ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

EVV     GLOBE     RECYKLOHRANÍProjekt GLOBE

            Projekt GLOBE je zaměřen na globální oteplování na naší planetě a zahájil se v roce 1994. Člověk poškozuje tuto zemi, vypouští škodlivé látky, spaluje vše možné, co se mu dostane do ruky, jen aby se zahřál. Uvědomujeme si, že ničíme Zemi, ale nic neděláme pro to, abychom ji zachránili. Proto vznikají mezinárodní asociace pro ochranu životního prostředí. Mezi nimi je i projekt GLOBE. Probíhají na celém světě tzv. celosvětové měření. Při těchto měřeních získáváme denní teploty, které se posílají prostřednictvím mezinárodní asociace, která spolupracuje s NASA a celosvětovou geologií, do Ameriky pro vyhodnocení. Do těchto projektů se zapojují školy zcela dobrovolně. Po zapojení do projektu je nutné postavit blízko školy meteorologickou stanici, která bude mít pro měření optimální podmínky (ne moc sluníčka ani stínu). Každá z těchto budek musí mít stejné rozměry, bílý nátěr a v ní musí být teploměr, který zakoupíme a který má dvě rtuti. První slouží k měření denní maximální teploty a druhá naopak k měření minimální teploty. Tyto teploty se zapisují do speciálního sešitu každý den. Chodí se zapisovat hodinu před polednem nebo hodinu po poledni.

             Na naší škole se měří od 11. 10. 2008 a bude se pokračovat do konce školního roku. Škola za tuto práci nedostává žádné peníze, naopak dala za přihlášení a nákup pomůcek pro tento projekt 80 000 Kč. Paní učitelka Klementová, která se projektu ujala, se zúčastnila semináře. Jedním z odvětví projektu GLOBE, které se provádí také na naší škole, je pedologie. Že nevíte, co to je? V tomto odvětví se měří kyselost půdy, momentální teplota a vlhkost půdy. Slouží k tomu měřidlo, které se ostrým hrotem zapíchne do půdy a ponechá se měřit několik minut. Displej nahoře na přístroji Vám pak ukáže, v jakém stavu se půda momentálně nachází.

Zpracovala LUCI GREPLOVÁ, 9.A


GLOBE

Žáci naší školy se tak jako děti a studenti ze 111zemí zapojí do mezinárodního dlouhodobého programu určeného základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů  zkoumají životní prostředí. Naměřená data odesílají do celosvětové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Program GLOBE dokáže propojit všechny vyučovací předměty a zajímavým způsobem přitáhnout pozornost dětí k životnímu prostředí, které je obklopuje.

 


Ekologická (enviromentální) výchova vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Rozvíjí citlivost k životnímu prostředí i vnímavost k nekonzumním kvalitám života. Základem musí být porozumění a chápání dětí na základní škole.

 

Motto: Vždy platí, že co se přihodí na Zemi, přihodí se i dětem Země.

             Když lidé plivnou na zem, plivou také na sebe.

             Země nepatří lidem, lidé patří Zemi.

             Všechny věci jsou navzájem propojené...

             Člověk netkal síť života. Je jen vláknem v této síti.

             Co učiní této síti, učiní sobě.

                                                            ( Indiánský náčelník Seattle)