na 10. místě z 23 účastníků a Natálie Jelínková, která se umístila na 13. místě.

V kategorii 7. ročníků soutěžilo 20 žáků. Vojtěch Bureš obsadil 9. místo a Pavel Hodinka 13. místo.

V nejvyšší kategorii 8. a 9. tříd nás zastupovaly žákyně 8. ročníku – Veronika Jenáčková a Kateřina Drmelová. Ve třiadvacetičlenném startovním poli skončila Veronika na 8. místě a Katka na 10. místě. Katka měla soutěž velmi dobře rozjetou. Po první části vedla, po druhé byla třetí, ale poslední část jí nevyšla podle představ a skončila nakonec desátá.

Všem žákům děkujeme za účast, za vzornou reprezentaci školy a za pečlivou přípravu na tuto olympiádu. Věříme, že získané zkušenosti zhodnotí i v dalších ročnících zeměpisné olympiády.

 Mgr. Vlastimil Smékal, Mgr. Petra Pohlodková

 


Druhé žákovské taneční odpoledne se vydařilo

V loňském roce jsme poprvé zkušebně uspořádali taneční odpoledne pro žáky naší školy, a jelikož se setkalo s velkým ohlasem, rozhodli jsme se  ho zorganizovat i letos. Říkali  jsme si, že když mohou plesat dospělí, proč ne naši žáci. Zároveň si také vyzkouší slušné chování, které se učí v hodinách VOZ a i v jiných předmětech a je jim na každém kroku připomínáno. Celá organizace byla na žácích devátého ročníku a nutno říci, že od samotného začátku se jí ujali velmi zodpovědně. Vždyť to dělali pro sebe.  

V hodinách výtvarné výchovy si vytvořili plakát  a návrh pozvánky, kterou pak obdrželi všichni žáci. V tělesné výchově jsme pak nacvičovali taneční vystoupení. Děvčata začala prodávat vstupenky za symbolickou cenu a výtěžek pak byl použit na zakoupení tomboly. Nutno říci, že jsme se po loňské zkušenosti rozhodli pro tombolu o pár velkých darech, ale sešlo se tolik drobných dárečků, že nakonec opět vyhrávala každá vstupenka.

Naše taneční odpoledne bez rodičů, pouze s učitelskou přítomností,  zahájilo v pátek 28. února po páté hodině v Sokolském domě v Pustiměři předtančení žákyň a žáků 8. a 9. ročníku polonézou, kterou předvedli také na Obecním plesu. Poté se rozezněly tóny v rytmu diska a v sále se při přítmí začaly kroutit těla žáků a samozřejmě i jejich vyučujících. Jednotlivé taneční bloky byly vyplněny vystoupeními žáků – pátý a šestý ročník zatančil na sestavu streat dance a sedmáci předvedli úžasné křováky. Po sedmé hodině se k nám přidali absolventi devátého ročníku ve škol. roce 2012/13, kteří tuto taneční/plesovou tradici zahájili. I jim předvedli naši žáci polonézu a bývalí deváťáci je odměnili obrovským potleskem. Všimla jsem si, že leckterým děvčatům ukápla slzička.  Že by vzpomínková melancholie??

Celé odpoledne se posunulo k závěru. Od jedné maminky jsme dostali do tomboly nádherný, asi osmikilový dort ve tvaru knihy. Mnozí z nás si dělali nároky na její získání v tombole, ale nakonec dostala kolegyně skvělý nápad. Dort jsme rozdělili mezi všechny aktivní účinkující, tedy ty, kteří se podíleli na programu nějakým kulturním vystoupením a zpříjemnili nám tak přestávky. Zatímco tato skupina si pochutnávala na svém kousku, ostatní si postupně přebírali svoji výhru – někdy malou, jindy větší. Za posledních tónů v „ploužákovém“ tempu jsme se rozloučili a postupně, snad s dobrou náladou a pozitivními dojmy, se všichni rozcházeli do svých domovů.

Na závěr chci poděkovat všem svým kolegům, kteří se alespoň maličko podíleli na přípravě Žákovského tanečního odpoledne, dále žákům, kteří vzali do ruky aktivně celou přípravu a hlavně za to, že se všichni chovali velmi slušně a přispěli tak k vzornému průběhu odpoledne. Úplně na konec také patří poděkování rodičům, kteří nám věnovali nějakou  cenu do tomboly, ať už sladkou či věcnou a panu Vlčkovi za celovečerní fotografování a vytvoření vzpomínek ve tvaru barevných obrázků.

 http://zspustimer.rajce.idnes.cz/II._zakovske_tanecni_odpoledne_ZS_Pustimer

http://olejzu.rajce.idnes.cz/zakovske_tanecni_odpoledne_28.2.2014/

http://olejzu.rajce.idnes.cz/zak._odpoledne_2/


Recitační soutěž 2.-3.tříd

            Soutěž proběhla ve středu 12.2.2014. Z každé třídy byly vybráni tři nejlepší recitátoři po třídním kole. Z těchto 12 finalistů vyhrála Lucie Jelíková z 2.A, na druhém místě se umístil Jiří Pilát z 3.A a třetí místo získala Zuzka Fialová z 3.B. První dva výherci nás půjdou reprezentovat do Vyškova, kde se utkají s vítězi jiných škol.

Zuzana Olejníková


Konverzační soutěž z anglického jazyka

         Dne  4. února 2014 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku.

 

Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1. místo: Aneta Šormová

2. místo: Klára Václavíková

3. místo: Zdeněk Zlámal

 

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1. místo: Petra Krejčiříková

2. místo: Kateřina Drmelová

3. místo: Adéla Přibylová

            Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili.

            Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 27. února ve Vyškově.

 Mgr. Jana Adamcová


Žáci pustiměřské školy opět zatančili na Obecním plese

            Je doba plesů a k těm neodmyslitelně patří i doplňkový kulturní program v době přestávek. Naši žáci 7. -9. tříd nacvičovali od listopadu polonézu a nutno říci, že nacvičení tanečních prvků walsu a valčíku nám z počátku dělalo potíže. Musela jsem se zasmát, když jsem poprvé při nácviku pustila „dechovku - valčík“ a jedna žákyně se zeptala, zda je to naše techno. No co, to je ta dnešní doba. Po prvních rozpacích z neznámých kroků jsme se začali pomaličku prokousávat choreografií, která byla letos velmi složitá, a efektní. Nicméně se přiblížil termín Obecního plesu a nervozita se zvyšovala. V sobotu 1. února nastal den D a my jsme se sešli v kulturním domě v Pustiměři. Chlapci v černém a dívky v nádherných bílých šatech, s krásnými účesy. Nutno říci, že se z některých Popelek vylouply nádherné princezny. Prvními tóny na valčík nastoupili chlapci na svá místa a předtančení mohlo začít. Rozezněla se skladba It Is You a dívky vykročily ke svým partnerům. Trnula jsem z pódia a držela pěstičky, aby se párům zdařilo odtančit všechny figury, aby hudba vyšla a prostě….aby se vše vydařilo. Nutno říci, že žáci celou polonézu zatančili tak dobře, jak se jim to ještě nepodařilo. Přiblížily se poslední tóny skladby a já jsem si oddechla. Měla jsem radost a viděla jsem i na žácích, že jsou spokojeni. Chvála nejen z mých úst byla na místě. Dívky osmačky a deváťačky ještě předvedly jedno taneční vystoupení na vlastní choreografii, které se také podařilo a celý náš program zakončili žáci naší školy navštěvující vyškovskou taneční školu ukázkami standartních a latinských tanců. Večer se vydařil a já touto cestou děkuji všem žákům a žákyním, jejich rodičům a také svým kolegům za vstřícnost při nácviku.

ZO + ZP

 http://olejzu.rajce.idnes.cz/obecni_ples_1.2.2014/

http://www.zahrady-cz.com/Obecnakolnpels01022014/index.html


SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÍCEN

       Soutěže“ O nejkrásnější svícen“ se zúčastnilo 46 žáků. Jejich práce jste si mohli prohlédnout ve vestibulu školy. Přesto, že soutěž byla určena starším žákům, svými výrobky nás potěšily i děti z 2.B a 3.B.

       Všechny práce byly působivé a bylo těžké vybrat tu nejlepší. Nakonec porota rozhodla, že mezi nejzdařilejší patří práce Petry Krejčiříkové,Míše Kouřilové, Anety Koudelkové a Kamila Alána. Gratulujeme.

. . : : f o t k y : : . .


Angličtina napříč vyučovacími předměty metodou CLIL
               (Content and Language Integrated Learning)

        Letos, stejně jako v loňském školním roce, jsme se na naší škole rozhodli navázat na projekt Pedagogické fakulty Brno a začít využívat ve vybraných předmětech I. a II. stupně metodu CLIL.

       Metoda CLIL využívá prvky anglického jazyka v jiných vyučovacích předmětech. Nejde o výuku daného předmětu v cizím jazyce, ale pouze o seznámení žáků se základní anglickou terminologií v jednotlivých tématech nejazykových předmětů. Jde o to, aby si žáci rozšiřovali anglickou slovní zásobu, kterou pak uplatní v různých oblastech života. 

       Znalost angličtiny je dnes nezbytná, je považovaná za běžnou součást vzdělání. Dnešní školáci jsou obklopeni angličtinou a zcela přirozeně z ní vychází, např. na Internetu, při hraní her, ve sportu, v hudbě apod. Bylo by škoda nevyužít této přirozené schopnosti dětí i při výuce nejazykových předmětů na škole.

Mgr. Jana Adamcová


Dějepisná olympiáda - 43. ročník

Tematické zaměření : Město v proměnách času

       Ve čtvrtek dne 28. 11. 2013 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Své znalosti mezi sebou poměřilo těchto 16 nadějných historiků. Z 8. třídy : Vasil Čechal, Filip Trávníček, Daniel Čudovský, Tomáš Jachan, Kateřina Drmelová, Tereza Barátová, Veronika Jenáčková, Tereza Zourková a Ondřej Malý.

Ze třídy deváté Marcela Ďuráčová, Jan Gašparík, Karolína Lankašová, Kristýna Pruknerová, Patrik Vojáček, Veronika Špicová a Monika Kasperová.

A kdo jsou ti nejlepší?

Na 1. místě se umístila a splnila tak podmínky postupu do okresního kola MONIKA KASPEROVÁ.

O 2. místo se rovným dílem dělí VERONIKA ŠPICOVÁ, ONDŘEJ MALÝ a TEREZA ZOURKOVÁ, bronzovou příčku obsadila VERONIKA JENÁČKOVÁ.

 Všem soutěžícím náleží pochvala a 10 bodů do soutěže O nejaktivnějšího žáka naší školy.

 Mgr. Kateřina Hrozková


Výsledky Přírodovědného klokana
První 3 nejlepší řešitelé :

1. Tereza Zourková 8. třída 70 bodů
2. Veronika Jenáčková 8. třída 68 bodů
3. Monika Kasperová 9. třída 67 bodů

Mgr. Jaroslava Klementová


Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího dráčka Podzimáčka“

        Do  soutěže se v tomto roce zapojilo 11 tříd. O prvenství spolu zápolilo 63 draků, dračic a dráčků. Svými  hlasy, návštěvníci „Dne kouzel“ rozhodli o vítězi takto:

Vítězné pořadí :

Individuální  soutěž

1.místo – Veronika  Turcovská 2.B - 25 hlasů
2.místo –  Kateřina  Drmelová 8. tř. -  17 hlasů
3.místo – Matěj  Emperger  1.A - 15 hlasů

Skupinová  soutěž

1.místo  - 5.třída - 20 hlasů    Veronika  Vitásková, Simona  Brhelová, Eliška  Skoupá, Lenka  Hořická, Iveta  Cibulková, Filip Vitásek
2.místo - 3. B - 17 hlasů       Petra  Koudelková , Zuzana  Fialová

Děkuji všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a všem kolegům, kteří zdařilá dílka s  dětmi  vytvořili.

Za realizační  tým   Mgr. Zuzana Podloučková


Den kouzel

        18. října 2013 se v naší škole uskutečnil Den kouzel. Hned ráno přišli do školy skoro všichni žáci v maskách, někteří si případně nechali od kamarádů namalovat obličeje. Tak asi v 9:00 šel celý 2, stupeň na koncert skupiny Marbo. Program to byl skvělý a po skončení této akce jsme se odebrali do tříd a začali jsme dodělávat vydlabávání dýní, které jsme začali hned ráno po příchodu do školy. Až jsme dodělali i dýně, všechny třídy vzali své výtvory a odnesli je před školu. Poté všichni opět odešli do tříd. Chvíli jsme si povídali a potom jsme se šťastně vrátili domů.

  V 18:00 hodin začal pozdní program. Ve vestibulu školy byla výstava draků Podzimáků a ve vchodu do školy se prodávala pravá dýňová polévka. Hned vedle byla ochutnávka domácího cukroví. Dýně před školou krásně svítily a ve vzduchu visela příjemná nálada. Na tento večerní program přišlo opravdu hodně lidí. Doufám, že příští Den kouzel bude stejně tak skvělý jako ten letošní.

Klára Václavíková 6. A

. . : : f o t k y : : . .


Terénní ekologická exkurze "Údolí kostí"

    Dne 26.9. se žáci 7.a 8. ročníku zúčastnili exkurze do přírodního parku Říčky, kterou pro naši školu uspořádalo sdružení Lipka. Po příjezdu jsme byli rozděleni do skupin, které měly za úkol odpovědět na pár záludných otázek. Pak během exkurze se žáci dozvěděli, zda jejich tvrzení bylo správné.

    První kilometr chůze jsme sbírali různé druhy listí a určovali, jakému stromu patří. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o tom, jak naše planeta Země vypadala před miliony let, jak se postupně vyvíjela, a také o prvních krůčcích předchůdce člověka. Naši průvodci se řídili heslem ,,Škola hrou". Měli jsme možnost vyzkoušet si hod oštěpem nebo také střílení z luku. Neminula nás ani prohlídka jeskyně, lezení do vysokých kopců a zkoumání okolí. Prohlídka byla velmi vyčerpávající, ale stála za to. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že to bylo velmi pěkné a poučné.   

 Karolína Messnerová, 8. ročník


CO JSME DĚLALI - Školní rok 2012/2013


Školní celoroční soutěž v tabulce (.xls) - průběžně aktualizována v průběhu školního roku 2012/2013

Kritéria celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka v pdf (46 kB)

Vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2012/2013 v pdf (51 kB)

 


Noc se školními skřítky 2013

Hrůzostrašná školní noc,
líbila se dětem moc.
Pyžamový měly bál,
plný hezkých soutěží,
nikdo nestál opodál
snad nám každý uvěří.
Obrázky si prohlížejte . . . .
. . . . a trochu se třeba smějte

Mgr. Zuzana Podloučková

Pohled dětí:
(obrázky ve větším rozlišení jsou v galerii)

 

. . : : f o t k y : : . .


Prvňáčci spali ve škole

       Je čas školních výletů a pobytů, které nám oznamují příchod prázdnin. Na toto období se téměř všichni žáci velice těší. I my jsme pro naše prvňáčky připravili místo výletu večerní program s přespáním ve škole. Ten byl zahájen  v 18 hodin Uspáváním  pejsků - zvířecí mazlíčci k nám přijeli ze Sdružení „Piafa“. Dále následovala  spousta  soutěží  a nechyběla ani noční hra. Ta se nesla ve znamení  vysvobozování  hvězdy Večernice, kterou zaklel zlý čaroděj. Aby se mohla vrátit zpět na večerní oblohu, bylo třeba splnit několik úkolů, které dětem připravily postavy z večerníčků, dále vyřešit rébus a probudit Večernici společnou ukolébavkou. Nutno říci, že se na cestě za úkoly nikdo neztratil a všechny družstva došly do cíle cesty. Tam už na ně čekal další úkol a také samotná, leč zakletá spící, Večernice. Po příchodu posledního družstva jsme společně při kytaře zazpívali ukolébavku. Krásná Večernice se opravdu probudila, dětem vřele poděkovala a my jsme jí zamávali na cestu – zpátky na oblohu. Kdo nevěří na náhody, nedělá dobře, a jak se říká, náhodu nenaplánuješ. Když jsme se domluvili, že dáme Večernici krátký čas, aby stihla na oblohu vylézt a dívat se na nás, netušili jsme, že když jí budeme mávat a hledat ji, bude to opravdu v tu chvíli jediná zářící hvězda na obloze. Děti byly přímo nadšené a nechápaly, jak se jí to podařilo (my také ne). S tímto zážitkem jsme se pak vraceli do tříd a chystali se ke spánku. Některé děti zaspaly rychle, jiným dnešní zážitky nedaly dlouho spát. Každopádně se večer dětem líbil a my jsme rády, že se vše vydařilo. Na konec nesmí chybět poděkování žákyním z 8. a 9. třídy, bez jejichž pomoci by celý večer nemohl takto zdárně proběhnout.

Třídní učitelky Mgr. Zuzana Olejníková – 1.A,  Mgr. Kateřina Vlčková – 1.B

. . : : f o t k y : : . .


Naše škola v přírodě

    V pondělí 27. května jsme jeli na školu v přírodě. Když jsme dorazili na Malinou v Ruprechtově a dostali klíčky od svých kajut, začali jsme se vybalovat např. hygienické potřeby a ručník do skříňky. Potom se nám představili vedoucí a rozdělili žáky do týmů.

Celý den jsme hráli hry a vyráběli z hmoty „fima“ náušnice (náhrdelníky), to samé z pet lahví, ale skleněné lahve jsme obalili toaletním papírem, namalovali barvou a polepili ubrousky (námořnickými).

    Myslím, že středu neměl nikdo za nejlepší den, protože jsme šli na túru sice kolem obchodu, ale pak ještě na Kuchlov a Hrádek, takže asi 14 – 16 kilometrů. Ještě vám řeknu jména týmů a nějaké hry. Týmy: Žraločí posádka, U-Boad, Blue stars, Bílý dračí seznam. Hry: elektřina, policista a zloděj, hledání kartiček v lese, karty a další zajímavé hry.

  Tahle škola v přírodě až na to, že skoro celý týden pršelo, byla super a obědy, snídaně, svačiny a večeře byly výborné.

  Ještě jednou - bylo to SUPROVÉ!!!

Natálie Jelínková, 5. třída

. . : : f o t k y : : . .


Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

        V září nastupují do škol jako vystrašené děti, které neumí číst, psát a počítat, začínají se potýkat s novým režimem, kdy hraní ustupuje důležitější – denní přípravě na vyučování. Od této doby však již uplynul nějaký čas a naši prvňáčci již mají toto vše za sebou, tedy téměř. Je květen a v této době si již umí spočítat svoji útratu, umí napsat krátké sdělení a hlavně – umí si přečíst svoji první knížku. Abychom ukázali, že umíme číst a jsme hodni návštěv knihovny, museli jsme své umění dne 31. května předvést panu králi, paní královně a dvorní dámě. Ti nás pozvali na svůj hrad – do své hradní knihovny, kde jsme předvedli své umění. Poté byl každý poddaný žák řádně uveden a pasován statečným rytířem do světa čtenářů. Žáci od královny dostali své první čtenářské průkazy, od krále pak knihu pohádek (dnes už ji má většina přečtenou) a všichni se mohli rozejít po královské knihovně a prohledávat jejich knižní poklady. Každý si našel právě ten svůj žánr – pohádky, zvířátka, komixy, ale i encyklopedie. Nutno říci, že se královská rodina postarala i o pohoštění, všichni jsme ochutnali královskou buchtu či limonádu. Zpět do školy a domů žáci odcházeli plni dojmů z krásného dopoledne.

Poddané třídní učitelky Mgr. Kateřina Vlčková – 1.B, Mgr. Zuzana Olejníková – 1.A

. . : : fotky z pasování 1. A : : . .

. . : : fotky z pasování 1. B : : . .

. . : : fotky z pasování 1. A od paní Šťastné : : . .


Škola v přírodě – postřehy z 2.A.

 Andrés Martinez Puche

            Byli jsme na výletě s 2.A. Jeli jsme se podívat na jeskyně. Líbila se mi čarodějnice, protože jsem takovou ještě neviděl. Na lanovce jsem jel poprvé. U kouzelného krápníku jsme si  mohli něco přát. Výlet se podařil a příště se zase těším.

 

Lucie Trávníčková

            Byli jsme s naší třídou II.A na škole v přírodě. Punkevní jeskyně měli hezké krápníky. Líbil se mi vláček, protože jsem se školou nikdy nebyla ve vláčku. V Kateřínské jeskyni byl krápník, který nikdy neuschne. Moc se mi to líbilo, chtěla bych jet znovu.

 

Lukáš Olejník

            Byli jsme na chatě Macoše, a tam jsme se ubytovali. Líbili se mi lodičky, protože to bylo strašidelné, ještě se mi líbila lanovka, tu v Pustiměři nemáme a ještě propast, protože jsem takovou hloubku nikdy neviděl. Bylo to velice hezké.

 

 Mgr. Zuzana PODLOUČKOVÁ

 . . : : f o t k y : : . .


lIPka

            Dne 25. 4. 2013 žáci šestého a sedmého ročníku navštívili pracoviště Lipová v blízkosti centra města Brna. Během programu o  hospodářských zvířatech „Jako prase v žitě“ zjistili, co je domestikace, etologie a jaké jsou podmínky chovu jednotlivých druhů, jak se žije v intenzivních velkochovech a na ekofarmách, co znamená BIO.  Vyrobili si domácí tvaroh a formou simulačních her, filmů a diskuzí zhodnotili své postoje a možnosti…

 Mgr. Petra POHLODKOVÁ

 . . : : f o t k y : : . .


MATEMATICKÝ KLOKAN 2013 – VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

 

kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník) – max. 90 b.

                    2. A                                                                                        3. třída

1. Pavlína MICHÁLKOVÁ – 58 b.                                           1. Petr GRMELA – 67 b.

2. Leona STROUHALOVÁ – 54 b.                                          2. Štěpán SMEJKAL – 64 b.

3. Vojtěch MACH – 49 b.                                                      3. Jana OUJEZDSKÁ – 61 b.

                    2. B

1. Brigita RUSNÁKOVÁ – 58 b.

2. Kryštof Robin NAGY – 42 b.

3. Matěj KOSTIHA – 37 b.

 

kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník) – max. 120 b.

                    4. třída                                                                                              5. třída

1. Martin HEIMERLE – 77 b.                                                 1. Tereza RYŠÁNKOVÁ – 84 b.

2. Veronika BAJEROVÁ – 75 b.                                             2. Natálie JELÍNKOVÁ – 80 b.

3. Simona BRHELOVÁ – 64 b.                                                           3. Jiří HUČÍK – 76 b.

 

kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník) – max. 120 b.

                    6. třída                                                                                              7. třída

1. Michaela KOUŘILOVÁ – 81 b.                                          1. Petra KREJČIŘÍKOVÁ – 84 b.

2. Marek MARTÍNEZ PUCHE – 75 b.                                     2. Adéla PŘIBYLOVÁ – 80 b.

3. Ludmila KUDLIČKOVÁ – 65 b.                                           3. Tereza BARÁTOVÁ – 65 b.

                                                                                             

kategorie KADET (8. a 9. ročník) – max. 120 b.

                       8. třída                                                                                              9. třída

1. Marcela ĎURÁČOVÁ – 39 b.                                            1. Vladimír PRAŽIENKA – 51 b.

2. - 3. Kateřina BROKEŠOVÁ – 38 b.                                     2. Tereza HUČÍKOVÁ – 45 b.

2. - 3. Karolína LANKAŠOVÁ – 38 b.                                      3. Kristýna ŠPAČKOVÁ – 44 b.

 


Žačky a žáci naší školy se ukázali na nesoutěžní taneční přehlídce ve Vyškově

       Ve středu 27.3. 2013 jsme se s žáky naší školy zúčastnili nesoutěžní taneční přehlídky v Besedním domě, kterou pořádalo DDM Vyškov. Celkový počet vystupujících družstev byl 12, z toho dvě družstva naší školy. Děti s nadšením sledovaly ostatní účinkující a s lehkou nervozitou odpočítávaly, kdy už přijdou na řadu. První, kdo reprezentoval naši školu, byla děvčata z 9. ročníku, která zatančila country tanec na písničku od Heidi Janků.  Vystoupení dívek vzbudilo v řadách diváků obrovské nadšení, díky kterému tanec doprovázeli rytmickým tleskáním, a konečný úsměvný aplaus nemohl být opomenut, což bylo pro děvčata určitě hezkou odměnou za jejich čas, který strávily s Mgr. Olejníkovou tréninkem a zdokonalováním celé sestavy.

       Hned po našich nejstarších žákyních přišli na řadu děti ze 4. a 5. ročníku, které pod vedením paní Věry Marešové secvičili street dance na zremixovanou hudbu pod názvem Madagaskar. I těmto žákům patřil nemalý potlesk za krásnou taneční sestavu a vtipné hlášky právě z již zmiňovaného názvu skladby. Celou sestavu trénovali v kroužku, který paní Marešová pod společností Rytmik vede v odpoledních hodinách na naší škole, a o který je z řad žáků nemalý zájem.

       Takže závěrem bych chtěla poděkovat všem žákům za skvělé výkony, jejich učitelům či vedoucím za čas, který do dětí vložili a DDM Vyškov za organizaci tak povedeného dne.

Za MŠ a ZŠ Pustiměř, Hana Suchá

 . . : : f o t k y : : . .


Lyžařský výcvikový kurz

Hynčice pod Sušinou 2013

       Ahoj, je 11.3 a já si balím poslední věci na lyžařský kurz. Ještě poslední (ne moc důležité) věci: Lyže, hůlky, helmu. Taťka mně veze před naši školu, kde již čekají nervózní spolužáci. Přijíždí pro nás autobus a z okýnek si nás prohlížejí naši budoucí kamarádi z Křenovic. Po dlouhé cestě autobusem jsme konečně dorazili do chaty. Vybaluji si věci a všichni se oblékáme, abychom na sjezdovce nezmrzli. Vyšli jsme malý kopeček a jsme na sjezdovce. Stoupám poprvé na lyže a velice se bojím dalších chvil. Bylo pár pádů, to musím přiznat, ale bavilo mě to. Trochu jsem žárlila na ty, co to už uměli, ale třeba se to taky naučím. A už jsme pospíchali na večeři a po ní rovnou do postýlek a spát. V dalších dnech jsme sjezdovky různě střídali a trénovali dlouhý oblouk, krátký oblouk, stoupání.  Myslím, že už to všichni aspoň trochu uměli a tak mohli jít i na červenou sjezdovku, která byla podle mě nejlepší. Předposlední večer jsme měli “diskotéku“, ale moc se nám nevydařila a tak jsme šli zpátky na pokoje. Poslední den jsme museli (i když nechtěně) domů a tak jsme se rozloučili s našimi kamarády a přijeli jsme opět před naši školu a poté domů. Lyžák byl super!                   

Adéla Přibylová, 7. ročník

 


OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

       Ve dnech 13. a 14. března se v Domě dětí a mládeže ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády základních škol a nižších gymnázií. Garantem letošního ročníku byla Univerzita Karlova v Praze.

       Žáci soutěžili ve třech kategoriích – v práci s atlasem, testu geografických znalostí a praktické části. Ve velmi silné konkurenci nejlepších geografů 12 okresních škol se opět neztratili žáci naší školy. V kategorii 6. tříd se umístil v 21 členném startovním poli na pěkném 9. místě Vojtěch BUREŠ.

       Ve společné kategorii žáků 8. a 9. tříd soutěžilo celkem 24 dětí. Na 21. místě skončila Veronika ŠPICOVÁ, na 16. místě Alberto MARTÍNEZ PUCHE a nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Nikol TRÁVNÍČKOVÁ, která obsadila konečné 5. místo se ztrátou pouhého 1,5 bodu na medailové pozice. Praktickou část dokonce vyhrála!

       Všem žákům děkujeme za vynaložené úsilí při přípravě na tuto olympiádu a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalších ročnících okresních kol olympiád.

Mgr. Vlastimil SMÉKAL


Recitační soutěž prvních tříd

       Dne 1. 3. 2013 soutěžili prvňáčci ze ZŠ Pustiměř v recitaci. Soutěž se konala v pustiměřské knihovně, kde paní Hrozová připravila pro děti velmi příjemné prostředí.Všechny děti měly připravené básničky a moc pěkně je zarecitovaly. Proto bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Nakonec porota rozhodla takto:

1.A     1. místo  Eva Školařová

           2. místo  Adéla  Jelínková

           3. místo  Lucie  Jelínková

1.B     1. místo  Karin  Němcová

           2. místo  Sára  Tichá

           3. místo  Sebastian Nagy

Vítězové byli odměněni čokoládou a pamětním listem.

Po vyhlášení výsledků si děti ještě prohlédly knihovnu a listovali v knížkách a časopisech. Bylo pro ně připraveno i slavnostní pohoštění. Každý z účastníků soutěže dostal sladkou odměnu, omalovánku a pamětní list.

Děkujeme paní Hrozové za to, že soutěž tak pěkně zorganizovala a těšíme se na další spolupráci.

 

Třídní učitelky:    Mgr. Kateřina Vlčková, Mgr. Zuzana Olejníková

 . . : : f o t k y  1. A : : . .

 . . : : f o t k y  1. B : : . .

 


Školní kolo recitační soutěže   

          Jako každým  rokem  i  letos proběhla  recitační soutěž  žáků 2.-3.tříd.

Soutěže  se  zúčastnilo 12 žáků, a zazněly známé i méně známé ukázky z básnické tvorby pro děti.

Po náročném zvažování vybrala porota ve složení - paní učitelky: Pažická, Moskovská a Podloučková tyto nejlepší recitátory :

1.     místo   -  Bohdan  Voříšek  3. tř.

2.     místo   -  Jiří  Pilát  2.A

3.     místo   -  Zuzana  Fialová  2.B

                       -  Lucie Drmelová  3.tř.

 Vítězům  blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do okresního kola.

Mgr. Zuzana Podloučková

 . . : : f o t k y : : . .


 

První žákovský ples na ZŠ Pustiměř se vydařil

       Plesová sezóna je v plném proudu, a jelikož se tato zábava ve večerních hodinách týká spíše dospělých, rozhodli jsme se pro uspořádání vlastního žákovského plesu v čase odpoledním. Myšlenka vznikla na loňském obecním plese, kdy se žáci velmi dobře bavili po odtančení svých vystoupení. Tato idea však nezůstala jen při slovech, ale díky ochotným a aktivním deváťačkám došla k naplnění. Náš první žákovský ples se uskutečnil v pustiměřské sokolovně v pátek 22.února od 17hodin. Jako na každém plese byl i ten náš zahájen polonézou.  Mezi jednotlivými tanečními bloky vystoupili žáci naší školy se street dance, country, ale také se spartakiádou. „Trsalo“ se nejen na disco, úspěšná byla překvapivě i dechovka, ale nejoblíbenější byly samozřejmě ploužáky. Jako na každém správném plese nesměla chybět ani tombola. Výtěžek z prodeje vstupenek byl věnován na nákup cen do této bohaté tomboly. Všechny vstupenky byly slosovatelné a hlavě výherní. Výhry byly díky sponzorům firem či rodičů, žáků a učitelů hodně pestré. Mezi ty nejhlavnější a nejzajímavější patřil čokoládový dort věnovaný p. Šormem a firmou ChocoGastro, dort ve tvaru srdíčka od pí. Benešové či pochutiny od firmy Neli,a.s. Drobné občerstvení zajistili dobrovolní hasiči z Pustiměře. Musím říci, že prvotní obavy, aby vše dopadlo dobře, mě brzy opustily. Žáci se „vlnili“ na parketu až do skončení plesu, vytvořili vynikající atmosféru a nutno říci, že konec byla jediná negativní věc tohoto večera. Děkuji tedy všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci plesu a také žákům za vzorné chování.

Mgr. Zuzana Olejníková

 . . : : f o t k y : : . .


 

Zápis do 1. Třídy

       Čas běží jako voda a z našich prvňáků budou brzo mazáci. Jako každý rok se na jejich uvolněná místa hlásí další předškoláci. Letos jsme pro ně připravili pohádkové putování po naší škole, kde potkali spoustu svých oblíbených postaviček. Například hezkou a milou Sněhurku nebo myšku Hryzalku. Navštívila nás také princezna ze zámku, z cirkusu přijeli klauni a až z divokého západu kovbojové. Aby to děti neměly tak jednoduché, připravili jsme pro ně spoustu otázek a úkolů, které musely splnit.

       Některé děti se styděly ba dokonce měly i strach, ale nakonec dokázaly, že si zaslouží nastoupit do 1. třídy. Hádanky zdárně vyluštily, kreslily, počítaly, zpívaly písničky. Byly velmi šikovné a my se na ně příští rok velmi těšíme. J

 Iveta Hájková, Karolína Lankašová, Veronika Oprchalová, Alberto Martínez Puche – 8. ročník publicistika

 . . : : f o t k y : : . .


 

Konverzační soutěž z anglického jazyka

 

Dne  4. února proběhlo na naší škole školní kolo Konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku.

 

Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1.- 2. místo: Petra Krejčiříková, Tereza Zourková

3. místo: Veronika Jenáčková

 

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1.- 2. místo: Andrea Holubová, Nikol Trávníčková

3. místo: Monika Kasperová

 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili.

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 27. února ve Vyškově.

Mgr. Jana Adamcová


 

Žáci ZŠ a MŠ opět zatančili na plese

       V loňském roce jsme se s žáky naší školy zapojili do nacvičování polonézy a country, které jsme předvedli na Obecním plese v Pustiměři. I letos jsme se s žáky druhého stupně pustili do nácviku. Vybrali jsme si z youtube opravdu složitou choreografii jak na polonézu, tak na country. Naše nadšení střídaly obavy, zda všechno zvládneme, přestože nácvik byl zahájen s dostatečným předstihem. Žáci jsou však bojovníci a i když já jsem již propadala zoufalství, mnohdy mě kluci deváťáci psychicky podpořili, a také dívky svým nadšením a elánem mi pomohli polonézu úspěšně dokončit.

       To jak se nám to povedlo, měli možnost shlédnout rodiče, známí a učitelé dne 2. února 2013 na Obecním a školním plese v sokolovně v Pustiměři. Děvčata byla krásná, v bílých dlouhých šatech jim to velmi slušelo a i chlapci vypadali v bílých košilích a černých kalhotách dobře. Po prvotní trémě, která pomalu opadala s prvními tóny nástupu, se vše zdařilo. Polonéza dopadla dobře, podle ohlasů se líbila téměř všem. Country vystoupení se neslo ve stejném duchu. Sestavu jsme odtančily celou a dokonce nám i vyšla. Nutno říci, že bez ochoty všech tanečníků by byl celý nácvik marný, ale musím také přiznat, že někteří žáci opravdu mile překvapili svým přístupem.

Já všem žákům ještě jednou velmi děkuji a dík patří také rodičům za jejich podporu svým dětem a vyučujícím za vstřícnost při finiši.

Mgr. Zuzana Olejníková

. . : : fotky : : . .


Prvňáčci si převzali vysvědčení v maskách

        Je za námi první půlrok školního roku 2012/13 a malí prvňáčci se přiblížili k hodnocení jejich snažení, které započalo v září. V tuto dobu ještě byla vzdálená jejich znalost čtení, psaní a počítání. Dnes ale můžeme s klidným svědomím říci, že si žáčci umí přečíst jednoduché věty, napsat pár slov a kratičkých vět a také spočítat jednoduché počty či malou útratu v obchodě. Tato cesta nebyla vždy jednoduchá a pro některé žáky se stal počátek školy opravdovým bojem, který nakonec zvládli. Za toto vše si žáčci 1.A ZŠ a MŠ Pustiměř odnášeli své první vysvědčení. Mnozí očekávali dvojky, o to větší bylo překvapení, když 20 dětí z celkového počtu 22 uvidělo na svém vysvědčení samé jedničky.

       Aby byl tento jejich významný den nějak zvláštní, dohodli jsme se, že si pro „vízo“ dojdeme v maskách. Po filmové pohádce se ve třídě začaly objevovat různé pohádkové postavičky – čerti, čarodějnice, vojáci, Karkulka a zvířátka, princezny a králové, mušketýři aj. Když do třídy vstoupila královna, bylo všem jasné, že přichází i důležitý okamžik pravdy. Královna hodnotila snažení svých „poddaných“ a zvala je k vyzvednutí výpisu za půlroční práci. Když si výpis převzal i poslední žáček, začal maškarní rej a zábava s tancem.

