Charakteristika ŠD

 

Provoz školní družiny:

: ráno  6,30 – 7,30

 : odpoledne  11,30 do 16,00
  (  v případě zájmu a potřeby žáků lze upravit do 17,00)

 Počet oddělení: 2 oddělení

 Program ŠD je koncipován pro maximálně 60 pravidelně docházejících  žáků 1.stupně ZŠ.

Školní družina je chápána jako společensky organizované pedagogické ovlivňování volného času, který děti tráví v době mimo vyučování. Děti, které navštěvují ŠD, jsou vedeni k takovým způsobům odpočinku a rekreace, které odpovídají zdravotně hygienickým zásadám střídání práce a odpočinku a přispívají k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

 

 

 

OBSAHY A FORMY ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pravidelná činnost

je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového charakteru.

 

Průběžná a spontánní činnost

zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, ve kterých se dítě může samostatně projevit a o nich rozhodovat – vychovatelka musí nejen zajišťovat bezpečnost žáků, ale také navozovat a podněcovat některé jejich vlastní aktivity.

 

Odpočinkové činnosti

nejsou chápány pouze ve smyslu klidových činností (individuální činnosti), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), tělovýchovné aktivity, pohybové hry apod.

 

Příprava na vyučování

zahrnují se do ní didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž si děti upevňují a rozšiřují poznatky, které získaly ve školním vyučování.

 

Základní informace o ŠD 

(aktivní odkaz)

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA „ KOPRETINA“

 

Naše školní družina,

jmenuje se „ Kopretina“.

Ten žlutý střed – uprostřed,

to je naše paní vychovatelka.

Kolem ní, ty bílé okvětní lístečky,

to jsme my – družinové dětičky.

 

Roman, Lenka, Dianka, ...

jsou jak velká rodinka.

Mají se všichni rádi,

jsou to bezva kamarádi.

 

Chodí spolu do školní družiny,

učení v ní nebolí,

protože je velkou hrou.

Hraní je bezva zábavou,

cvičí se v ní, soutěží a kreslí…

 

Takových školních družin je však více,

počítají se na tisíce.

To je super – buďme rády,

všude máme kamarády.