ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov
Pustiměř 207
683 21 Pustiměř
 
Telefonní kontakty:
+420 517 357 267 - ředitelství a kancelář školy
+420 517 357 286 - školní jídelna
+420 517 357 259, +420 732 326 183 - dolní MŠ č. p. 166
+420 731 172 581 - školní družina
+420 517 326 184 - MŠ č. p. 85 - horní třída
+420 733 570 986 - MŠ č. p. 85 - dolní třída
Webové stránky: http://www.zspustimer.cz
email: zspustimer@vys.czn.cz
Bankovní číslo účtu školy: 86-4159400207/0100
 

 

Pedagogičtí pracovníci v ZŠ ve školním roce 2015/2016
ŘEDITEL: Mgr. Miroslav Zourek - reditel@zspustimer.cz
ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Jiří Bubeník zastupce@zspustimer.cz
METODIK PREVENECE: Mgr. Kateřina Hrozková hrozkova@zspustimer.cz
VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jana Szkutová szkutova@zspustimer.cz
třída

třídní učitelka nebo učitel

třída

třídní učitelka nebo učitel

1. třída  Mgr. Hana SUCHÁ sucha@zspustimer.cz 5. A  Mgr. Jana ADAMCOVÁ adamcova@zspustimer.cz
2. A  Mgr. Irena ZNOJOVÁ znojova@zspustimer.cz 5. B  Mgr. Iveta MOSKOVSKÁ moskovska@zspustimer.cz
2. B  Mgr. Kateřina VLČKOVÁ vlckova@zspustimer.cz 6. třída   Mgr. Simona ŠTULOVÁ stulova@zspustimer.cz
3. třída  Mgr. Alena VESELÁ vesela@zspustimer.cz 7. třída  Mgr. Jana SZKUTOVÁ szkutova@zspustimer.cz
4. A  Mgr. Kateřina HROZKOVÁ hrozkova@zspustimer.cz 8. třída  Mgr. Jaroslava KLEMENTOVÁ klementova@zspustimer.cz
4. B  Mgr. Pavlína KOUTNÍČKOVÁ koutnickova@zspustimer.cz 9. třída   Mgr. Bronislava HRONOVÁ hronova@zspustimer.cz

 

 Bez třídnictví:
 Mgr. Vlastimil Smékal smekal@zspustimer.cz
 Mgr. Marie Špičáková spicakova@zspustimer.cz
 Mgr. Marie Kaldová

 

 Školní družina:
 Jitka Brtníčková brtnickova@zspustimer.cz
 Ladislava Křetinská kretinska@zspustimer.cz

 

 Asistenti pedagoga:
 Jitka Brtníčková brtnickova@zspustimer.cz
 Ladislava Křetinská kretinska@zspustimer.cz
 Mgr. Marie Kaldová

 

 Pedagogičtí pracovníci v MŠ
 VEDOUCÍ UČITELKA MŠ: Taťána Ambrosová ms.pustimer@seznam.cz
 Astrid Jenáčková
 Jana Heimerlová
 Lucie Podolanová
 Veronika Fialová
 Lenka Večeřová

 

 Správní zaměstnanci:
 HOSPODÁŘKA ŠKOLY: Jitka Pospíšilová zspustimer@vys.czn.cz, pospisilova@zspustimer.cz
ŠKOLNÍK: Jaroslav Škůrek
UKLIZEČKA: Zdeňka Krátká
UKLIZEČKA: Jaroslava Zbořilová
UKLIZEČKA: Jitka Miklasová
 Božena Pospíšilová - mateřská škola
 Jarmila Konečná - mateřská škola

 

 Školní jídelna:
 VEDOUCÍ JÍDELNY: Pavlína Olejníčková jidelna.zspustimer@seznam.cz
 Hana Smékalová
 Marcela Koudelková
 Lenka Sekaninová

 

Přehled činností pro aktivní a nadané žáky ZŠ a MŠ Pustiměř ve školním roce 2015/2016
Anglický jazyk, 1. ročník pí. uč. Vlčková pátek 11:30 - 12:30 hod.
Anglický klub, od 4. ročníku pí. uč. Adamcová úterý 13:15 - 14:00 hod.
Časopis Marmeláda pí. uč. Hronová dle domluvy s žáky
Čtenářský, 4. ročník pí. uč. Hrozková pondělí 13:00 - 14:00 hod.
Florbal, 2. - 3. ročník pí. uč. Štulová, Bubeník úterý, 12:45 - 13:45
Keramika, od 4. ročníku pí. uč. Moskovská úterý od 12:45 hod.
Kroužek českého jazyka, 9. ročník pí, uč. Hronová středa 13:00 - 14:15, 1x 14 dní
Kroužek z matematiky, 9. ročník pí. uč. Špičáková úterý, 7:00 - 7:45 hod.
Matematika 5. ročník p. zást. Bubeník středa 12:25 - 13:00
Pěvecký, od 4. ročníku pí. uč. Znojová, Veselá dle domluvy s žáky
Počítačový kroužek p. uč. Chelík dle domluvy s žáky
Příprava na biologickou olympiádu, od 6. ročníku pí. uč. Klementová úterý 13:30 - 14:30 hod.
Příprava na olymp. Ma, Fy, Bio, od 6. roč. pí. uč. Szkutová středa 13:15 - 14:00 hod.
Příprava na sportovní soutěže, 6. - 9. ročník p. řed. Zourek dle termínů soutěží
Zeměpisný kroužek, 6. - 9. ročník p. uč. Smékal středa 13:30 - 14:15, 1x 14 dní
Zumba, 6. - 9. ročník pí. uč. Štulová úterý 14:00 - 14:45 hod.

 

Prázdniny Kdy
Podzimní 29. a 30. 10. 2015
Vánoční 23. 12. 2015 - 3.1.2016
Pololetní 29. 1. 2016
Jarní 29. 2. - 6. 3. 2016
Velikonoční 24. - 25. 3. 2016
Hlavní 1. 7. - 31. 8. 2016