       Děti si tento den velice užily a doufám, že vysvědčení doma řádně oslavily a vyslechly si slova chvály a podpory do dalšího půlroku. Já vám, děti, přeji, abychom i další pololetí zvládli co nejlépe a na konci jste měli alespoň stejně hezké vysvědčení. Rodičům přeji stále stejně pevné nervy a děkuji za Vaši spolupráci.

Vaše paní učitelka ZO

 . . : : f o t k y : : . .


Návštěva Rychty 2013 – 8.ročník

       Jednodenní ekologický výlet osmého ročníku byl velmi dramatický fakt. Už při odjezdu z Vyškovského nádraží díky nepříznivým povětrnostním podmínkám začal být náš výlet velmi dobrodružný. Když se přistavil správný autobus a my se nalodili, vyjeli jsme na cestu do Krásenska, které bylo pokryté sněhem. Spousta zatáček některým žaludkům nedělala zrovna nejlépe.  Po dlouhé a náročné cestě jsme konečně dorazili na autobusovou zastávku, která stála pod kopcem, který vedl k lipce. Po cestě do kopce nás minula limuzína (bagr).  Vyšplhat kopec nám dalo spoustu práce a konečně jsme dorazili na LIPKU J. Po příjemném uvítání jsme se posadili ke stolům a tam už na nás čekal testík… :D Jako další aktivitu jsme měli poznáváni zvířátek, které jsme si mohli “Vypůjčit“. První mazel, který nám přišel do rukou, byl Gekon, po něm už nastoupili větší macci… Jako chameleon, ŠVÁBI, šneci a hadice užovka korálovka.

       Jako poslední představitel jejich zvířecí party byla želva, kterou jsme mohli nakrmit živými  tučnými červíky….. Po přesunu do druhé místnosti jsme dostali plakáty na které jsme měli nakreslit a popsat zvíře, které jsme objevili…. :D :D Po prezentaci plakátů jsme se oblékli, poděkovali za milý přístup k nám a rozloučili jsme se s vedoucími Rychty. Pak jsme se opět vydali na zasněženou cestu, kudy jsme šli na autobusovou zastávku a čekali na vytuněný autobus…

Aneta Málková a Marcela Ďuráčová
8. Ročník :P :*


Velká cena ZŠ LP Vyškov ve skoku vysokém

         V pondělí 14.1.2013 jsme jely s paní uč. Olejníkovou na ZŠ Letní Pole do Vyškova. Zde se konaly závody ve skoku vysokém, na které jsme se poctivě připravovaly ještě s p. uč. Kaldou a poté s pí.uč Olejníkovou. Nutno říci, že v posledním týdnu jsme tréninku věnovaly každou volnou chvilku. Vždyť víme z loňského roku, že konkurence je zde veliká. Rozjely jsme se tedy s velkou trémou, ale odvahou. Během závodů vytvořili tamní deváťáci velice dobrou atmosféru, což nám pomohlo i k výkonům, které jsme snad ani neočekávaly. A jak jsme skončily?

        V kategorii dívek ročník 99-98 zvítězila naše Aneta Málková výkonem 140cm. Výšku 145cm se jí pak nepodařilo zdolat. Tedy – laťku přeskočila bez dotyku hned poprvé, ale díky stojanům zasunutým pod žíněnkami ji shodila a ani po opakovaných pokusech ji pak již nepřekonala. Zvítězila však nad domácí závodnicí a členkou klubu AHA Vyškov Terezou Poučovou, což nás velmi těší. V této kategorii jsme měli ještě další závodnice, které pak postupně skončily za sebou s výkonem 125cm: Verča Oprchalová, Kačka Brokešová, Jitka Jachanová, Marcelka Ďuráčová. Holky se snažily, ale na stupně vítězů to nestačilo.

        V kategorii dívek ročník 97 pak skončila na třetím místě Simča Hlaváčová a hned za ní na místě čtvrtém Katka Drmolová.

        Ze závodů jsme si odvezly dobrý pocit, neboť některé z nás překonaly své rekordy, který byl umocněn také pochvalou od pana uč. Kaldy, kterému jsme naše výsledky ihned volaly.

  . . : : f o t k y : : . .


Mikuláš

       5. 12. 2012 – byl to krásný a chladný prosincový den. A přece byl něčím výjimečný. Do školy přišla MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA J Tento rok požádal Mikuláš o pomoc žáky z 8. Třídy (Marcelku Ďuráčovou, Ivetku Hájkovou, Verunku Oprchalovou, Káju Lankašovou, Romana Vitáska, Michala Vrbu a Alberta Martíneze), protože jako každoročně nestíhal. A my jsme byli nadšeni,  že můžeme potěšit menší děti. V knihovně jsme si navzájem poopravily „FASÁDU“ a vykročili. Byli jsme nervózní, neboť co se děje poprvé, je vždycky ohroženo neúspěchem. A tak jsme se opravdu hodně snažili a celý program si několikrát nacvičili. A úspěch se dostavil-některé děti se fakt bály, ale andělé jim dodávali odvahu svou něžností. Zlobivé děti slibovaly, že už budou hodné a ty hodné děti slibovaly i za ně J. Čerti i andílci měli plné ruce práce-pomazat uhlím a malovat bílé křížky-každému, podle zásluh. Nakonec jsme si v každé třídě společně zazpívaly a rozdali oplatky. Rozešli jsme se tak, jak to má být-VESELÍ, SPOKOJENÍ A HLAVNĚ S ÚSMĚVEM

Nebeští pomocníci z 8.třídy


Vánoční turnaj

         Jako každoročně se před vánočními prázdninami uskutečnil sportovní, vánoční turnaj a to v přehazované (dívky) a ve florbalu (chlapci) pro žáky 6.-9. ročníku. Tento turnaj organizovali deváťáci.

Přehazovanou si zahrály i paní učitelky proti dívkám 9. ročníku. Držely se statečně, ale dívky je i přesto porazily. Přehazovaná 6. - 9. ročníku byla velice vyrovnaná, ale zvítězila 9. třída.

Na 2. místě skončila 7. třída, 3. místo obsadila 6. třída no a na 4. místě skončila 8. třída.

Florbal vyhráli jednoznačně kluci 9. třídy. Dále se umístili třídy 7. na 2. místě, 8. na 3. místě a na  4. místě třída 6.

Tento den se všem líbil, byl velmi dobře uskutečněn a na place nechyběla ani pozitivní nálada hráčů naší školy. :-)

  . . : : f o t k y : : . .

Tereza Hučíková a Elena Klevetová, 9. Ročník


Sběr papíru

 

  Vyhodnocení sběru papíru za 1. pololetí školního roku 2012/2013 v pdf (46 kB)

Mgr. Vlastimil Smékal


Předvánoční školní výstava

  

         Jako každým rokem i letos proběhla ve vestibulu školy předvánoční výstava. Tento rok  byla ve znamení vůně perníčků a  perníkových výrobků. Výstavy se zúčastnilo 7 tříd, které se pochlubily třiceti druhy  různých  vzorků a ukázek lidové domácí tvořivosti, nejpočetněji se zapojila 4. třída.

        Proto bychom chtěli poděkovat, všem žákům, jejich rodičům a prarodičům,  kteří byli zruční a šikovní v cukrářském umění a podělili  se o zajímavé nápady a ukázky výrobků z perníku. Poděkování náleží i třídním učitelům a členům výchovné komise, kteří  výstavu  instalovali.

. . : : f o t k y : : . .

Mgr. Zuzana Podloučková

 


„CHVÁLÍME“

    „ZŠ a MŠ Pustiměř“ se zapojila do obou projektů mezinárodního šetření PIRLS a TIMSS 2011. Jsme rádi , že k nadprůměrným výsledkům přispěli i naši „čtvrťáci“   

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 

Výsledky mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS 2011

    Praha, 11. prosince 2012 - Z mezinárodního šetření PIRLS a TIMSS vyplynulo, že výsledky českých žáků jsou nadprůměrné jak ve čtenářské gramotnosti (545 bodů/ na 1. místě byl Hongkong s 571 bodem), tak v matematické gramotnosti (511 bodů/ na 1. místě byl Singapur s 606 body), a také v přírodovědné gramotnosti (536 bodů/ na 1. místě skončila Korejská republika s 587 body).

Ve srovnání s rokem 2007 se čeští žáci zlepšili ve čtenářské gramotnosti o 9 bodů, v přírodovědě o 21 bodůa v matematice o 25 bodů. Klesající trend se tak výrazně obrací.
    Šetření PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí, do šetření TIMSS se zapojili žáci z 52 zemí.
V České republice se do hlavního šetření zapojilo 177 základních škol, více než 4 500 žáků a jejich rodičů,téměř 500 učitelů a ředitelů škol.
V roce 2011, kdy se cykly obou šetření sešly, využila Česká republika možnost testovat čtenářskou gramotnost, matematiku a přírodovědu na stejném vzorku žáků.

    Více informací se dozvíte z tiskové zprávy a z grafu České školní inspekce.

 

 ..:: zpráva v pdf ::..

Mgr. Miroslav Zourek - ředitel


Anglické divadlo pro žáky II. stupně ZŠ -  Evropský den jazyků

 

    Dne 18. října navštívili žáci 8.-9.ročníku společně se svými angličtináři představení anglického divadla v Brně. Jednalo se o premiéru divadelní hry Canterburské povídky, kterou jsme společně oslavili  Evropský den jazyků. Celé divadlo probíhalo v anglickém jazyce, jako herci vystupovali studenti brněnských škol a herci Domino Theater. Žáky zaujaly zajímavé děje příběhů, měli možnost si ověřit a doplnit svoje znalosti anglického jazyka.

. . : : f o t k y : : . .

Mgr. Jana Adamcová

 


Anglické divadlo pro žáky I. stupně ZŠ

 

    Dne 12. října se v rámci netradiční výuky angličtiny uskutečnilo divadelní představení pro žáky 3.-6. ročníku v tělocvičně naší školy. Brněnské divadlo Domino Theater přijelo s interaktivním dramaworkshopem Magic Circus. Hlediště se proměnilo v cirkusové šapitó a žáci si pod vedením lektora – ředitele cirkusu připravili společné vystoupení. Pomocí her a písniček byli žáci aktivně zapojeni do příběhu a hru spoluvytvářeli. Použití jednoduché angličtiny, obrázků a různých rekvizit jim pomáhalo pochopit celý příběh. Žáci si nejen zopakovali známé anglické výrazy, ale spoustu nových slovíček se i naučili.

. . : : f o t k y : : . .

Mgr. Jana Adamcová

 


Angličtina napříč vyučovacími předměty metodou CLIL
               (Content and Language Integrated Learning)

 

       V tomto školním roce jsme se na naší škole rozhodli navázat na projekt Pedagogické fakulty Brno a některých partnerských škol a začít využívat ve vybraných předmětech I. a II. stupně metodu CLIL.

Jedná se o zavádění prvků anglického jazyka do dalších vyučovacích předmětů. Nejedná se o výuku daného předmětu v cizím jazyce, ale pouze o seznámení žáků se základní anglickou terminologií v jednotlivých tématech nejazykových předmětů. Jde o to, aby si žáci rozšiřovali anglickou slovní zásobu, kterou pak uplatní v různých oblastech života. 

       Znalost angličtiny je dnes nezbytná, je považovaná za běžnou součást vzdělání. Dnešní školáci jsou obklopeni angličtinou a zcela přirozeně z ní vychází, např. na Internetu, při hraní her, ve sportu, v hudbě apod. Bylo by škoda nevyužít této přirozené schopnosti dětí i při výuce nejazykových předmětů na škole.

                     Mgr. Jana Adamcová

 


Rychta - Krásensko

 

        Žáci 6. ročníku se jako každoročně zúčastnili týdenního pobytového programu na Rychtě v Krásensku, kde se dozvěděli, že je příroda zajímavá i v zimě, a že stojí za to do ní v každém počasí vyrazit. Proměňovali se na lovce doby ledové, zkusili si, jak těžké bylo vyrábět zbraně a lovit s nimi, ukázali si, co je venku k snědku, co je potřeba k přežití v zimní přírodě, co všechno naši předci uměli a co používali. Vyzkoušeli si archeologické metody a přiblížili výzkumy, které nám odhalují, proč vlastně doby ledové a meziledové probíhají. Na svých cestách pozorovali ptáky a stopy i jiná pobytová znamení dalších živočichů. Získané informace prezentovali před ostatními. Na své zážitky budou děti jistě dlouho vzpomínat…

. . : : f o t k y : : . .

Mgr. Petra Pohlodková

 


TAJEMNÝ SVĚT EKVÁDORU A GALAPÁG

 

        Jedinečný svět mocných a nepředvídatelných vulkánů, fascinujících a jedinečných živočichů, pestrobarevných a udivujících kulturních tradic i nezapomenutelné a kouzelné atmosféry země na rovníku - nejen to žáci naší školy mohli zhlédnout v pořadí již devátém programu unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000, který nesl název „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“.

V průběhu společného putování po Ekvádoru se děti seznámily s místními obyvateli, poznaly jedinečnou a různorodou krajinu, pohlédly do očí vznešeným zvířatům a odhalily nejrůznější tajemství tohoto světa na rovníku.

Příští rok na žáky čeká „Madagaskar s příběhem pradávné Lemurie“.

Mgr. Vlastimil Smékal

 


BONGO BRNO

Vyhráli jsme sběr papíru a paní učitelka nám řekla, že někam pojedeme a my jsme chtěli jet do Bonga. Tak jsme teda jeli 23.10. 2012 do Bonga.  Kuba Marvan

Do Brna s náma ještě jela 2.B a ještě 4.B a bylo to tam super a zaujalo mě nejvíc moje tričko. (prodřené na skluzavce). Lukáš Kloupar

V autobusu to bylo dobrý, jeli jsme hodinu, ale my jsme si zpívali. Když jsem přijeli, vstoupili jsme do haly. Paní učitelka zaplatila, sedli jsme si na židli a paní z Bonga nám řekla něco o bezpečnosti. Potom jsme šli na atrakce. Štěpán Smejkal

Byly tam trampolíny, skluzavky ,bludiště, nafukovací bublina, drak, který zavírá pusu, horolezecké stěny, horolezecká sopka se skluzavkou, fotbalová síť a autíčka. Bohdan Voříšek

Užila jsem si to, běhala jsem sem a tam. Nejvíc se mi líbilo bludiště, protože jsem byla každou chvíli někde jinde. Jana Oujezdská

Skákal jsem na trampolíně a potom jsem byl na skluzavce a taky na skákacím hradě. Dan Vaculík

Zaujala mě tam velká modrá skluzavka, protože jsem se cítil, jako  kdybych byl na velkých vlnách. A taky mě zaujal  ten drak a skákací hrad s tou boulí a potom se mi motala hlava. A taky se mi líbily ty děla, no prostě to bylo skvělé a hodně jsem se tam těšil už v autobusu . Jaroušek Pospíšil

Já jsem si koupil za deset korun žeton na auta a taky jsem si koupil Pepsi.  Lukáš Alán

Byl  jsem na všem možném, co tam bylo, hlavně na horolezecké stěně, prostě bomba. Adam Kudlička

Ke konci jsme měli svačinu a potom jsme museli jet domů, byla to škoda, že už jsme museli jet. Jeli jsme hodinu.  Lucie Drmelová

 Včera jsem si to užil, byla to bomba.  Michal Proch

Všichni uvedení žáci jsou žáci  třídy 3. A

Jana Pažická

 


 

Den kouzel na naší škole

V pátek 19. října vtrhla na naši školu strašidla. Ale ne opravdová, byli to převlečení žáci. Ráno jsme přišli do školy, někteří v maskách, jiní se ještě převlékali a maskovali. Byli zde čarodějnice, skřítci, duchové, princezny, zombie a další.

Někteří žáci z 9. třídy zorganizovali pro 1. stupeň zábavnou hru. Deváťáci byli hlídači a ostatní museli vhazovat lístečky - které si museli pokaždé vyzvednout – do misek, které jsme hlídali. Třída, která vhodila nejvíce lístečků, zvítězila.

Šesťáci, sedmáci a osmáci vytvořili průvod obcí v maskách a zavítali do horní i dolní školky.

Poté se žáci přemístili do tělocvičny, kde byla nachystaná skupina MARBO - složená ze zpěváka a zpěvačky, kteří si s sebou přivezli i různé hudební nástroje. Nejdříve se uskutečnil koncert pro starší žáky, pak následovalo vystoupení stejné skupiny pro první až pátou třídu.

Po skončení jsme šli do svých tříd, kde se většina odmaskovala, a začali jsme vyřezávat dýně, které jsme si přinesli. Z vnitřků dýní vyrobila paní učitelka Adamcová - tak jako každý rok – dýňovou polévku, nachystanou na večerní ochutnávku. Naše dýně se vynesly před školu. Tím pro některé skončil náš školní den.

Jiní se ale těšili na večerní program - rozsvěcování dýní, ochutnávku cukroví a dýňové polévky. Také se volil Nejhezčí podzimníček, tedy skřítek vyrobený z přírodních materiálů, a vystavovaly se výkresy žáků.  A to nejhlavnější, zapalovaly se vyřezané dýně.

Tento projektový den, který se koná každoročně, byl opět super.

. . : : f o t k y : : . .

Monika OHARKOVÁ


 

„O nejkrásnějšího skřítka Podzimníčka“

 Vyhodnocení soutěže

 1.místo  32 hlasů: Elena Klevetová  9.tř. , Tereza Hučíková  9.tř.

            

2.místo  25 hlasů: Veronika Oprchalová 8.tř., Karolína Lankašová  8.tř.

 

3.místo  24 hlasů: Kolektiv 2.A

 

4.místo  21 hlasů: Klára  Václavíková 5.tř., Tereza Ryšánková   5.tř., Filip  Štolfa 5.tř., Marek  Krampl      5.tř.

 

Jednotlivci

 

         Karolína Šťastná    1.A

         20 hlasů

         Absolutní vítězka

. . . : : : výsledky v pdf : : : . .

Mgr. Zuzana Podloučková


ARCHÍV - Školní rok 2011/2012


Školní celoroční soutěž v tabulce (.xls) - průběžně aktualizována v průběhu školního roku 2011/2012


Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže v pdf (32 kB) - VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE


PUSTIMĚŘŠTÍ PRVŇÁČCI BYLI PASOVÁNI NA ČTENÁŘE

 

7.5. a 11.5. bylo v pustiměřské knihovně pasováno 37 prvňáčků na čtenáře. Žáky 1.A a 1.B pasoval na čtenáře za přítomnosti pana starosty rytíř Zdeněk. Děti dostaly průkaz čtenáře a krásnou knihu. Dášeňka od Karla Čapka zaujala všechny malé čtenáře.Po slavnostním pohoštění si děti prohlédly knihovnu a mohly si půjčit knihu. Do školy se děti vrátily plné krásných dojmů.

tř. uč. Kateřina Vlčková a Zuzana Podloučková

 


Vydařený den země v zš a mš pustiměř

 

Motto: Vždy platí, že co se přihodí na Zemi, přihodí se i dětem Země.

             Když lidé plivnou na zem, plivou také na sebe.

             Země nepatří lidem, lidé patří Zemi.

             Všechny věci jsou navzájem propojené...

             Člověk netkal síť života. Je jen vláknem v této síti.

             Co učiní této síti, učiní sobě.

                                                            ( Indiánský náčelník Seattle)

Přišlo jaro, měsíc duben a s ním významný svátek – Den Země. Ctí ho všichni lidé, kterým není lhostejná naše budoucnost. Pustiměřské děti se celý školní rok učí přebírat zodpovědnost za současný i budoucí stav životního prostředí. Pod vedením svých vyučujících se zajímají o přírodu, o její bohatství a krásu, ale také o její bolesti – špinavé řeky, znečištěný vzduch, mizející druhy zvířat a rostlin. Jsou zapojeny v projektu Globe, s využitím jednoduchých vědeckých postupů získávají data ze svého okolí, která odesílají ke zpracování do celosvětové databáze. Už i malí prvňáci se učí třídit odpad, celá škola hraje hru Recyklohraní. V této škole prostě vědí, že život na zemi je i v jejich rukou.

Proto bylo jedině přirozené, že chtěly děti společně se Zemí oslavit její Den. Mladší děti shlédly ekologickou pohádku, starší žáci dokument Home (Domov aneb Kam směřuje naše cesta). Po diskusi ve třídách nad obsahem filmů se žáci pustili do různorodých aktivit. Spousta dětí namalovala a napsala oslavenci, tedy Zemi,  přání, jiní žáci lepili mozaiku z odpadových materiálů,konkrétně z víček od PET lahví, vyplňovali pracovní listy s environmentální tematikou, mladší děti se rozprchly do okolí a vyčistily svůj kousek Země od odpadků. Země se na ně usmívala příjemným počasím, snad byla spokojená. Svitla jí totiž naděje…                                     

                           uč. Jana Pažická a žáci ZŠ a MŠ Pustiměř

 

. . : : f o t k y : : . .

 


 

Noc s Bulánky

 

. . . partička skvělých holek a kluků ze ZŠ Pustiměř si prodloužila svůj pobyt ve škole a do prázdninového dne se probudila ve škole v počítačové učebně, kde předtím sehrála velký turnaj v Buláncích a šipkách. Co se ještě událo napoví fotky :o))

©Romčidlo

. . : : f o t k y : : . .


Žáci prodávali své výrobky na Jarmarku

     Již několik let trvá tradice jarního Jarmarku na naší škole ZŠ a MŠ Pustiměř. Předešlé ročníky byly ve znamení vystoupení jednotlivých ročníků pro své kamarády a rodiče, doprovázené prodejními stánky.

     Letošní rok jsme pojali jarmark trošku jinak. Místo vystoupení žáci pomáhali v dílničkách, kde si mohli jak návštěvníci, tak samotní žáci vyzkoušet uplést pomlázku, ozdobit kraslici voskem, vytvořit potisk na tričko, něco vyrobit z keramické hlíny případně z papíru nebo zajít do herny. Pestrá byla také nabídka prezentací jednotlivých předmětů na interaktivní tabuli, kde si žáci připravili informace o zvířatech, z historie nebo jen tak o svých aktivitách ve škole a akcích školy.Velmi poutavé byly ukázky pokusů z chemie, kde se žáci s paní učitelkou snažili ukázat i zajímavou stránku tohoto, ne příliš oblíbeného, předmětu. Tento program byl doprovázen prodejem výrobků z vlastní, případně rodičovské dílny a také sportovním kláním silového trojboje všech ročníků.

     Nutno říci, že celý jarmark byl velmi pestrý a každý, kdo odcházel, si s sebou mohl odnést mnoho krásných výrobků, které poslouží jako dekorace rodinného prostředí a zároveň také jako vzpomínka na tento den.

 ZuOl.

. . : : f o t k y : : . .


Školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku

  V pátek 23. 3. se uskutečnilo v tělocvičně školy školní kolo soutěže ve zpěvu jednotlivců. Tomu předcházela třídní kola a z každé třídy si účast vybojovali 3 nejlepší zpěváci.Vystoupení žáků mělo slušnou úroveň, každý se snažil zazpívat svoji píseň co nejlépe. Učinkující byli rozděleni do dvou kategorií podle ročníků.

 

Kategorie 1. – 3. třídy:  1. Lucie Drmelová  2.r.

                                            2. Natálie Kuběnská 1.A.

                                           3. Cyril Cetl 1.B   

                                                Aneta Cibulková 2.r.

 

Kategorie 4. – 5. třídy:  1. Ondřej Trávníček 5.r.

                                              2. Klára Václavíková 2.r.

                                             3. Vendula Florišová 5.r.

 

 Všem zúčastněným gratulujeme a držíme palce při reprezentaci školy v okresním kole.

 

                                            . . : : f o t k y : : . .

Osvald Vrtílek

vedoucí poroty

 


OKRESNÍ KOLO SILOVÉ VŠESTRANNOSTI

 

       Ve středu 21. 3. 2012 se zúčastnili malí sportovci z naší základní školy tradiční a jako vždy velmi dobře připravené sportovní soutěže ve Vyškově – okresního kola v silové všestrannosti žáků 3.-4. tříd. Každou školu reprezentovala čtyřčlenná družstva chlapců a dívek, která měřila své síly v těchto disciplínách – překážkovém běhu, šplhu na tyči, hodu kriketovým míčkem na cíl. Výkony jednotlivých závodníků se bodovaly a postupně se stanovilo celkové pořadí družstev.

       Děvčata po výborném výkonu v hodu na cíl (kde byla nejlepší) mírně ztrácela       na nejlepší družstva v překážkovém běhu i šplhu. Celkově obsadila po statečném výkonu 5. místo.

       Chlapci zvládli šplh i překážkový běh bez sebemenšího zaváhání. Částečný nez-   dar v hodu na cíl je už ale nemohl připravit o vynikající 2. místo!

 

Pořadí dívek :     5.místo…..   ZŠ a MŠ Pustiměř

                               Simona Brhelová, Adéla Grmelová, Klára Václavíková, Tereza Ryšánková

  

Pořadí chlapců :  2.místo !…….ZŠ a MŠ Pustiměř

                              Jan Vrba, Adam Plhal, Marek Krampl, Roman Špaček

 Děkujeme děvčatům a chlapcům za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Jiří Bubeník

zástupce ředitele

 


Jak bylo letošním sedmákům na horách

 

V sobotu 3. 3. v 8:45 h jsme se sešli před školou. Odevzdali jsme všechny doklady a už jsme jen čekali na autobus. Po jeho příjezdu jsme naložili věci, rozloučili se s rodiči a vydali jsme se na cestu do Hynčice pod Sušinou. Asi po hodině jízdy jsem snědl první krajíc chleba s řízkem, který mi velmi chutnal. Cesta trvala zhruba 2,5 hodiny.

Spatřil jsem velmi krásný výhled na krajinu. Když už jsme skoro dojeli až k chatě, měl jsem strach, že to autobus nevyjede a my si budeme muset nosit ta těžká zavazadla. Ale nakonec to - díky bohu- autobus vyjel. Vynosili jsme si lyže do lyžárny. Tašky jsme si uložili na chodbu a pak do pokoje. Já dostal pokoj č. 9. Bydleli jsme v něm čtyři kluci. Pokoj nebyl zrovna největší a ani moc udržovaný. Po ubytování jsme se vydali asi 200 metrů do kopce ke sjezdovkám koupit si skipas. Se skipasem jsme vyšlapali skoro „rovný“ kopec, na němž to fičelo rychlostí šneka. Prováděli jsme nudné cviky ale aspoň jsem si něco zopakoval.

 Každý den jsme postupně pokořili jeden svah a učili jsme se obloučky, plužit, zatáčet na hranách, a tak dále a dále. Po každé lekci jsme skončili v bufetu. Výcvik probíhal denně od 9:15 do 11:30 a odpoledne od 14:15 do 16:00 hodin. Budíček nás nelítostně tahal z postele v 7:00 hodin ráno, na snídani jsme si pochutnávali v 8:00 hodin, oběd nás zasytil ve 12:00 hodin a večeře v 17:00 hodin. Vařili nám velmi dobře. V 19:0 hodin jsme vyslechli denní rozkaz a ve 20:00 hodin se bavili u společenských her. Ve čtvrtek nás potěšila i diskotéka, na které jsem tancoval od začátku do konce. Ve 21:30 hodin naši zábavu ukončila večerka.

 Na horách se mi moc líbilo a jel bych zase. Skamarádil jsem se i s klukama z Křenovic. Dozvěděl jsem se také hodně zajímavostí o lyžování. A přišel poslední den. Sbalili jsme si věci a vraceli se domů. Tak takový byl jeden suprový týden s mojí třídou v Hynčicích.

Kamil Alán

7. třída

. . : : f o t k y : : . .


FEJETON

Je prosinec. Blíží se Vánoce, všude sníh pro děti hurá velká sranda, pro starší pány další dřina a několik hodin zaplněných nadávkami a nejlepší na konec „kde mám tu blbou lopatu“. Samozřejmě pod sněhem je někdy je někdy také led. A jsme u dalšího problému. Děti řvou „hurá“ a raduji se z klouzačky a dospělí by se mohli zbláznit. Na silnici jeden dospělý sedí hlavou dolů a nemůže věřit vlastním očím a před ním druhý hledí na něj, nemůže věřit vlastním očím, je vzteklý a připravený jít ho tam dorazit. Problémy jsou i na druhé straně silnice. A to na chodníku. Staří lidé létají vzduchem, jedni nadávají na obec a ti druzí v nemocnici na blbce náhodu. Babička nadává na to ,že se zlomenou rukou neupeče cukroví, neudělá Vánoční večeři a dědeček řve ještě víc, protože sám si uvařit neumí a ryby z plechovky s chalupářským gulášem jíst nebude.

 

Práce z publicistiky: Fejeton

Jan Zlámal

..:: fejeton ::..


Soutěž v rEcitaci

Ve středu 22. 2. 2012 se uskutečnilo školní kolo v recitaci 4. a 5. ročníků. Každá třída vyslala 3 nejlepší žáky z třídního kola, kteří recitovali básně, které si sami vybrali. Soutěž měla velmi dobrou úroveň.

 

Výsledky:

1. Diana Lukačková - 4. ročník

2. ANeta Šormová - 5. ročník

3. Martin Školař - 4. ročník

     Marek Martinez Puche - 5. ročník

 

Nejlepší dva žáci postoupili do okresního kola. Blahopřejeme.

Mgr. Osvald Vrtílek


Recitační soutěž

Dne 16.2.2012 proběhla recitační soutěž žáků 1.-3. tříd.

V silné konkurenci 21 účastníků zvítězili tito :

1.místo Petr Černý 2.tř.

2.místo Lucie Drmelová 2.tř.

3.místo Vanesa Kortanová 1.A, Eliška Skoupá 3.tř.

Všem gratulujeme.

 

. . : : f o t k y : : . .


Zápis do 1.tříd

 Dne 2. 2. 2012  jsme měli  oblíbený zápis do 1.tříd, kterého jsem se bez váhání ujala. Chci přece vidět naše budoucí nástupce, kteří mají všechno teprve před sebou, ne? A trošku jsem jim chtěla zpříjemnit den. Nevěděli přece, do čeho jdou a mohli být trošku vynervovaní. Proto jsme museli být v pohádkových maskách, aby se nás nebáli.

Vždycky jsme se ujali jednoho dítěte s rodiči a odvedli je k učiteli. Tam jsme byli něco jako pomocná ruka. Učitelé se dětí ptali na různé pohádky a my jsme např. dávali razítka za splněný úkol apod. Poté jsme dítě odvedli do třídy, kde je jejich rodiče zapsali. Celé odpoledne probíhalo přesně takhle.

Mně osobně se zápis líbil, neboť mám ráda děti a pomáhat na něm mi nebylo na obtíž. Dětem se to také líbilo a byly opravdu šikovné.

 

Terezie Schierová, 9.třída


Bubnování na africké bubny

31. ledna 2012

 

. . : : f o t k y : : . .


Školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka

 

Dne  30. ledna 2012 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku.

 

Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1. místo: Daniel Čudovský

2. místo: Petra Krejčiříková

3. místo: Kateřina Drmelová

 

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1. místo: Andrea Holubová

2. místo: Nikol Trávníčková

3. místo: Jitka Jachanová

 

Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 21.2.2012 ve Vyškově.                        

                                                                                                        Mgr. Jana Adamcová

 


Rychta Krásensko  – ekologický pobyt 6. ročníku

5. - 9. prosince 2011

 

Ve dnech 5.12. – 9.12. 2011 se žáci 6. ročníku zúčastnili výukového programu ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko. Pobyt navazoval na osnovy přírodopisu, dějepisu, tělesné a výtvarné výchovy a byl zaměřený na aktivity v zimní přírodě. Žáci se na týden přenesli do doby ledové, v rolích lovců se učili pohybovat v náročných terénních podmínkách, sledovali různé projevy života v přírodě. Své postřehy a zážitky si pečlivě zaznamenávali. Vyzkoušeli si i práci s literaturou a v laboratoři. Na závěr pobytu ze svých nashromážděných materiálů vytvořili plakáty a postupně je ve skupinách prezentovali. Myslím, že společně strávený týden nám všem dal nejen spoustu nových poznatků, ale zažili jsme i hodně legrace a zábavy.

                                                                                                    Mgr. Jana Adamcová, tř. učitelka

 

. . : : f o t k y : : . .


Olympiáda v českém jazyce


1. místo: Iva Mrázová, Nicol Trávníčková (budou naši školu reprezentovat v okresním kole)
2. místo: Karolína Dlouhá
3. místo: Terezie Schierová

Katka Hrozková
 


ÚVOD

Letošní školní rok začal pro některé z nás spoustou povinností. Nejhorší to máme asi my  deváťáci. Museli jsme tímto rokem udělat nelehký krok, který je velmi důležitý v našem životě. Po prázdninách se všichni rozprchnem jinam a každý z nás nastoupí na svou vybranou školu do jiného prostředí... Také je velmi nízká pravděpodobnost, že se někdy potkáme všichni pohromadě, jako tomu bylo doposud, skoro dennodenně.

A protože máme tu čest psát poslední Úvodník, tak nás napadají různé otázky, na které jsme se dovolili se vás zeptat.

Neplačte, že odcházíme, ono to tu čeká zase ty další.

Teď pár slov k učitelům: My víme, že jste to s námi neměli lehké a že jste to s námi mysleli vždycky dobře, abys z nás byli o trochu lepší lidé, než doposud. Jste skvělí vy všichni a máte náš velký obdiv, že jste to celých těch 9let s námi vydrželi a hlavně přežili :)! Pokusíme se vám slíbit, že na vás nikdy nezapomeneme a budeme si od vás všechno pamatovat.

Od nás pro učitele a pro žáky: UČTE SE! MUČTE SE! RADUJTE SE!

  

                                                                         Iva Mrázová, Terezie Schierová  9. třída

Co si osmáci myslí o deváťácích..?

 

Pája Šormová

Sice se moc s deváťáky nebavím, ale je tam i spoustu fajn děcek. A moje žena Vendulka :)

 

Elča Klevetová

Já si myslím, že letošní deváťáci jsou super. Je s nimi sranda a dokážou nám pomoct, když nám třeba chybí pomůcky. No i když většinou jim půjčuji věci já :). Ale i někteří mají své mouchy jako každý. Vždy na ně budu myslet.

 

Lukáš Matulík

Deváťáci jsou super, hlavně ty naše švadlenky a ty pěkný holky, třeba jako Terka, Lucka, Karolína a Domča. PS:Raďo ty vlasy jsou sexy. Jinak jste super kamoši.

 

Lucka Sádovská

Deváťáci jsou v pohodě. Mám tam pár kamarádů.

 

Silva Lovecká

Deváťáci jsou moc dobří. Sice někdy zlobí, ale přežít se to dá :). Učitelé je mají rádi. A až se rozprchnou na různé školy, učitelům a učitelkám po nich bude smutno. Pro všechny bude těžké se loučit. Ale bohužel věčně na Základní škole zůstat nemůžou. Ale na Základní školu budou určitě vzpomínat.

 

Jan Zlámal

9.třída jsou mí kámoši a jsou v poho.

 

Karin Dušková

Deváťáci, jste nejlepší žáci naší školy a bude těžké se s vámi rozloučit. Byla s vámi sranda, ale co se dá dělat. Základní škola pro vás končí a učitelům a žákům se po vás bude stýskat.

 

Simča Hlaváčová

S letošní 9. se sice moc neznám, ale jsou tam fajn lidi a přeju jim to nejlepší.

 

Kuba Beneš

Deváťáci mi budou chybět. Hlavně holky.

 

Marťa Drmolová

Deváťáky moc neznám, ale ty, které znám jsou super!

 

Marťa Školař

Myslím, že letošní 9. jsou velmi kamarádští a doufám, že se jim bude dařit i dále.

 

Terka Hudčíková

9. jsou v pohodě! Líbí se mi na nich hlavně to, že mají ve třídě opravdu dobrý kolektiv. Baví se všichni spolu.

 


Publicistika - Jak se žije u nás ve škole

Máme tu 3 názory z 3. třídy:

1.     Skvěle a úžasně, protože se toho hodně naučím

2.     Trošku dobře, ale i trošku špatně

3.     Mně se žije dobře

zpracovala: Ivona Skoupá

Děti z 8. třídy odpovídaly asi takto…

 Co dodat... Dětem z 8. třídy se u nás očividně velmi líbí, ale chtěli by zlepšit stravování (přidávat maso na obědech).

 žákyně 8. třídy

 

Reakce na tuto otázku je asi taková…                                                               

 

Ve škole se mi líbí, chtěla bych změnit délku přestávek na 15 minut. Učení mě baví, šatny jsou poměrně malé a moc se tam nevejdeme. Jinak je škola fajn.

Anonymka

 Líbí se mi balóny na chodbě, chtěl bych kratší hodinu a delší přestávku a míň hodin.

 Anonym

 Ve škole se mi líbí, protože nás tady učí, abychom nebyli blbí. Ale ráno se mi nechce vstávat, na obědě vaří dobře. Šatny jsou SUPER, akorát je u nás seklej zámek.

 Anonym/ka

 Všechno se mi tu líbí, nic bych zlepšit nechtěla, zdá se mi, že je to dobré, ale jedno bych zlepšila-chtěla bych, aby tady byl nějaký taneční kroužek.

 Anonymka

Jsem ráda, že mám hodně kamarádů a nelíbí se mi, že sedím v 2. lavici.

 Anonymka

 Co říct… Myslíme, že naše škola je úžasná a to si myslí i děti ze 4. třídy. Určitě se tady spoustu naučí, ale jsou tu také stížnosti na krátké přestávky, dlouhé hodiny, sezení v 2. lavici a mnoho dalších. Tohle byly pouze výcucy z naší ankety. Ty nejzábavnější máte právě zde. Tak doufám, že se pobavíte. Holky z 8. třídy :o)

 zpracovali: Lucie Sádovská a Andrea Holubová

 

Anketa – 5.třída

V prosinci proběhla školní anketa o tématu: Jak se žije u nás ve škole? Anketa proběhla v pořádku. Žáci se mohli vyjadřovat anonymně.

 

„Mám se tady docela fajn. Je to tady docela dobrý= 3“ „Obědy mě chutnají celkem“ výpočet neudal.

Napsal: Neznámý člověk

„Ve škole se mi líbí, protože se vidím s kamarády. Chtěl bych změnit a prodloužit přestávky o 10 m J.“ (Toho se zřejmě nedočká)

Napsal: Anonym

„Je tu to dobrý, ale nic tu skoro nehrajem.“ ( Co by chtěl hrát ve škole na komplu to nevíme) „Učitel je nejlepší.“ (Který to je: neudal). „A vadí mi tu Jiří Černý.“ (Komu by nevadil že.) „Jinak je to tu nejlepší, prostě boží, protože mám moc kamarádů a hodného učitele.“ (Znovu neudal)

Napsal: Anonym (nějaký spisovatel)

 „Chtěl bych aby se psali méně písemné práce.“ ( Toho se nedočká: Nápověda: stačí donést bacila). „Nezapisovat zapomínaní aspoň z HV, MAT.“ ( Nejdřív se ráno nasnídej a pak si začni chystat věci : nápověda: Nepař při tom.)

Napsal: David Greguš

Varování!!!  „Vadí mi, že se nemůže chodit na jiné patro, nemůžeme se navzájem navštěvovat.“ (Tohle je velmi závažný problém!!!)

Napsal: Anonym ( Určitě trochu smutný)

Pan učitel Osvald Vrtílek je prý zatím hodný.( Zatím) J

Napsal: Anomym

„Vadí mi to, že se nesmí vynášet jídlo pryč z jídelny. A že se tady někdy lže a přitom to není pravda.“    (Teď si z nás dělá srandu: Jo a někdy se tu i krade)

Napsal: Ten neznámej (To udal do formuláře)

Vadí mi tu trochu paní učitelka Moskovská. (Co lžeš vždyť je někdy v pohodě)

Napsal: Drzoň

Dobré ale mohli bychom psát více písemek. (;) Jseš na hlavu nebo co?)

 

 Vypracovali: Jan Zlámal, Martin Pražienka

 


Florbalový turnaj v Rousínově

Dne 16. prosince byla naše ZŠ Pustiměř na florbalovém turnaji v Rousínově .

Měli jsme tu příležitost  zahrát si v úplně  nové hale . Náš tým si vcelku věřil na vyšší příčky a ze začátku to tomu i tak nasvědčovalo.Náš první zápas byl proti ZŠ Drnovice , ten jsme zvládli s přehledem a vyhráli jsme ho hladce 2:0 , tím pádem jsme se těšili i na další zápas a hodně jsme si věřili , i přesto že jsme  věděli že to nebude tak lehké podali jsme hodně dobrý výkon a nakonec jsme po remíze se ZŠ Letní Pole  1:1 byli nadmíru spokojeni.

Náš další zápas byl proti ZŠ Ivanovice a ten jsme museli vyhrát jestli jsme chtěli postoupit.Všechno tomu nasvědčovalo ,ale potom soupeř vyrovnal a my jsme nedávali vyložené šance což nás stálo výhru a nakonec jsme remizovali 2:2.Náš poslední zápas byl proti domácím, takže byl velmi těžký jelikož měli velkou podporu publika. Stále jsme se drželi,

ale potom šli domácí do vedení , přesto jsme nesklopili  hlavy a bojovali  dál a stálo to za to nakonec jsme prohráli 4:2 , ale vůbec nám to nevadilo , protože jsme věděli že jsme ze sebe vydali maximum  a to se cení. Bohužel postup nám o kousíček utekl a skončili jsme na 3.místě , ale byli jsme rádi že jsme dokázali to co jsme dokázali . Bylo to prostě super !!!

Radek Jachan 

 


Bolest jménem šikana

 

Dne 30. září jsme jeli na přednášku o šikaně do knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Moc jsme se těšili. Zúčastnili jsme se programu Týden knihoven. Přednášku si pro nás připravil lektor ze společnosti Acet. Když jsme se usadili ve společenském sále, přišla paní, která uvedla dnešní sezení, poté se nám představil pán, na pohled velmi milý a začal svou prezentaci vykládat. Tato přednáška se jmenovala Bolest-nemoc jménem šikana. Mohli jsme si vybrat mezi čtyřmi způsoby šikany, o kterých jsme se něco dozvěděli. Např. fyzické, psychické, kyberšikana a sexuální. My jsme si vybrali fyzickou a psychickou.

      

       Řekl nám: Jak se pozná šikana?

                          -převaha síly

                          -pro oběť je nepříjemná

                          -je bezdůvodná

                          -může být dlouhodobá, ale i jednorázová

 

V prezentaci nám pustil i dvě výpovědi chlapce a dívky, kteří si šikanou prošli. Z jejich případů nám šel mráz po zádech. Oba dva skončili v psychiatrické léčebně.

 

Kde hledat pomoc?

 

Neboj se obrátit na výchovného poradce nebo dospělého, ke kterému máš důvěru (a to i v případě, kdy jsi byl pouze svědkem šikany). Pokud nemáš z nějakého důvodu odvahu, volej Linku bezpečí (116 111).

 Závěr: Nejlepší obrana proti bolesti (šikaně) je dobrý kolektiv, který agresorovi řekne STOP.

 

Andrea H., Ivona S., Jan Z 


Cvičení vojenského záchranného útvaru olomouc

 

. . . jak to asi vypadá, když probíhá evakuace celé školy si mohli vyzkoušet ve čtvrtek 20. října 2011 žáci ZŠ Pustiměř. Někteří (sedmáci) dokonce prošli i dekontaminací (příjemnou sprchou). :o)

 . . : : f o t k y : : . .

 


UTAJENÝ SVĚT

 

Dne 4. října jsme měli možnost navštívit knihovnu Karla Dvořáčka, kde nám připravil program " Utajený svět " pan Dr. Arnošt Vašíček. Program pro nás byl velice přínosný, protože jsme se dozvěděli o různých záhadách a zvycích v různých koutech světa. Nám všem se to velice líbilo.

Terezie Schierová,Iva Mrázová 9.třída

 


Hanin Kufřík

 

Dne 20.září bylo umožněno 7. - 9.ročníku jet do Prahy na program Hanin kufřík. Tento program nám umožnil zjistit více informací o Koncentračním táboře v Terezíně a dozvědět se všechno o životě paní Hany v Terezíně. Toto osobní setkání bylo rozhodně lepší, než to slýchat jen výkladem od průvodkyň. Nejprve jsme šli na přednášku o Terezíně, které se ujala jedna průvodkyně. Poté následovala zajímavější přednáška, která všechny nutila poslouchat. Ta paní mluvila z vlastní zkušenosti, protože si tím sama prošla. Bylo to jiné. Myslím, že ji může hodně lidí obdivovat. Protože po takové hrůze se ještě vzchopit a poskytovat školám přednášky je opravdu úžasné. A když přihlídnem k jejímu věku (90let), nestačíme se divit. Určitě většina měla spoustu myšlenek o tom , co slyšela. Po skončení jsme společně všechny třídy odešli do Židovského muzea, podívat se na hřbitov a nakonec na Staromětské náměstí. Zde jsme dostali hodinový rozchod . K večeru výlet skončil a my se vydali pražskými ulicemi k autobusu. Výlet se mi opravdu líbil.

Terezie Schierová, 9.třída

 

A je to tady nastal den D a 7.,8., a 9. třída se vydala na dalekou cestu do Prahy. Jeli jsme na program židovského muzea Hanin kufřík, ale podle mě některé vůbec nezajímalo kam jedeme  hlavně abychom jsme nebyli ve škole. Cesta probíhala docela v klidu. Jakmile jsme dojeli do Prahy všichni měli své obličeje přitisklé na okno a pozorovali krásu našeho hlavního města. Samozřejmě se naše školní výlety nemohou obejít bez toho, abychom se ztratili. A tak tomu nebylo i dnes. Nakonec se nám podařilo úspěšně dostat do muzea a bylo to v suchu. Program byl velmi zajímavý, poznali jsem jak žili židé před a v průběhu 2. sv. války, jak to pro ně bylo náročné aj. zajímavosti. Také jsme si vyslechli 4 příběhy o dětech z židovských rodin. A dokonce nám řekli příběh 8leté holčičky, která bydlela poblíž Vyškova. Přišla nám říct svůj příběh jedna moc milá paní, která si zažila muka v Terezíně. Pak jsme navštívili židovský hřbitov a synagogu. Nejvíce nás asi zaujalo seskupení hrobů, ale také nejnavštěvovanější hrob a to hrob rabína Löwa. Po ukončení této exkurze jsme se vzdálina Staroměstské náměstí tady jsme dostali hodinový rozchod. Prošli jsme pár obchodů, podívali jsem se na Orloj a vypravili na zpáteční cestu. A co se nestalo zase jsme zabloudili. Naštěstí jsme cestu zpět zvládli  a vyčkali na autobus. A teď už je Hurá domů. Exkurze se mi velmi líbila určitě bych jela znovu.

Elena Klevetová

..::odkaz na power pointovou prezentaci::.. (2,3 MB)

 

 . . : : f o t k y : : . .

 


 SPORTOVNÍ DEN PRO MŠ

 

Dne 11. 10. se uskutečnila akce Sportovní den pro MŠ. Ze začátku se nachystala opičí dráha a další disciplíny. Po chvíli přišly i první děti. Otevřeně jsme je přivítali. Vše se dobře vyvíjelo. Nakonec už byly děti vyčerpané a rozdaly se odměny. Všichni byli spokojení a užili si to.

Andrea Přikrylová, 9. třída

. . : : f o t k y : : . .

 


PŘESPOLNÍ BĚH

 

 Dne 6. října se konal na atletickém stadionu za parkem ve Vyškově přespolní běh pro žáky druhého stupně z vyškovských škol. I naše škola se zúčastnila a do každé kategorie nominovala své družstvo. 

Kategorie mladších dívek ve složení – Veronika Oprchalová, Denisa Jůrujová, Karolína Lamkašová, Iveta Hájková, Tereza Barátová, Veronika Jenáčková skončila z naší výpravy nejlépe a to na krásném 7. místě.

Kategorie mladších chlapců – Michal Vrba, Josef Janota, Tomáš Jachan, Roman Brandýs skončili na místě 10.

Kategorie starších dívek – Elena Klevetová, Tereza Hučíková, Jitka Jachanová, Kristýna Špačková, Jana Slezáčková a Vendula Brokešová obsadila také 10. místo.

Kategorie starších chlapců – Lukáš Ryšánek, Michal Heimerle, Filip Kocián, Radek Jachan, Martin Koudelka, Jan Zlámal obsadili shodně jako dvě předešlé kategorie 10. místo.

 

Nejlepší běžkyní byla jistě Veronika Oprchalová, která i přes zranění doběhla na 11. místě a jen o trošku později na místě 16. doběhla Denisa Jůrujová, obě měly v kategorii 57 závodnic. Z chlapců pak předvedl skvělý běžecký výkon Michal Vrba, když doběhl na 7. místě z celkového počtu 61 závodníků. Ze starších dívek si vedla nejlépe Elena Klevetová. Ta doběhla na 22. místě z 57. U starších chlapců zvládl nejdříve doběhnout Lukáš Ryšánek a to na místě 35 z celkových 63 závodníků.

 

Každopádně bych chtěla žákům poděkovat nejen za reprezentaci školy, ale také za jejich velmi vzorné chování.

 

 . . : : f o t k y : : . .

 

Mgr. Zuzana Olejníková


Školní rok 2010/2011


Neseparuj se! Separuj!

 

Žáci osmého ročníku se tomto školním roce zúčastnili „etapovky“ Neseparuj se! Separuj! Náplní soutěže byla problematika podpory odpadového hospodářství a ekologická výchova, která spočívala ve zpracování jednotlivých úkolů. Děti si tak mohly v praxi vyzkoušet a naplánovat týmovou spolupráci, aplikaci statistiky, marketing a kartografii. Pro některé informace ze zadaných cílů se žáci vypravili na exkurzi a výsledky poté prezentovali v prostorách KKD Vyškov. Takřka půlroční zápolení přineslo  dětem řadu užitečných poučení do života, návodů na seberealizaci a věcnou odměnu.

Mgr. Petra Pohlodková

 

. . : : f o t k y : : . .


 

Pracovní činnost

 

V posledních hodinách pracovních činností se hoši sedmého ročníku věnovali práci se dřevem. I ve ztížených podmínkách se s chutí vrhli do vytváření svých prvotin. Pro většinu je takový úkol příjemným zpestřením všedního vyučování a hlavně žákům poskytuje prostor pro seberealizaci. Úloha zmíněného předmětu by měla především spočívat ve zdokonalení a rozvíjení manuální zručnosti všech zúčastněných. Děti si tak postupně osvojují činnosti se základními pracovními nástroji.
 


Mgr. Petra Pohlodková

. . : : f o t k y : : . .

 


Beseda s Policií ČR

 

 Prázdniny jsou za rohem a s nimi se přibližují i dny nástrah a nebezpečí. Nejen na toto téma hovořila s žáky policistka z obvodního oddělení ve Vyškově paní Navrátilová. Ve čtvrtek

12. května si pro žáky 1.-5. tříd připravila besedu na téma Policie. Besedy proběhly ve třech skupinách dle věku žáků. Pro každou skupinu si paní Navrátilová připravila jinak náročnou diskuzi a seznámení s prací Policie. Žáci si mohli vyzkoušet různé situace, se kterými se běžně nesetkávají, ale hrozí každému z nich. Žáci všech tří skupin se do diskuze aktivně zapojovali a projevili o samotné téma velký zájem. Celá beseda byla velkým přínosem pro naše žáky.

Mgr. Zuzana Olejníková

 

. . : : f o t k y : : . .


 

Zábavné vyučování pro budoucí prvňáčky

 

Blíží se konec školního roku a s ním začalo, stejně jako v loňském roce, zábavné vyučování pro budoucí prvňáčky. První setkání rodičů, budoucích žáků a učitelů se uskutečnilo v úterý 26.4. pod vedením pana učitele Vrtílka a paní učitelky Moskovské – děti si zazpívaly a pracovaly s pracovními listy. Druhé setkání proběhlo dne 10. 5. a paní učitelky Podloučková a Olejníková procvičily s dětmi pozdravení ve škole, pohádky, zazpívaly si jazykolamy k  procvičení jazýčků a mluvidel a na závěr si děti vyzkoušely správné držení psacího náčiní a obtahování čtyřlístku na pracovním listu. Opětovné závěrečné rozloučení pozdravem, jako ve škole a s přáním příjemného zbytku dne, se děti se svými rodiči rozešli do svých domovů.

 

Další setkání, v řadě třetí – předposlední, se uskuteční 24.5. opět od 16.00 hodin ve třídě současných prvňáčků.

. . : : f o t k y : : . .


Terénní exkurze Tajemství dutých skal

 

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili terénní exkurze s názvem Tajemství dutých skal. Exkurzi pořádalo školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka a byla zaměřena na krasové jevy, které můžeme najít v severní části Moravského krasu – v ponorové části nejdelšího jeskynního systému u nás, ale také na poznávání různých biotopů a praktické poznávání přírody.

Místem začátku trasy byla vesnice Šošůvka, nazývaná „střecha krasu“. Zde žáci zhlédli místní krajinnou dominantu, novodobou kapli. Další zastávkou byl zatopený lom, kde instruktoři seznámili žáky s horninovým složením oblasti.

Cesta dále pokračovala krajinou luk, přes přírodní rezervaci Holštejn až do stejnojmenné obce, v jejíž blízkosti se nachází vápencová skála, na které stával hrad Holštejn. Dnes se z hradu dochovaly pouze zbytky zdí.

Ve skále pod hradem se nachází jeskyně Hladomorna (někdy nazývaná Lidomorna). V dobách fungování hradu sloužila jako vězení. Jeskyně je tvořena velkým dómem vysokým okolo 17 m s rozměry 25 x 35 m.

Po prohlídce jeskyně se pokračovalo k troskám hradu Holštejna. Z hradu se pak po příkrých schodech sestoupilo k propadání potoka Bílá voda, Nové Rasovně. V tomto místě potok Bílá voda mizí v hlubinách země a stává se součástí tajemného světa podzemí Moravského krasu.
Exkurze byla poté zakončena nedaleko tohoto místa, na křižovatce silnic Sloup – Ostrov u Macochy.
 

Vlastimil Smékal

. . : : f o t k y : : . .

 


Pasování prvňáčků na čtenáře – 4. května 2011

Školní rok se blíží pomalu, ale nezadržitelně ke svému závěru. Naučili jsme psát, počítat a také číst. A protože se chceme seznámit také s jinými knížkami, než jen s čítankou či slabikářem, půjdeme se zapsat do knihovny.

 Příchod k obecnímu úřadu, kde knihovna sídlí se nesl ve veselé atmosféře, protože se žáci velmi těšili. Když nás přivítala královna, někteří žáci v němém úžasu přestali i mluvit.

 Královna nás pozvala dále do své zámecké knihovny, kde na žáky již čekal pan král a rádce. Král žákům pověděl smutný příběh o drakem unesené princezně Čítance, která se nechtěla učit číst a také způsobu, jak ji lze vysvobodit a kdo tak může učinit. Vysvoboditelem se mohl stát rytíř Rosťa, který měl však podmínku. Všichni poddaní se musí naučit číst a rytíře tak přesvědčit o jejich umění. Každý žák tedy předvedl kousek ze svého umění, král s královnou a rádcem každému předali odměnu a rytíř pak postupně všechny pasoval na čtenáře.

 Nutno říci, že princeznu jsme neviděli, ale rytíř Rosťa slíbil, že princeznu vysvobodí, jelikož jeho podmínka byla splněna. Uvidíme tedy v červnu, zda se vše podařilo. 

. . : : f o t k y : : . .


Seiferos – ukázka dravých ptáků  13.4.2011

 

Počasí pod mrakem, zima jako na Sibiři, ale přesto se vydáváme na fotbalové hřiště, kde nás čeká podívaná. Ptáte se jaká? Zavítala k nám společnost Seiferos se svými dravými ptáky. Nejdříve nám chovatelé a ošetřovatelé společnosti představili dravé ptáky a pověděli nám něco o jejich osudu. Další ukázka patřila samotným dravcům, kdy nám předváděli, jak loví myši, jak se honí za potravou. Šikovní žáci, kteří správně odpověděli na zadané otázky měli možnost přivolat si dravce na ruku. I když počasí nepřálo, přesto byla akce zdařilá a žáci si odnášeli spoustu dojmů.

. . : : f o t k y : : . .


Škola v přírodě Koryčany 27.-29.4.2011

 

Žáci první, druhé a třetí třídy se poprvé vydali se svými učitelkami a vychovatelkou na zkušenou – na svoji první školu v přírodě. Když se všichni rozloučili se svými rodiči, vezl nás autobus směr hipocentrum Koryčany.

Po příjezdu a ubytování nás Freďák (majitel) vzal do stáje a představil nám zdejší koně a řekl nám mnoho zajímavostí o plemenech a koních celkově. Odpoledne patřilo výuce v přírodě, ukázkám lasování, uzlování a večer pak volné zábavě na hřišti.

Druhý den na nás čekala ukázka výcviku koně, výroba kožených náramků, a také společný turnaj ve fotbale. Vyzyvatelé – brňáci - nakonec těsně prohráli 1:2, ale nikdo neví, zda to nebylo pro radost našich žáků. Nutno říci, že početné hlediště velmi burácelo a povzbuzovalo náš tým. Večer proběhla společná diskotéka se soutěžemi.

Poslední den si pro nás žáci ZŠ Horníkova z Brna připravili ukázku z divadelní hry, kterou v Koryčanech nacvičovali. Sešli jsme se u nich v “sedlovně“ a sledovali zhruba hodinové představení, plné humorných replik a pasáží. Po obědě nás již čekal autobus a i když se některým nechtělo, jeli jsme za burácení kapek deště směr Pustiměř, kde již své ratolesti očekávali rodiče.

. . : : f o t k y : : . .


. . . : : : V Ý S L E D K Y   Š K O L N Í H O   K O L A   M A T E M A T I C K É H O   K L O K A N A : : : . . .


Vyškovský cedník

Ve čtvrtek 24. 3. 2011 proběhlo v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Myslím , tedy čtu“.  Soutěž si klade za cíl podpořit u dětí čtenářskou gramotnost tím, že zážitek z četby převedou do výtvarné podoby.Z 38 soutěžních prací z celého okresu se na čelních pozicích 1. kategorie umístily práce  děvčat ze 3.třídy naší školy :

 

2.místo - Diana Lukačková a Michaela Zbořilová

3.místo - Markéta Sádovská

 

Gratulujeme !!!

. . : : f o t k y : : . .


SEDMÁCI NA HORÁCH

 

Lyžařský kurz. Čtrnáct dnů na horách se svojí třídou! A bez rodičů! Sen každého sedmáka :)
A tak jsme se od září těšili a těšili a těšili... Měsíce ubíhaly a každý nám přinesl něco hezkého. Až na jednou ten nejhezčí-BŘEZEN- je TU. A den D za dveřmi.

Podle pokynů ředitele školy jsme předem všechno zařídili, ale hlavně toho co nejvíce nechali na svých rodičích. My jsme přeci měli jiné starosti - co si obléct, co si vzít na mlsání, co přibalit do batohu na společné odpolední a „večerní“ chvíle. Po několikerém svízelném překládávání batohu a poslední hodina spánku je tu krásné ráno. Svítí sluníčko a nám se chce kupodivu bez problémů vstávat. Ten příslib dobrodružství je úžasný. A s tímto pocitem se konečně setkáváme před školou a čekáme na autobus. Za chvíli už sedíme na místech a nenápadně okukujeme svoje budoucí kamarády z Křenovic. A také zpytujeme svědomí, neboť žádnému z nás se nechce věnovat svůj řízek od maminky panu řediteli :) Takto nám uběhla cesta do Hynčic pod Sušinou.

A tady - po ubytování rozdělení do skupin - začal náš fantastický týden. Lyžovali jsme jako draci, padali a znovu to zkoušeli a hlavně jsme se nevzdávali. Pan ředitel Zourek s p. uč. Adamcovou se vydávali z posledního a my jsme se stali svědky toho, že zázraky existují :)

My + sníh + lyže = nádhera !!! A potom - večer po náročném dni-nás čekal pestrý program. Hry diskotéky a další zábava a pak už jen padnout do postele a oddat se do rána sladkým snům.

Moc jsme si ten týden užili. A když jsme vstávali poslední ráno, byli jsme šťastní i smutní. Čekala nás cesta domů. Tam nás přece čekají ti nejdražší. Takže ČAU - naše chatko a naše zasněžené svahy. Moc hezky jsme si to u vás užili :) Bylo to super !!! Děkujeme :) :) :)

vděční sedmáci

. . : : f o t k y : : . .


 

Zazpívej, slavíčku - školní kolo

 

Ve středu 9. března 2011 se v tělocvičně ZŠ Pustiměř uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže "Zazpívej, slavíčku".

 

Vítězové kategorií:

1. - 3. ročník:
1. LUKAČKOVÁ Diana - 3. ročník
2. VÁCLAVÍKOVÁ Klára - 3. ročník
3. DRMELOVÁ Lucie - 1. ročník

 

4. - 5. ročník:
1. DRMELOVÁ Kateřina - 5. ročník
2. PŘIBYLOVÁ Adéla
3. MARTINEZ Marek

 

6. - 9. ročník:
1. OPRCHALOVÁ Veronika - 6. ročník
2. MARTINEZ Alberto - 6. ročník
3. PRUKNEROVÁ Kristýna - 6. ročník

. . : : f o t k y : : . .


1. konference kariérového poradenství

 

V pátek 4.3.2011 jsme se účastnili konference o rozvoji kariérového poradenství na Vyškovsku.
Celkem tam bylo šest škol z okolí Vyškova a každá prezentovala své obory. Každá škola měla dva obory. My jsme měli stavebnictví a vzdělávání, které prezentovali Michal Sedláček, Jakub Ambroz, Lenka Kasperová a Lucie Nohelová. Během přestávek nám zástupci jednotlivých středních škol přednášeli o jejich školách. Byli tam zástupci ze SOŠ a SOU Sochorova, Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické a Střední školy ekonomiky a podnikání ve Vyškově. Z prezentování jsme měli ze začátku obavy, ale postupem času jsme zjistili, že to není nic složitého. Všem se to moc líbilo a těšíme se na další konference, které nás čekají.

 

Veronika Fialová a Lucie Nohelová, 9.tř.

. . : : f o t k y : : . .


Výherkyně postupové školní olympiády v českém jazyce :

 

Lenka Kasperová (9. třída)

Karolína Dlouhá (8. třída)

 

Děvčatům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v poprázdninovém okresním kole.

  


V okresním kole recitační soutěže nás reprezentovali tito naši žáci:

Alberto Puche-Martinéz a Lucie Sádovská (3. kategorie)

Tomáš Měšťánek (4. kategorie).

Se svým přednesem Vás seznámí na školním Velikonočním jarmarku 8. dubna.

 


 

Recitační soutěž 1.-3. ročník

 

V pondělí 14. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže v kategorii 1. - 3. ročník.
Z třídních kol postoupilo 16 žáků do kola školního, kde bylo vybráno pět nejlepších recitátorů a bylo odměněno diplomem a drobnými cenami. První dva postupují do okrskového kola, které se bude konat v měsíci březnu na DDM ve Vyškově.

Na prvním místě se umístila Diana Lukačková, na druhém Martin Školař a na třetím David Hádra. Všichni ze třetí třídy. Čtvrté a páté místo získali Miek Horák – 2. třída a Anička Dorazilová – 1. třída.
Všichni ostatní zúčastnění byli také odměněni drobnými dárečky a sladkostmi.
 

Mgr. Kateřina Vlčková

. . : : f o t k y : : . .


 

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Dne  9.února 2011 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže z AJ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnilo 11 žáků.

 

Kategorie I.A (6.-7.ročník):

1.místo: Nikol Trávníčková

2.místo: Andrea Holubová

3.místo: Monika Kasperová

 

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

1.místo: Iva Mrázová

2.místo: Iva Spisarová

3.místo: Monika Rudolfová

 

Vítězové obou kategorií postupují do okresního  kola soutěže, které se uskuteční dne 23.2.2011.

                                                                                                            Mgr. Jana Adamcová

 


 

PRVNÍ NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ

 

  Máme za sebou první polovinu školního roku, vysvědčení bylo rozdáno. Prvňáčci už umí spoustu písmenek a co víc, už umí i číst krátké texty, povídky, věty… Aby si děti vyzkoušely své čtenářské umění, využili jsme nabídky paní Hrozové z knihovny v Pustiměři a přišli jsme ve středu 2. února na návštěvu.
       Zde již měla paní knihovnice připravenou spoustu knih pro děti, podala žákům první informace o knihách, o možnostech půjčování knih a vrácení, a také o tom, jak v takové knihovně hledat. Žáci si prohlídli prostory a vrhli se na knihy dle svých zájmů. No a nevrhli se jen na knihy, ale také na výbornou buchtu, kterou paní Hrozová pro žáky upekla.
       Jenže žáci nepřišli do knihovny pouze kvůli knihám. Měli jsme domluvené, že zde uskutečníme také třídní kolo recitační soutěže. Každý měl připravenou básničku, kterou přednesl, jak nejlépe uměl. Porota ve složení - pan starosta Mgr. Miloš Nevřala, paní knihovnice Hrozová a maminka Dorazilová - pak zvolila tři vítěze. Naší třídní vítězkou se stala Lucinka Drmelová, druhý skončil Štěpánek Smejkal a třetí byla Anička Dorazilová. Nejen vítězové dostali odměnu. Všichni si odnášeli alespoň drobnou sladkost, upomínkovou kartičku o knihovně a spoustu zážitků.
       Přiblížil se čas našeho odchodu a děti se již nemohly dočkat slíbeného tělocviku – bobování, vlastně sjíždění kopečku na pytlích, lopatách a igelitkách. Všichni jsme se tedy rozloučili a vyrazili na kopec. Promrzlí, ale spokojení jsme se pak vraceli do školy.

Mgr. Zuzana Olejníková

. . : : f o t k y : : . .


 

zápis do 1. třídy na zš a mš pustiměř

 

V úterý 1. února přišli do ZŠ a MŠ Pustiměř budoucí prvňáčci k zápisu. Hned ve dveřích je uvítali jejich starší kamarádi z vyšších ročníků školy, kteří se převlékli za různé pohádkové bytosti.
Ti se o ně po celou dobu zápisu starali. Některé děti měly trochu strach a trému, ale paní učitelky
a páni učitelé je brzo uklidnili. Nakonec dostali budoucí prvňáčci dárečky, které vyrobili žáci naší školy pod vedením učitelů VV. Myslím, že děti odcházely s dobrým pocitem a že se do školy budou těšit.

Mgr. Zuzana Olejníková

. . : : f o t k y : : . .


 

VYSVĚDČENÍ V BONGU

 

Přiblížil se datum, který naznačuje, že je polovina školního roku za námi. S tímto datem mají všichni žáci spojeno i rozdávání pololetního vysvědčení. Pro některé to je vysvědčení již několikáté, pro prvňáčky je však tím nejdůležitějším – tím prvním. Naše škola se rozhodla, že tento okamžik stráví žáci v zábavním parku v BONGO Brno a zhodnocení pololetí proběhne na závěr dopoledne na nějaké atrakci.
Všichni žáci si celé dopoledne užili po svém, někdo na trampolínách, někdo na skluzavkách, jiný lezl po stěně nebo zdolával cestičky labyrintů. Jak jsem si všimla, deváťáci a osmáci si připomněli čas dětství a zabrali tříkolky a další dvoukoláky.
Když se přiblížil čas odjezdu, nadešel čas rozdávání vysvědčení. Deváťáci si pro něho doklouzali, osmáci dohopsali po trampolíně a ti nejmenší – prvňáčci – si nesměle vysvědčení převzali u labyrintu.
Každopádně to bylo dopoledne zajímavé a jak říkali někteří žáci v autobuse: „ Paní učitelko, to byl ten nejkrásnější den, co jsme zatím ve škole měli.“

Mgr. Zuzana Olejníková

. . : : f o t k y : : . .


 

Vánoční sportovní turnaj

Dne 22. 12. 2011 se konal na naší škole Vánoční sportovní turnaj pro žáky 2. stupně, který  zorganizovala 9. třída. Turnaj byl rozdělený do 2 skupin, florbal – hoši, vybíjená – dívky. Celé dopoledne probíhaly zápasy mezi jednotlivými třídami a skupinami, diváci mohutně povzbuzovali, bojová nálada ovládla celou tělocvičnu.

Po poledni proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a předání diplomů.

Florbal:

1. místo 7. ročník

2. místo 9. ročník

    3. místo 8. ročník

 

Vybíjená:

1. místo 7. ročník

2. místo 9. ročník

3. místo 6. ročník (B)

 

Děkujeme všem sportovcům za velkou snahu, pro všechny to bylo zábavné sportovní dopoledne.

žáci 9. třídy

 . . . : : : f o t k y : : : . . .


 

ORIONFLORBALCUP

     Ve čtvrtek 9.12. 2010 se zúčastnilo družstvo hochů naší školy okrskového kola Orionflorbalcupu. Ve své skupině dosáhlo jednoho vítězství (ZŠ Tyršova) a dvakrát bylo poraženo (ZŠ Nádražní a ZŠ Morávkova). Přes urputnou snahu se do dalších bojů nepodařilo postoupit.

 

Naši reprezentanti: Michal Sojka, Michal Sedláček, Jakub Ambroz, Jan Jachan, Patrik Cvrk, David Raclavský, Radek Jachan, Jan Brandýs, Patrik Krampl a Lukáš Ryšánek.

Mgr. Jiří Bubeník
zást. ředitele


 

Ekologický pobyt na Rychtě v Krásensku

 

Ve dnech 6. 12. až 10. 12. 2010 se žáci šestého ročníku zúčastnili ekologického pobytu inspirovaného zimní přírodou na Rychtě v obci Krásensko. Celý týden tak věnovali projektu, který sledoval projevy života a adaptace živých organismů v zimním období. Žáci měli možnost se vžít do rolí lovců z období poslední doby ledové a prožít na vlastní kůži pocity při pohybu v náročnějších terénních podmínkách. Všechny své zážitky a postřehy v závěru týdne zhodnotili a zanesli je na plakáty. Děti si díky pobytu osvojily práci s literaturou, procvičily si praktické přírodovědné dovednosti a postupně se ve skupinkách učily prezentovat výsledky své práce.

. . . : : : f o t k y : : : . . .

 

Mgr. Petra Pohlodková

 


 

Štafetový plavecký závod o pohár ředitele VZP

 

V pátek 26. listopadu proběhlo v Aquaparku Vyškov okresní kolo smíšených plaveckých štafet žáků 2. stupně základních škol. Naši školu reprezentovaly dvě plavecké štafety. První z nich dosáhla v konkurenci 14 týmů pěkné 6. místo. Vzhledem k tomu, že mezi sebou nemá-me žádného závodního plavce, se jedná o velmi solidní výsledek. Závodníci druhé štafety jeli na závody především na zkušenou a do bojů o lepší umístění nezasáhli.

           Naši reprezentanti: Michal Heimerle, Jan Jachan, David Raclavský, Denisa Jurůjová, Daniel Martínez, Alberto Martínez, Martin Suchý, Sabina Bubeníková, Veronika Oprchalová, Jan Gašparík, Josef Janota, Karolína Lankašová

Mgr. Jiří Bubeník
zást. ředitele

 


 

Okresní kolo ve stolním tenise pro I. stupeň ZŠ

 

Dne 25. 11. 2010 se na ZŠ Tyršova ve Vyškově sešli mladí hráči stolního tenisu. Turnaje se zúčastnily i hráčské naděje z Pustiměře. Děvčata- Barátová Tereza, Krejčiříková Petra a Zourková Tereza- získala pěkné 2. místo. Hoši- Tomáš Jachan, Dominik Schier a Filip Trávníček- byli ve velké konkurenci nakonec čtvrtí.

Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy.

. . . : : : v ý s l e d k y : : : . . .

Mgr. Iveta Moskovská

 


 

Návštěvní den se opravdu povedl!

V sobotu 6. listopadu připravili učitelé a žáci ZŠ Pustiměř zajímavou akci pro předškoláčky z mateřských škol, kteří mají v budoucím školním roce zahájit docházku v 1. ročníku. Děti byly rozděleny do několika skupin a společně procházely různá stanoviště: zábavné vyučování ve třídě, práci s počítačem a interaktivní tabulí a výtvarnou dílnu. Na závěr byly všechny slavnostně odměněny diplomem a malým dárkem. Po celou dobu akce je provázeli nejenom rodiče a vyučující, ale i starší kamarádi ze základní školy. Ohlasy rodičů i dětí byly velmi pozitivní, ocenili zejména citlivý přístup pedagogů i pečlivou přípravu celého Návštěvního dne.

Mgr. Jiří Bubeník
zást. ředitele


SPORTOVNÍ DEN SE ZVÍŘÁTKY
 

Dne 11.10. jsme si nachystali pro Mateřské školy sportovní den se zvířátky. Navštívili nás školky z Radslavic, Drysic a z Pustiměře.

Na začátku sportovního dopoledne jsme mateřáčkům uspořádali diskotéku tří prasátek. Potom jsme si děti rozdělili na různá stanoviště a už začalo sportování. Naše stanoviště se skládali z šikovných prasátek, roztomilých kočiček, létajících berušek, medvědích bratrů, chytrých včeliček, rychlých myšek a skákajících žabek. Na stanovištích se skákalo, kopalo, házelo, běhalo, ale také se skládaly různé obrázky ze známých pohádek.

Ale nesmíme zapomenout na naše uvaděče  - Michala Sedláčka a Honzu Jachana.  Na závěr jsme dětem udělali opět diskotéku. A aby se jim to líbilo ještě víc, rozdali jsme všem dětem balónky, diplomy a tatranku na posilněnou.

Tím náš sportovní den se zvířátky pro naše nejmenší skončil a děti ze všech školek se rozešly.

Veronika Fialová, 9. třída

fotky


Úřad práce
 

Dne 24.9.2010 navštívila devátá třída úřad práce ve Vyškově. Doprovázela je paní učitelka třídní Jana Adamcová.

Přivítali nás ve velké zasedací místnosti zařízené pro volbu povolání. Usadili jsme se do velikého kruhu, představili se, řekli něco o svých zájmech a pověděli, co bychom chtěli v budoucnu dělat, na jakou školu chceme jít.

Později jsme si vyhledávali různé informace o škole, na které  bychom rádi studovali, informace o různých povoláních, zkoušeli jsme si testy našich předpokladů na počítači.

Na závěr jsme se podívali na videa o různých povoláních.

Návštěva Úřadu práce byla moc zajímavá a myslím, že pomohla i těm, kteří ještě nejsou rozhodnuti, na kterou školu půjdou.

Veronika Fialová, 9. třída

 

 

DINOPARK

David HÁDRA

 

         V pátek jsme jeli do Dinoparku. Moc se mi líbili veverky. Hodně rychle běhali a šplhali po střechách. Také byla zajímavá jízda dinovláčkem. Dinosaurus na začátku byl hezký. Výlet se nám moc podařil, ještě bych tam chtěl jet.

 

Adéla GRMELOVÁ

 

         Jeli jsme autobusem se třídou do Vyškova a do Dinoparku. Nejdříve jsme šli do zoo koutku. Zvířátka se mi všechna líbila, ale nejvíce veverušky. Líbily se mi, protože se předváděli a dělaly různé kousky, byly moc roztomilé. Pak přijel vláček a odvezl nás do dinoparku. V dinoparku jsme vystoupili  a začali si prohlížet dinopark. Nejhezčí tam byli asi dlouhokrcí dinosauři. Líbili se mi, protože měli dlouhý krk a taky, protože nebyli masožraví. Moc se mi to líbilo, klidně bych jela znova.

 

Marek KRAMPL

 

         V pátek jsme jeli se třídou a panem učitelem Bubeníkem do ZOO parku. Mě se líbily veverky a buvol. Veverky proto, že byly srandovní a buvol se mi líbil, protože měl velké rohy. Hezcí byli i krkavci a rybičky. Líbilo se mi kino a písek, kde jsme našli kostru. Nejlepší byl dinosaurus Reks. Výlet se nám moc povedl.

 

Tereza RYŠÁNKOVÁ

 

         V pátek jsme jeli do Dinoparku. V zoo byly veverky. Furt skákali dokola. Pak se mi líbila kráva, protože měla přes oči vlasy. Líbili se mi slepice, protože měli na nohách peří a vypadalo to jako gatě. V dinoparku bylo hezké kino, na začátku bylo trochu smutné, ale pak ne. Zajímavý byl dinosaurus v bažině. Výlet se nám moc líbil.

 


Archeoskanzen Modrá
Vleká Morava – exkurze naší třídy

 
     14. září navštívili osmáci a deváťáci  Archeoskanzen Modrá na Velehradě.
     Od školy jsme odjeli autobusem v 7:45. Přijeli jsme do Velehradu a navštívili baziliku. Byla veliká a bylo v ní ticho. Vyfotili jsme se a měli rozchod. Po svačině jsme se a přesunuli k Archeoskanzenu. Chvíli jsme čekali. Poté jsme vešli a čekalo nás spoustu přednášek o Slovanech a Velké Moravě. Říkali nám, z čeho se dřív pletlo, co se jedlo a kde se peklo. Jeden pán nám tam povídal o obchodníkovi a druhý představoval zbraně a zbroj. Také jsme si zastříleli z luku. Byly tam na prodej různé suvenýry a oplatky. Pobíhala tam drůbež a prasata.
     Nakonec jsme jeli zpět ke škole. Naobědvali se a šli domů. Výlet dobře dopadl a všichni si odnesli nové poznatky o předcích.
Ondra Lankaš, 8. třída

fotky


CO DĚLÁME - Školní rok 2009/2010


Školní časopis - MARMELÁDA


ZÁPISKY Z ANGLIE

První a druhý den

Třetí den

Čtvrtý den

Pátý den

Šestý a sedmý den

Studijní pobyt - první část - fotky

Studijní pobyt - druhá část - fotkyDruháci v Brně

V úterý 22.6. vyrazila 2.tř. na výlet do Brna. Cílem bylo prohlédnout si krásy starého Brna - tedy zoologické sbírky v muzeu v Biskupském dvoře, Starou radnici se svými pověstnými "fiálami nakřivo", brněnského draka a kolo, akvarijní sbírky ZOO Brno a ještě se nám podařilo nahlédnout do katedrály sv.Petra a Pavla na Petrově. Program to byl vydatný, sluníčko nám hřálo, vláček nás dovezl i odvezl spolehlivě a drak nikoho nesežral, zkrátka pohoda!

Druháci v Brně - fotky

Mgr. Zuzana Podloučková


Výlet do Štramberka (8.třída)

     Dne 10.6. jsme byli na školním výletě ve Štramberku. Jeli jsme v 7.40 z Vyškova z vlakového nádraží do Studénky. Tam jsme přesedli na motoráček a kousíček jsme jeli autobusem, vlaky měly totiž zpoždění i výluku. Konečně jsme dojeli do Štramberka. Je to pěkné městečko uprostřed Beskyd, je tu spousta dřevěných starých domků a na kopci strážní hrad. Nejdříve jsme šli do kopce na starou věž - Trůbu. Tam jsme vylezli po mnoha schodech až nahoru do věže, kde se natáčela pohádka „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Vstupné stálo 15Kč.

     Pokochali jsme se krajinou, viděli jsme nedalekou |Kopřivnici i kopec Radhošť. Odtud jsme slezli dolů na štramberské náměstí, kde jsme měli rozchod. Nejdřív jsme se prošli, většina si koupila výborné štramberské uši, které se tu pečou podle pověsti na památku bojů s Tatary, kteří je uřezávali svým nepřátelům. Pak jsme šli na oběd a odpočívat do stínu .

     Odpoledne jsme udělali u kašny společné foto a rychlým krokem jsme se vydali do Národního sadu. Tam jsme se podívali na jeskyni Šipku, kde byla před lety nalezena čelist neandrtálského dítěte. Koupili jsme si ještě zmrzlinu a rychle jsme šli na autobus. Ve Studénce jsme přesedli zase na vlak. Kolem 18:30 jsme dojeli do Vyškova. Tam náš výlet skončil.

     Výlet se nám líbil, až na pozdní příjezdy vlaků..

Školní výlet osmé třídy - fotky

 Lenka Kasperová a Veronika Fialová, 8. třída


Škola v přírodě očima žáků 4.A – Ruprechtov, TZ  Maliná 2010, 28. – 30. 4 2010

V úterý 27.4. večer jsem se balila na školu v přírodě. Vzala jsem si spoustu věcí, ale pořád jsem měla pocit, že něco nemám. Přemýšlela jsem, až jsem na to přišla. Neměla jsem foťák. Už bylo pozdě, tak jsem hupla do postele a v teple pod peřinou jsem si řekla, že si ty drobnosti dobalím  zítra. Ráno mi zazvonil budík, oblékla jsem se, přidala jsem nějaké věci do baťohu a šla jsem před školu.Asi tak za hodinu přijel autobus. Přijeli jsem na Malinou.  (Tereza Zourková)  

Šli jsme si pro povlečení na postele. Vzal jsem si ho a pak jsem ho neuměl povléct, a tak jsem řekl Ondrovi Malému, ať mi to povleče, tak nám to Ondra povlékl všem. A pak jsme šli do jídelny, kde se nám představily dvě učitelky Magda  a Jarka. Taky nás rozdělili do družstev z Madagaskaru  - Alexy, Melmeny, Glorie a Marty. (Tomáš Jachan)

Ve skupinách jsme soutěžili celé tři dny a získávali jsme madagaskarské perly. A první večer nám pustili Madgaskar 1, ale nešel zvuk, tak nám pustili Madagaskar 2 a potom jsme šli spát. (Liduška Machová)

Ráno nás vzbudila paní učitelka Moskovská, šli jsme na snídani, tam nám řekli, co budeme celý den dělat. Odpoledne jsme šli na výlet do Ruprechtova. (Ondřej Nohel)

Po odpoledním klidu jsme šli do Ruprechtova si něco koupit a v tom jsme se opravdu našli. Po dlouhém nakupování v samoobsluze jsme se šli podívat na starou zvoničku a na domeček s doškovou střechou a tam jsme se vyfotili. Šli jsme zpátky a protože tam jezdila auta, tak Kačka a Peťa měly vesty s odrazkami, aby je auta viděla. Vypadaly jako popeláři. Šli jsme okolo hospody, kde byla překrásná lama a jiná zvířata. Na cestě bylo hodně přejetých žab. Asi z toho rybníka. Měli jsme trochu odpočinek, protože nás všecky bolely nohy a byla svačina. Pak byla nějaká bojovka, nemůžu si vzpomenout, ale na večer si vzpomínám živě. Byla discotéka. (Adéla Přibylová)

Předposlední den jsme měli diskotéku asi do půl dvanácté, pak jsme šli vypustit balóny štěstí. Pak nás zavolali a měli jsme stezku odvahy. Nebyla ani strašidelná, jenom nám jeden řekl, abychom mu řekli jména, my jsme se neudrželi smíchy a pak jsme šli dál a byl konec. Dostali jsme odměny a šli spát. (Kryštof Pittner)

Další ráno jsme se najedli, po jídle byla hra, volno, oběd. Pak jsme vyhlásili vítězný tým celé školy v přírodě. (Jorge Martínez)

A pak už jsme  jenom čekali na autobus. (Daniel Čudovský)

Roman Chelík zavlál svými vlasy a zamával.  (Tereza Zourková)

Škola v přírodě byla moc fajn, byla to sranda!!!!!!!

Klidně bych tam jela znovu.  (Adéla Přibylová)

Škola v přírodě - fotky


Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka v naší škole očima žáků 4.A

V úterý 18.5. k nám zavítal pan ilustrátor Adolf Dudek. Pan Dudek ilustruje časopisy a dětské knížky. Řekl nám, že všecko se dá nakreslit ze čtyř základních tvarů – ze čtverce, kolečka, trojúhelníka a obdélníka. Jednoho kluka naučil namalovat z těchto tvarů kočku. Taky nám dával různé kreslené hádanky a za ty jsme dostávali obrázky. Na závěr nám podepsal knížky, památníky a čtenářské deníky a maloval nám na čelo, tvář a kamkoliv jinam originálního ptáka dudka. Podle mě je to veselý a přátelský člověk.

Petra Krejčiříková

Pan Dudek nám ukázal plno různých knih pro malé i velké lidi. Rozdával autogramy a mě namaloval krásného pejska.

Alena Řeháková

Nakreslil klíčovou dírku, velblouda ve  vaně a nudli s mákem. Zeptal se nás, jestli všichni umíme kreslit. Jeden kluk řekl, že kreslit neumí. Pan Adolf ho vzal před tabuli a naučil ho kreslit kočku.

Kateřina Drmelová

Začal nám povídat básničky a přichystal si pro nás pár her, jedna byla v jeho ilustrované knize. Dívali jsme se na obrázky, museli jsme je pozorovat a zapamatovat si je. Potom jsme je hádali. Ukázal nám malířské náčiní, kterým se dá kreslit a ještě nám ukazoval svoje knihy. Jedna kniha byla malá asi pět centimetrů. Byl to velmi srandovní člověk.

Tereza Barátová

Ráno jsme přišli do školy jako vždy a najednou přišel někdo s panem zástupcem. Říkali jsme si: „Kdo to  je?“.  A hned nás poprosili, jestli nechceme udělat dobrý skutek. Pomohli jsme jim odnosit do tělocvičny baťohy. Pak jsme šli do třídy a hned přišla paní učitelka, že jdeme zase do tělocvičny. Sedli jsme si na lavičky a poslouchali, co nám vykládal pan Dudek. To byl ten chlap. Byla to zábava. Až jsme skkončili, dával všem podpisy. Některým i na hlavu.

Bylo to super!

Filip Trávníček

A. Dudek - ilustrátor dětských knih - fotky


Rudice (9. ročník)

Počasí z oken autobusu nevypadalo moc přívětivě a snad nikomu se moc nechtělo. Vystoupili jsme v Jedovnicích a tam začalo naše putování po naučné stezce Rudického propadání. Cestou do Rudic jsme se zastavovali a naši dva průvodci nám vyprávěli o složení půdy a o kamenech. První zastávka se týkala břidlice, další pak jedlých rostlin a závrtů. Trochu vymrzlí jsme dorazili do Rudic a tam nás v teple mlýna čekal děda Eda se svými kočkami, které si samy otevíraly dveře.  Vyprávěl nám o historii mlýna, o kozence, která se oběsila a další veselé historky. Teplo mlýna jsme byli nuceni opustit a vydat se dál, do Rudického propadání. Cesta nás zavedla nejdříve k menším jeskyním a pak k větší. Přeskočit potok bylo  oproti tomu, co nás čekalo, snadné. Rozdělili jsme se na dvě půlky. Ta první se vydala do neznáma a druhá poslouchala zajímavé vyprávění o výrobě zbraní a nástrojů době kamenné. Naši spolužáci se po půl hodince vrátili celí špinaví, někteří s úsměvem a jiní s úlevou ve tváři.  Druhá půlka si nasadila čelové baterky a malým otvorem jsme začali vlézat do jeskyně, v jaké snad nikdo z nás ještě nebyl. Úzká chodbička, tma a vlhko. Postup byl trochu náročnější díky slabému osvětlení, ale rozhodně to stálo za to. Chvilku jste stáli a v dalším okamžiku jste se museli plazit po kolenou. Odměnou nám byl pohled na malý vodopád. Vylezli jsme pěkně špinavý a vysmátí. Pak už jsme museli jít na autobus a příjemně unavení jeli domů. Děkujeme našim průvodcům, kteří nám ukázali další krásy přírody.

Evka Sedláková


Rudické propadání (7. a 8. ročík)

            Dne 21.4. se 8. a 7. ročník naší školy zúčastnil terénní exkurze v krasové oblasti. Většině se tento výlet do přírody líbil, ale zdálo se nám to příliš krátké. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, které jsme dosud nevěděli. Takže výlet byl poučný a zároveň oddechový od školy.

           Na místo jsme se dopravili autobusem. Po příjezdu si nás dva „lektoři“ odvedli na pole, kde nám zadali první úkol. Rozdělili jsme se do menších skupinek a lektoři nám rozdali mapy. Úkol zněl: „Najděte cestu, odkud jste přijeli.“ Po splnění úkolu jsme dostali ještě menší otázky, který jsme společnými silami dali dohromady. Pak jsme se posunuli o kousek dál, kde na nás čekal další úkol. Tentokrát jsme se bavili o závrtech na polích. Až nám řekli, co to je, dali nám úkol nasbírat větvičky a podle klíčů poznat co to je. Něco bylo těžší, ale přišli jsme na to.

            Potom byl zajímavý úkol. Žáci se rozdělil do skupinek a dělali nosítka, a zkoušeli přenášet raněného se zlomenou nohou. Po úspěšné pomoci osobě se zlomenou nohou jsme se vydali na skalní útvary. Až jsme došli na místo, lektoři si nás rozdělili na dvě skupinky. Jedna skupinka se šla podívat na netopýra a ta druhá lezla do skalního okna. Až se všichni na všechno podívali, vyměnilo se to. Až se všichni podívali, tak jsme se vydali na menší vodopádek. Voda tam mizela do podzemí. Taky jsme si ukázali, co tam žije a roste. Pak jsme lezli zpátky do kopce, odkud jsme přišli, a po menším povídání jsme se vydali do Seče. Seč je vápencové jezírko s bílou vodou. Lektoři nám řekli, že se tady hledají jakýsi kameny, kteří vypadají jako květák. Tam jsme se pořádně vyřádili.

            Pak jsme se vydali na zpáteční cestou k autobusu, ale než jsme došli na autobus, zahráli jsme si „lesní hoňku.“ Lektor řekl strom a mi jsme se ho museli chytit. Jasně, že měl někdo babu. Pak jsme se povinně čistili, od vápna co jsme měli na botách, aby nás vzal řidič do autobusu. Po kratší cestě jsme došli k autobusu a výlet byl u konce. 

Výlet se nám celkem líbil. Mohlo to být sice delší, ale špatné to nebylo. Lektoři byli taky dobří a všechno nám vysvětlili. Byla to zábava a určitě by si to někdo rád zopakoval.

                                                                                                                Lenka Kasperová


Zazpívej slavíčku

 

Dne 14.4. se uskutečnilo školní kolo soutěže "Zazpívej slavíčku" za účasti žáků z 1. stupně. Zpívající byli rozděleni do dvou kategorií:

1.kategorie: žáci 1. - 3. třídy

2.kategorie: žáci 4. - 5. třídy

 

Výsledky v 1. kategorii: 

1.místo: Klára Václavíková 2.třída

2.místo: Ondřej Trávníček 3.třída

3.místo: Diana Lukačková 2.třída a Veronika Vitásková 1.třída

 

Výsledky ve 2. kategorii:

1.místo: Kateřina Drmelová 4.třída

2. místo Petra Krejčiříková 4.třída

3.místo: Kryštof Maňásek 5.třída

 

Žáci získali za umístění diplom, sladkou odměnu a drobné ceny. Všichni nás budou reprezentovat v okresním kole dne 27.4.2010 na DDM Vyškov. Držíme palce a přejeme hodně úspěchů.

Slavíček

 

Mgr. Osvald Vrtílek


 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Jménem všech pohádek, románů a básní, všech literárních hrdinů, spisovatelů a učitelů, měj v úctě slovo a ochraňuj knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř se bij za všechno dobré co je v nich psáno. Těmito slovy pasoval rytíř prvňáčky ze ZŠ Pustiměř na čtenáře. Děti měli před rytířem trému, ale četly statečně. Mohly si také potěžkat meč a vyzkoušet rytířské rukavice. Nakonec jim královna předala glejt, drobné dárečky a průkazku do knihovny v Pustiměři. Děti už se moc těší, až si půjdou vypůjčit nějakou krásnou knížku.

Pasování prvňáčků na čtenáře - 12.4.2010

tř. uč. Kateřina Vlčková


Sedmáci na horách

Fotky z hor

 
Když jsme přijeli do chaty ,,SPARTAK“ tak jsme se na místě rozdělili kdo s kým bude spát. Večer jsme šli na procházku, do strašně prudkého. Když jsme došli až na vrchol kopce tak jsme se začali shazovat do sněhu.
Další den jsme šli hned po snídani lyžovat. Bohužel jsme téměř všichni neuměli vyjet kopec na šlepru tak jsme museli absolvovat stejný kopec jako včera ale tentokrát s lyžemi.
Následující den jsme zase po snídani šli lyžovat, ale díky Bohu jsme už nemuseli šlapat. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, a tak to bylo následující dny až do pátku. To byl velký závod ve slalomu. Bylo hrozné počasí, ale i presto jsme absolvovali velice obtížný slalom a obešlo se to bez zranění (to byl veliký úspěch, někteří jedinci většinou  spadli do hnoje-nebo aspoň říkali ze to byl hnůj).
Umístění bylo takové:
3.místo obsadil závodník Patrik Krampl(RAMPOUCH)
2.místo obsadil závodník  Jan Brandýs(CIPIS)
1.místo obsadil závodník Michal Heimerle(ŠUS)
 
 
A to je konec LVVK.Bylo to tam super, nižší ročníky se mají na co těšit.


Lipka Brno 9.2.2010 - druháčci

 

Jeli jsme se školou na výlet do Lipky. Lipka je dům ekologické výchovy. Viděli jsme obrázky zvířat, která v zimě spí a nespí. Líbilo se mi jak jsme dělali krmítko pro ptáky. Chtěl bych ještě někdy jet na Lipku a naučit se něco nového.

Adam Žemlička

 

 

Jeli jsme se třídou do Lipky. Lipka je dům s ekologickým programem. Viděli jsme jak se vyrábí krmítko pro ptáčky. Líbila se mi pohádka o zvířatech. Kéž bychom ještě jeli do Lipky.

Martin Školař

 

 

Jeli jsme se školou na výlet. Zúčastnili jsme se ekologického pořadu, kde se děti učí o přírodě. Viděli jsme, jak se dělají krmítka pro ptáčky. Líbilo se mi jak jsme si hráli na veverky. Na Lipku bych chtěla ještě někdy jet.

Klára Václavíková

Návštěva lipky (fotky)


Lipka

V pondělí 8.2.2010 jeli prvňáčci z Pustiměře do Brna na ekologický program "Zimní spáči a nespáči". Dověděli se tam spoustu zajímavostí o životě zvířat v zimě. Informace, které načerpali hned využili při zajímavých hrách, které pro ně byly připraveny. Odjížděli jsme moc spokojeni.

Návštěva Lipky (1. a 4. třída) - 8.2.2010


Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 28.1.2010 navštívili naši prvňáčci a druháčci knihovnu v Pustiměři. Přivítala je tam čarodějnice, které se děti chvilku bály, ale pak si s ní zazpívaly a zasoutěžily. Měly čas si také prohlédnout knížky, časopisy i výstavku výtvarných prací žáků naší školy. Přišel je pozdravit i pan starosta. Domů si děti odnášely vlastnoručně vyrobené sněhuláčky. Dětem se v knihovně moc líbilo, tak se možná některé stanou jejími stálými návštěvníky. Děkujeme paní Pospíšilové za přípravu krásné akce.

Návštěva knihovny - fotky

Mgr. Kateřina Vlčková


ČARODĚJŮV UČEŇ

Příběh je o Krabatovi a jeho přátelích, kteří chodí převlečení jako Tři králové. Hodná paní jim dala najíst a nechala je přespat u nich v seníku. Když už se najedli, tak usnuli. Krabatovi se zdál sen o šesti havranech a o jakémsi hlasu,který ho pobízel k neznámému mlýnu. Krabat se probudil dříve a řekl si, že půjde hledat ten mlýn, o kterém se mu zdálo. Po dlouhé cestě potkal babičku. Zeptal se jí, jestli tam v okolí není nějaký mlýn. Řekla, že poblíž je starý mlýn, ale nikdo neviděl, že by z něj odváželi mouku. Varovala ho, ať tam nechodí, ale Krabat si stál za svém . Když došel na místo, zjevil se tam nějaký člověk,  byl to čaroděj, který Krabata kouzlem donutil stát se jeho učněm. Později ho přišli přivítat ostatní. Čaroděj byl zlý.  Každý rok zavraždil jednoho z učnů, Krabat měl být poslední, dvanáctý. V poslední chvíli se pokusí vykroutit z moci černé magie, což se mu podaří pouze díky pevné vůli, pomoci věrného přítele a hlavně díky zázraku lásky, která je silnější než všechno zlo a mámení temných sil.

žáci 7. ročníku

Naše šestá a zároveň i sedmá třída se letos v lednu vydaly do Brněnského divadla Polárka. Divadlo je malé, modernější a laděno do modré barvy. V divadle jsme byli několikrát a vždy se nám představení líbila.

Tentokrát jsme shlédli představení ,,Čarodějův učeň‘‘ od Otfrieda Preusslera. Hlavní postavou byl Krabat, mladý čarodějnický učeň, který s pomocí milované dívky a přítele zvítězí nad zlými silami. V tomto představení byla nejlépe ztvárněná postava Krabatova přítele Jury.

Představení bylo velice hezké, napínavé a také trošku strašidelné. Těšíme se na další kulturní zážitek v tomto nebo i jiném divadle.

 

Nikol TRÁVNÍČKOVÁ, 6. třída


MARMELÁDA

Školní časopis


PROTIKUŘÁCKÝ ŘETĚZ

Protikuřácký řetěz

Dne 23.11.2009 hned první hodinu jsme celá škola i 1.stupeň dělali protikuřácký řetěz. Měli jsme skládat celkem 3 řetězy podle barvy. První  byla barva žlutá, že jsme nikdy nekouřili a ani jsme to nezkusili. Druhá byla zelená, že jsme to zkusili, ale nepokračovali  a poslední byla červená a to znamená, že kouříme. Všichni měli odpovídat popravdě jestli kouří nebo to zkusili nebo kouří. Největší byl žlutý řetěz a umístil se na 1.místě, potom byl zelený umístil se na 2.místě a na posledním místě byl červený řetěz. Ten byl  ze všech nejmenší a to je dobře, protože bychom neměli kouřit je to nezdravé a mohli by jsme dostat rakovinu. Tak pozor nato!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                                       Eliška Filáková, 7.třída


PŘEDNÁŠKA o INDII

13.11.2009 jsem se školou byli ve Vyškově na přednášce o Indii a tam jsme se dozvěděli o tom, že ti lidé, co tam žili, tak trávili většinu času na ulicích, protože si hlídali svoje stánky. Dále se vydali hledat po Indii divoce žijící zvířata. Našli: tygra indického, dále něco podobného jako jsou jeleni a ještě opice a slony. Také jsme se dozvěděli, jak můžeme poznat slona indického od slona afrického. Moc srandovní byly opice, jak kradly lidem, co měli stánky se zeleninou. Pak se přesunuli na památky, ale to už mě začalo bolet břicho, tak už mě to moc nebavilo. Dál nevím a pak se s námi rozloučili a jeli jsme zpátky do školy!

Filip Kocián, 6. třída


KYBERŠIKANA

   Víte, co je kyberšikana????My jsme to nevěděli, ale po návštěvě pana Pavla Šmahela už to všichni žáci deváté třídy ví. Kyberšikana je šikana odehrávající se přes internet nebo mobilní telefony. Pan Šmahel s námi strávil dvě hodiny, z čehož první jsme vyplňovali anonymní,velice zajímavý  dotazník.  Jeho součástí byly otázky na naše znalosti funkcí našich mobilů a počítačů, zdali nám někdo nebo my někomu  ubližovali prostřednictvím internetu a mobilu či jsme byli jejím svědkem.

   Další dotazník se týkal znalostí, jak moc si na internetu chráníme své soukromí.  Povídali jsme si také o možných rizicích a nebezpečích internetu a různých skupinách, ať už facebook nebo libimseti, my space....Vždy musíme počítat s tím, že se na náš profil a s ním uveřejněné informace o naší osobě  může dostat kdokoliv a proto by jsme měli zveřejňovat jen tolik, aby nám to neublížilo. Takže rozhodně neuvádět svoji adresu, telefon a podobné soukromé informace. Pozor také na fotky....

   Máte na facebooku nastavenou bezpečnost??? Může  si vaše alba či profill prohlédnout každý ??? Záleží na každém z nás, kolik o sobě na internetu uveřejníme, protože v dnešní době je to opravdu nebezpečné....

Evka Sedláková, 9.třída


Dětský film v kině Sokolský dům ve Vyškově

Prodloužený víkend chladného listopadu pro mnohé znamená chvíle odpočinku společně s rodinou v teple domova. V sobotu 14.11. však žáci 3. třídy toto vše oželeli a vyjeli se svými rodiči do Sokolského domu ve Vyškově. Zde se zúčastnili akce „Dětský film“.

Po dlouhém nacvičování předvedli krásný výkon s pohádkou „O kočičce a pejskovi – O pyšné noční košilce“. Děti měly velkou trému, která se však na jejich hereckých výkonech příliš neprojevila. S nasazením hrály nejen pro své rodiče, ale i diváky v sále. Na závěr vystoupení  zazpívali písničku „Když jde malý bobr spát“ a rozloučili se s diváky velkou úklonou. Pro všechny zúčastněné to byla první zkušenost před tak velkým publikem.

Nutno také dodat, že při této akci byla pořádána výtvarná soutěž „O nejoblíbenějšího televizního či filmového hrdinu“, kde se děti zapojily a výsledkem pro ně bylo čestné uznání za kolektivní práci. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným žákům třetí třídy a také jejich rodičům, kteří pomohli s organizací ať už  kostýmovou, učením textu či dopravou dětí.

http://zdrysic.rajce.idnes.cz/Pustimer_-_tretaci_v_Sokolskem_dome_ve_Vyskove_14.11.2009/

 Bc. Zuzana Olejníková, třídní učitelka


Interaktivní pořad Podané ruce

Na interaktivní pořad Podaných rukou do Olomouce jsme vyrazili společně s šestou třídou.

Protože tu byly jen dvě lektorky, museli jsme jít postupně. První byla šestá třída a potom my, sedmáci.

Nejprve jsme se všichni představili a řekli si něco o sobě. Potom jsme hráli hru s papíry na hlavě, ve které jeden lovil ostatní. Když jsme dohráli, opět jsme se posadili na měkké a pohodlné polštářky. Následně nás rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme proti sobě soutěžili s tenisáky, v prvním kole jsme si míček házeli do vzduchu na čas, ve druhém o zem také na čas. A třetí kolo jsme to střídali i o zem i ve vzduchu.

Poté následovala asi deseti- minutová přestávka. Během ní bylo možné využít stolní fotbal, horolezeckou zeď nebo houpačku. Ale my jsme nejvíce využili polštáře.

Když skončila přestávka, rozdělily nás lektorky do tří skupinek, které zpracovávaly projekt o drogách, alkoholu a o cigaretách. V závěru jsme s ním seznámili ostatní. Na konec jsme vyplňovali dotazník a na rozloučenou dostali kartičky s e-mailem a adresou pořádající organizace.

 

Petra Zbořilová (7.tř.)

 

V úterý 6. října se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnily projektového pořadu Podané ruce v Olomouci. Na následujících několika řádcích vám popíšu, jak vypadal náš výlet na tuto akci.

Ráno jsme nastoupili do autobusu a vyrazili jsme. Zatím to byla nuda. Někteří hráli slovní fotbal, jiní si vykládali vtipy a ostatní poslouchali hudbu z telefonů. Našim učitelům zjevně lezl na nervy ten řev ze zadní části autobusu, ale překousli to. Coby dup jsme byli v Olomouci, ale čekala nás ještě dlouhá pěší cesta přes město. Budova, kde se program odehrával, byla nedaleko Dolního náměstí, na kterém jsme si řekli organizační informace.

Šestá třída šla na program jako první. Na našem programu jsme hráli spoustu her. Asi nejvíc nás bavila hra, kde jsme zachraňovali životy. Měli jsme na výběr z několika lidí a museli jsme se rozhodnout, koho zachráníme. Nakonec jsme se téměř všichni shodli, že zachráníme vědce, který byl blízko objevení léku proti AIDS. Také jsme si povídali o našem životě. Kde jsme byli o prázdninách, jakou máme přezdívku a co nás nejvíc baví. Díky tomu jsme se i lépe poznali. Potom následovala přestávka. V místnosti byl stolní fotbal, lezecká stěna a v akváriu byla nějaká divná žába. Kluci hráli fotbal a holky lezly po stěně. Na konci programu jsme ještě dostali dotazníky, které jsme tam všichni vyplňovali.

Po skončení jsme šli na procházku městem. Všichni jsme chtěli rozchod, ale učitelé nás nutili dívat se na orloj. :D to byla samozřejmě hrozná nuda. Potom jsme měli ten vytoužený rozchod. Všichni šli na oběd nebo nakupovat. A potom šla asi polovina z nás na zmrzlinu. Hmmm, ještě teď se nám určitě zbíhají sliny. Po půl hodině jsme se začali nudit, jelikož nikdo nenašel žádnou zábavu. Jen Vilda se nenudil, honil totiž po náměstí holuby. Někteří z nás si tak utvořili debatní kroužek. Muselo to být něco se na nás dívat, když tam stojíme uprostřed náměstí a povídáme si. Dokonce si na nás nějací puberťáci ukazovali. Nám to nevadilo, my jsme si jich nevšímali.

Konečně uběhl ten pomalý čas a šli jsme na autobus. V autobuse opět někteří hráli slovní fotbal, jiní si vykládali vtipy a ostatní poslouchali hudbu z telefonů. No přesně jak předtím. Když jsme konečně dojeli do Pustiměře, bylo už půl čtvrté. Dojíždějící si stěžovali, že jim ujel autobus a tak všichni začali volat domů. No jednoduše si zajišťovali odvoz.

A tak skončil náš den.

 

Katka DRMOLOVÁ, 6. třída

 

 


PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

V měsíci září se na naší škole uskutečnil program o poruchách příjmu potravy (občanské sdružení Anabell). V úvodu jsme si měli vybrat smajlíka, který odpovídal naší náladě a svoji volbu zdůvodnit. Dál jsme se učili správnému stravování podle zásad potravinové pyramidy. Řešili jsme příběh jedné anorektičky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, proto si myslím, že byl pořad věnovaný problematice bulimie a mentální anorexie velice poučný.

                    Terezie Schierová, 7. třída


DEN KOUZEL


Ekologický výukový program Návštěva u babky bylinářkyV pátek 9.10.2009 se třídy 4.A a 4.B zúčastnily ve středisku Lipky v Brně ekologického výukového programu Návštěva u babky bylinářky.
Cesta autobusem byla dlouhá a tak jsme si ji zpříjemňovali pouštěním hudby na mobilních telefonech, aby nám rychleji uběhla.
V ekologickém centru nás přivítala paní Petra. Program probíhal v malém sále, ve kterém nám paní Petra vyprávěla pohádku o Krakonošovi.
Po dovyprávění pohádky jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina si s paní Petrou povídala o rostlinách, druhá skupina s lektorkou Renatou šila bylinkové pytlíčky a ochutnávala čaje – heřmánkový, mátový, lipový a hořký pelyňkový. Bylinkové pytlíčky pěkně voněly, protože jsme si do nich dávali levanduli. Já jsem si například ušila oranžový pytlíček se stříbrnou mašlí.
Po tomto úvodním programu následovala přestávka, kterou jsme využili ke svačince a doplnění tekutin. Během přestávky se nás lektorka Petra ptala na naše zkušenosti s nějakou bylinou. 
Po přestávce pokračoval program vyráběním měsíčkové masti. Nakonec se s námi paní Petra rozloučila a běželi jsme rychle na autobus.
Téměř celou zpáteční cestu jsme zpívali písničky. Když jsme přijeli zpátky do Pustiměře, rychle jsme pospíchali na oběd a pak domů.
Nejvíce se mi z celého programu líbilo šití pytlíčků.
 
Kateřina DRMELOVÁ, 4.A 

SPORTOVNÍ DEN HER

     Už je všechno hotové??? Už ano. Super, můžeme začít. Psal se den 15.10.2009 a my, deváťáci, se nemohli dočkat všech těch malých pumprlíků, kterých bylo 66. Zhruba v 9.15  přišly první dětičky z Radslavic a za chvilku i první třída s pustiměřskou školkou.

     Vysléknout se z bundiček a čepiček a rukaviček a botiček, nazout přezůvky a jde se na to!!! Při první písničce jsem dostala chuť na pribináčka, o kterém jsme zpívali. A pak se to rozjelo!!! Tancovali jsme úplně všichni, měli jsme totiž skvělého dýdžeje. Rozdělení do skupinek po 7-9 dětech bylo trochu chaotické, ale všechno jsme za asistence paní učitelek zvládli. Každá skupinka dostala kartičku, na kterou jsme napsali jejich jména a za každý splněný úkol se tiskla razítka. Pro děti jsme měli připravené zábavné hry. Třeba poznávání jednoduchých předmětů se zavázanýma očima, přetahování lanem, šlapání balónků, či skládání obrázků a ochutnávání potravin. K dispozici byly i barvičky, kterými jsme prťatům pomalovali  tvářičky. Celým programem nás provázela Terka Přibylová (Dlouhý) a Honza Školař (postava Večerníčka). Dopoledne moc rychle uběhlo, a i když všichni protestovali, museli jsme rozdat diplomy a malou sladkou odměnu. Z reproduktorů se ozval první tón písničky „Jede, jede mašinka“ a mašinka to byla opravdu dlouhá.

   Tak hlasité „AHÓJ“ tělocvična v Pustiměři opravdu ještě nezažila. Bylo nám s vámi hezky... :)

Jana Kupčíková, Eva Sedláková a Barbora Přikrylová z 9.třídy